Kies op maat

Inloggen Menu

Acteren in trainingen en theaterinterventies

Klopt jouw hart sneller van het bedenken en creëren van nieuwe theaterconcepten? Wil je theater inzetten om anderen iets te leren? En heb je spelervaring? In deze minor zet je theater in voor leerervaringen van anderen. Je werkt met cursisten in praktijksituaties. En gebruikt spel als middel om mensen te laten reflecteren op hun gedrag. Ook bedenk je theatrale werkvormen en theaterinterventies voor allerlei situaties en werkvelden.

 • Ervaar het werk van een trainingsacteur.
 • Combineer theorie, onderzoek en spel.
 • Maak je eigen theatercreatie.

Leerdoelen

Acteren 

 • Je helpt cursisten door jouw spel grip te krijgen op hoe ze communiceren  
 • Je kunt variëren in spelaanbod  
 • Je biedt levensecht en emotioneel spel  
 • Je geeft terug wat je als acteur hebt ervaren en helpt de cursist met jouw feedback  

Creëren  

Je ontwerpt een theaterinterventie rond een thema in de vorm van: 

 • Een theatrale workshop 
 • Een educatieve voorstelling   
 • Of een interactieve scène  
 • Of een game die bijdraagt aan een veranderproces  
 • Je gebruikt design thinking in het maakproces  

Communiceren 

 • Je leert welke psychologische modellen van toepassing zijn op menselijk gedrag   
 • Je leert hoe je binnen een model met spel inzicht kunt geven.   
 • Je leert hoe gedrag gedrag oproept en wat jij in kunt zetten als acteur  
 • Je leert hoe mensen leren en hoe je spel en theater daarbij in kunt zetten 

Ingangseisen

In de afgelopen jaren hebben studenten van uiteenlopende opleidingen de minor gevolgd, van docentenopleidingen tot HRM-ers en Social Workers. Waar jij mogelijkheden ziet om je passie voor acteren en theater te integreren in je opleiding, zien wij die meestal ook. De theatrale interventie biedt je de mogelijkheid jouw vakgebied met een theatraal product te verrijken.  

Aanmelden kan tot 1 januari 2022. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Renate.vasterd@nhlstenden.comacterenintrainingen@gmail.com.  

Rooster

Opzet van de minor

De minor bestaat uit drie onderdelen: lessen, stage en je theatrale onderzoek.    Na een volle introductieweek waarin we de basis leggen, ziet je week er als volgt uit:  

 • Op maandag, dinsdag en woensdag oefen je in de praktijk volgens een gezamenlijk in te vullen planning. Je vormt met je medestudenten als het ware een acteursbureau waarbinnen jullie de taken verdelen. Samenwerken en vertrouwen op elkaar zijn daarbij belangrijke pijlers. Je hoeft geen stages te zoeken. We werken samen met opleidingen binnen NHL Stenden hogeschool, de Hanzehogeschool, MBO opleidingen in Leeuwarden en de politieschool in Drachten om je zo het werkveld van een trainingsacteur te laten ervaren. 
 • Op donderdag en vrijdag is er intervisie en krijg je theorie-, onderzoek en spellessen. De stage uren verdelen we zo dat er ruimte voor je is om aan je theatrale interventie te werken.  We bieden je een goed georganiseerd en gevuld  programma en verwachten van je dat je in de lesweken fulltime beschikbaar bent.   

Toetsing

Voor de lessen is er een aanwezigheidsplicht. Je theatrale interventie wordt beoordeeld door twee docenten.
De stage wordt na inlevering van een portfolio beoordeeld door de vakdocent.
Beide onderdelen moet je met minimaal een voldoende afronden.