Kies op maat

Inloggen Menu

Betekeniseconomie (lesplaats Emmen)

Heb je je bedrijf om winst te maken, of wil je ook van toegevoegde waarde zijn op het gebied van bijvoorbeeld geluk?
De Betekeniseconomie is een maatschappelijke ontwikkeling waarbij de menselijke behoefte naar zingeving en betekenisvol handelen steeds meer naar voren komt. Het bepaalt steeds meer ons menselijk gedrag en in het bijzonder ons economisch handelen. In de betekeniseconomie zoeken we steeds de balans tussen wat goed is voor ons als persoon en wat goed is voor het grote geheel, het algemeen belang. Economische afwegingen zijn daarbij belangrijk, maar zeggen natuurlijk ook niet alles.

Inhoud van de minor
Tijdens deze minor krijg jij inzicht in de drie 3 W’s (Welvaart, Welbevinden en welzijn) en hoe ze meer in balans gebracht kunnen worden. Welvaart, welzijn en welbevinden moeten namelijk in balans zijn. Er wordt tegenwoordig vooral gekeken naar de economische welvaart om te kijken hoe het met een land gaat. Maar als in Nederland de AEX boven de 600 punten uitkomt (Welvaart), de voedselbank de snelst groeiende bank is (Welbevinden) en de temperatuur stijgt (Welzijn). Dan verliezen wij toch een beetje de controle. Met deze minor leer je er alles over, zodat jij later goed voorbereid je steentje bijdraagt aan een betere wereld.  ·

Leerdoelen

Opzet van de minor

In de minor zullen naast een stevige component Betekeniseconomie ook de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s) centraal staan.
Belangrijkste gegeven is echter dat we vooral gaan DOEN! In groepen gaan we aan de slag met ‘real-life’, ‘wicked problems’ bijv. op het gebied van SDG 1 ‘Geen Armoede’

Ook gaan we ons verdiepen in de overige SDG’s. Van hieruit gaan we ‘empathizen’, onderzoeken, analyseren en adviezen uitbrengen aan diverse belanghebbenden en opdrachtgevers. In de tussentijd krijg je vele inspirerende gastcolleges van (ervarings)deskundigen uit de praktijk.

Toetsing

Toetsing

In de eerste periode ontwikkel je:

  1. een heldere visie op verantwoord  economisch handelen, en je eigen rol hierin, met de SDGs als kader en
  2. in (zo mogelijk) multidisciplinaire samenwerking en volgens de DBE-fasen, een prototype van een instrument dat een bepaald (soort) bedrijf/organisatie hiervoor in kan zetten, en waarbij je dit op een toepasselijke en overtuigende manier kan presenteren.

Na een formatief assessment vindt in periode 2 een verdere verdieping van beide leeruitkomsten plaats waarbij de minor wordt afgesloten met een eindassessment op basis van een portfolio en eindgesprek waarin beide leeruitkomsten in voldoende mate moeten worden aangetoond.

Aanvullende informatie

De minor wordt aangeboden in september in Leeuwarden en in februari in Emmen.