Kies op maat

Inloggen Menu

Oriëntatie op Onderwijs en Beroep

Wil jij het vak van leraar écht leren kennen? En je ontwikkelen tot een docent die het verschil maakt? Een goede leraar word je niet door simpelweg een handboek te volgen.

In deze minor verdiep je je in jouw eigen pedagogisch en didactisch handelen. En krijg je een waarheidsgetrouw beeld van het onderwijs en hoe het er in de klas aan toegaat.

  • Leer jouw rol als onderwijsprofessional kennen.
  • Maak kennis met veelvoorkomende situaties.
  • Ontdek of lesgeven iets voor jou is.

Inhoud van de minor

Met de minor willen we gereedschap aanbieden waarmee je, al tijdens de studie, theorie en praktijk leert verbinden om onderwijs in het tweedegraadsgebied* verantwoord vorm te geven. Het tweedegraadsgebied omvat het vmbo en mbo, de onderbouw havo en vwo. Een goede leraar worden houdt tenslotte meer in dan het leren van ‘trucjes’. Als beginnend leraar zul je wel bepaalde routines en procedures moeten leren uitvoeren. Daarnaast moet je ook met een andere bril naar de werkelijkheid kunnen kijken en erkennen dat je kennis soms tekortschiet of dat je wellicht de ‘verkeerde’ kennis bezit. Vanuit dat besef kun je nieuwe perspectieven ontwikkelen en je een andere kijk op de gang van zaken eigen maken. Soms botst dat met eerder verworven denkbeelden, maar juist van dergelijke confrontaties en dilemma’s kun je leren. De noodzaak om keuzes te maken, zet je immers aan tot herbezinning en verdieping van je eigen identiteit. Het is juist dát proces dat het vak van leraar interessant maakt.

* het is ook mogelijk om in andere onderwijssituaties stage te lopen.

Leerdoelen

Opzet van de minor

1 semester met wekelijkse lessen 

Je oriënteert je op pedagogisch en didactisch handelen. Daarnaast oriënteer je je op je rol van professional in het tweedegraads gebied. Tot slot reflecteer je op je geschiktheid als leraar. Dit is inclusief een snuffelstage. 

Wekelijkse lessen in semester 1 of semester 2, naar keuze op de maandag vanaf 16.00 uur in Groningen of woensdag vanaf 16.00 uur in Leeuwarden.

Ingangseisen

Deze minor is niet passend voor studenten die al een tweedegraads lerarenopleiding volgen.    

Literatuur

  • Geerts, W., & Kralingen, R. van (2020). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho. (3e druk) 
  • Geerts, Van Balen, Postma (2014). Praktijkboek voor leraren. Bussum: Coutinho. 
  • Slooter, M. (2018). De zes rollen van de leraar. Uitgeverij Pica of De vijf rollen van de leraar. 
  • Eén boek naar keuze, in overleg met de docent van de minor. 

Rooster

Bijzonderheden

Deze minor wordt gegeven in periode 1 en 2 en/of 3 en 4 waarbij je aansluit bij de structuur van de Flexibele deeltijdopleiding van tweedegraads opleidingen met onderwijsaanbod op maandagmiddag en –avond of op woensdagmiddag en -avond in Leeuwarden of Groningen. 

Toetsing

De minor wordt afgerond met een assessment. Voor dit assessment moet je een portfolio maken en hierover voer je een afrondend gesprek.