Kies op maat

Inloggen Menu

Muziek in het Primair Onderwijs

Ben jij voor meer muziek in de klas? En ga je de uitdaging aan om kinderen plezier te laten beleven aan muziekonderwijs, op een manier die past bij deze tijd? In deze minor breid je je expertise uit. Zodat jij in je toekomstige werk een voortrekkersrol kan spelen, als vakdocent of door collega's te ondersteunen. De minor Muziek Primair Onderwijs is een programma van 30 EC en sluit volledig aan bij de post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek. Je kan (maar dat hoeft niet) deze variant van de minor ook afsluiten met het assessment van deze post-hbo-opleiding.

  • Vergroot je kennis van muziektheorie.
  • Leer beter zingen en een akkoordinstrument bespelen.
  • Oefen werkvormen die je in de klas kunt gebruiken.
Inhoud van de minor

De minor bestaat uit minimaal twee, maximaal drie contactdagen. De meer theoretische aspecten van de opleiding (muziektheorie, - didactiek en -pedagogiek) worden afgewisseld met de meer praktische elementen (koor, instrumentale vaardigheden op een akkoord- en melodie-instrument). In practica en tijdens je stagedag oefen jij je vakspecifieke competenties.  De minor kan gevolgd worden inclusief de cursus tot ICC (interne cultuur coördinator), dat is niet verplicht. Er is één verplichte stagedag en één zelfstudiedag.
Deze minor wordt aangeboden door de opleiding tot leraar basisonderwijs.

Leerdoelen

Opzet van de minor

De muziektheoretische vakken omvatten 6 EC: je werkt hier aan de noodzakelijke eigen kennis die je in staat stelt om muziekles te geven. Het gaat dan om algemene muziekleer, gehoortraining en muziekdidactiek- en pedagogiek (bijv. het Kodály-concept wordt uitgebreid behandeld).
Je brengt je vakspecifieke competenties in de praktijk op je stageschool (6 EC), waar je functioneert als een (aankomende) vakspecialist of vakleerkracht. Je oefent werkvormen met je medestudenten en reflecteert op de stage tijdens de hoofdvaklessen (6 EC). Het eigen musiceren (6 EC) staat in het teken van het vergroten van je zangkwaliteiten en de beheersing van een akkoordinstrument (gitaar, ukelele, piano). Het ICC-traject is ook 6 EC, maar kan ook ingevuld worden met een DBE-opdracht (real life vraagstuk).  De handboeken Muziek Meester (4e druk) en Tijd voor Muziek vormen een belangrijke basis voor de minor, naast andere benodigdheden (meestal betrekking hebbend op de instrumentale vaardigheden). Het lesmateriaal is volledig up-to-date en bestaat voor een belangrijk deel uit het materiaal van de PHBO Vakspecialist Muziek.

Ingangseisen

Doelgroep

Deze minor is bedoeld voor studenten die zichzelf later zien functioneren als leerkracht met een gedegen specialisatie in muziek. Hiermee wordt verondersteld dat je dan als leerkracht nadrukkelijk meer kan op muziekgebied dan een gemiddelde leerkracht. Het is niet zo dat er een toelatingsexamen is, maar bij twijfel over de eigen vaardigheden is het wel raadzaam met de contactpersoon in contact te treden. Wanneer je het reguliere muziekprogramma op je eigen pabo met succes hebt doorlopen en je hebt de motivatie (en durf) om met je eigen muziekkwaliteiten aan de slag te gaan, dan kun je zeker voor deze minor kiezen.  In de minor is de inhoud van de post-hbo Vakspecialist Muziek volledig opgenomen in de minor en er bestaat de mogelijkheid (maar is dus niet vanzelfsprekend!) om de minor én deze phbo in één keer af te ronden.


Studenten met een andere opleiding dan pabo kunnen voor deze minor kiezen, het is wel raadzaam om met de coördinator van de minor in contact te treden.

Toetsing

De minor wordt afgesloten met een praktisch eindassessment en een portfoliopresentatie. In het portfolio verzamelt de student de uitwerkingen van opdrachten, bewijsmateriaal voor de vakspecifieke competenties en andere relevante zaken. Bij alle bijeenkomsten geldt actieve deelname en participatie: er zijn presentaties en practica waarin de student de groei laat zien.