Kies op maat

Inloggen Menu

Innovative business zonder grenzen

Ben je geïnteresseerd in thema´s als grensoverschrijdende samenwerking, economie & ondernemerschap, businessmodellen en (innovatieve) startups? Dan is deze minor je op je lijf geschreven!

Mocht je geen business-student zijn, dan is dit geen probleem omdat de basisprincipes en -begrippen uit de economie in de eerste lessen worden behandeld. We zoomen daarbij steeds in op de Duits-Nederlandse grensregio en op de economische vervlechtingen, kansen en mogelijkheden tussen beide landen. Maar we kijken ook naar de grotere Europese en mondiale context waarin de grensregio zich bevindt.

Na het volgen van deze minor ken je het Nederlands-Duitse grensgebied, weet je wat de economische kernwaarden en -begrippen van beide landen zijn, heb je voorbeelden gezien van Nederlandse en Duitse bedrijfsmodellen, heb je een eigen onderzoeksproject (in samenwerking met anderen) in grensoverschrijdende context uitgevoerd en kun je jezelf terecht een Euregionale economische expert noemen!

Inhoud van de minor

Deze minor behandelt thema’s als ondernemen&ondernemerschap, innovatie en innovatieve businessmodellen, de Duits-Nederlandse grensregio, Europa, Europese structuurfondsen, Duitsland-Nederland (met elkaar in vergelijking en samenwerking), startups, circulaire economie, circulaire verdienmodellen.

Naast reguliere lessen incl. gastcolleges vanuit het bedrijfsleven, doen de studenten ook zelf onderzoek naar grensoverschrijdende en/of regionale economische vraagstellingen. Hierbij worden ze door drie docenten en onderzoekers uit het Lectoraat Internationaal Ondernemen begeleid.

Leerdoelen

Opzet van de minor
De studenten verkrijgen kennis op het gebied van business op (1) nationaal niveau (Nederland en Duitsland), op (2) bedrijfsniveau (Nederlandse en Duitse bedrijven) en op (3) regionaal niveau (Nederlands-Duits grensgebied).

  • Nationaal niveau: De economische structuren en verbindingen, verschillen en gemeenschappelijkheden van Nederland en Duitsland (in Europese en internationale context) staan in dit deel centraal. Kernbegrippen uit het economisch domein zullen zowel in het Nederlands als ook in het Duits worden behandeld. Verder komen ook economische en maatschappelijk relevante vraagstukken, problemen en doelstellingen van beide landen langs.

Dit eerste deel zal in de vorm van colleges plaatsvinden, waarin de studenten op een gezamenlijk kennisniveau worden gebracht. De lessen zullen door het team van het lectoraat worden verzorgd, mogelijk ook met gastcolleges vanuit de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) of interviews met andere experts.

  • Bedrijfsniveau: In dit deel kijken wij samen met de studenten welke bedrijven (soort, structuur) er in Nederland en Duitsland aanwezig zijn. We kijken naar bedrijven, maar ook naar de economische structuren en ontwikkelingen in zijn geheel, waarbij wij langer stil zullen staan bij innovative business-modellen en start-ups en bij bedrijven die het principe van circulariteit centraal zetten. De vraag hoe de mogelijke verschillen en de opvattingen tussen Nederlandse en Duitse bedrijven eruitzien, zal ook worden beantwoord.

Dit tweede deel zal deels uit colleges en voorbeelden, incl. gastsprekers vanuit bedrijven, bestaan. In dit deel van de minor zullen de studenten in groepen ook samenwerken aan (kleine) opdrachten in de vorm van het maken van een Nederlands-Duitse vergelijking op een specifiek thema. De bevindingen van de groepen zullen aan elkaar worden gepresenteerd.

  • Regionaal niveau: In dit laatste deel van de minor zoomen we in op het Nederlands-Duitse grensgebied. Hier kijken we naar bedrijfsstructuren alsook naar overheidsstructuren, incl. de Europese stimulering van grensoverschrijdende samenwerking in vorm van subsidies (Europese structuurfondsen). We kijken naar voorbeelden van grensoverschrijdende samenwerking, en zullen actief aan de slag gaan met het ontwerpen van grensoverschrijdende projecten. Hierbij kunnen de studenten ingaan op grensoverschrijdende innovatieve start-ups, nieuwe coöperaties van bestaande bedrijven, samenwerkingen tussen kennisinstellingen en bedrijven aan twee kanten van de grens etc. De vormgeving van de vraagstelling wordt door de studenten samen met de begeleiders vanuit het lectoraat bepaald. De studenten werken aan deze onderzoeks-opdracht in kleine groepen en schrijven hierover een beknopt rapport. Ook geven ze een korte presentatie met een aansluitende discussie.

Ingangseisen

Doelgroep en bijzonderheden

In principe is dit een Nederlandstalige minor, waarin basis- en kernbegrippen ook in het Duits langs zullen komen. Kennis van de Duitse taal is geen voorwaarde voor een deelname aan deze minor.

Doordat in deze minor “Internationalisering in de regio” centraal staat, kan het zijn dat deze minor ook interessant is voor Engelstalige of exchange studenten. We gaan graag met Engelstalige studenten in gesprek en verkennen de mogelijkheden tot een deelname.

Studenten van alle disciplines en domeinen zijn welkom, voorwaarde is een interesse of een nieuwsgierigheid op de boven omschreven thema’s.

Met name is de minor interessant voor studenten uit het Nederlandse grensgebied of voor studenten die de kansen van het gebied willen verkennen. Ook is deze minor een uitgelezen kans voor studenten die tot nu toe nog geen kennis of ervaring op het gebied van internationalisering hebben opgedaan. De minor biedt een laagdrempelige en kleinschalige kennismaking op het gebied van internationalisering omdat interactie op regionaal en grensoverschrijdend niveau wordt behandeld. Wie intensief kennis en vaardigheden op het gebied van internationalisering op grensoverschrijdend niveau heeft opgedaan, zal de stap naar internationaliseren op Europese of mondiale schaal niet als een grote drempel meer kunnen beschouwen.

Literatuur

De literatuur voor deze minor in de vorm van wetenschappelijke artikelen, nieuwsberichten en krantartikelen zal in een online omgeving ter beschikking worden gesteld. De studenten hoeven voor deze minor geen studiemateriaal aan te schaffen.

Rooster

Deze minor zal zowel on- als offline (locatie Emmen) plaatsvinden. Naast lessen zullen de studenten zelf aan de slag gaan in de vorm van zelfstudie (aangeleverde literatuur), (onderzoeks)weken met update-gesprekken (begeleiders en studentengroepen) en studentenpresentaties. Er zullen ook gastcolleges van experts uit het veld en/of regionale bedrijven worden georganiseerd.

Hoe de planning tussen on- en offline lessen en bijeenkomsten eruit zal zien, ligt aan de Corona-ontwikkelingen, maar is ook met de studentengroep bespreekbaar i.v.m. reistijd, mochten er studenten van andere campuslocaties deel willen nemen.

Ook is het mogelijk om enkele lessen in de vorm van lesdagen, bijv. op donderdagen en vrijdagen aaneensluitend te laten plaatsvinden.

Toetsing

De aanwezigheid in de lessen, de werkopdracht en de presentatie (deel 2 van de minor) en de onderzoeksopdracht (deel 3 van de minor) bepalen of de minor met een voldoende kan worden afgesloten. De studenten krijgen een cijfer voor hun groepsopdrachten uit deel 2 en deel 3 van de minor.