Kies op maat

Inloggen Menu

Creatief Programmeren voor Niet-IT studenten 30 EC

Geen vakgebied in de wereld bestaat nog zonder ICT. Jij kunt met deze minor een brug slaan tussen jouw sector en ICT-applicaties en -professionals. Met deze minor op jouw c.v. is ‘computational thinking’ geen leeg begip maar een aantoonbare en direct inzetbare vaardigheid.
Geen enkele voorkennis is verlangd en alle studierichtingen zijn welkom (behalve ICT). Aan het eind van de minor ontwikkel je een eigen product dat relevant is voor jou persoonlijk of voor jouw studierichting. De minor is gebaseerd op de populairste Harvard University minor en kan resulteren in Harvard Certificaten. Meer vindt je op https://cpnits.com.

Inhoud van de minor

De minor Creatief Programmeren voor Niet-IT Studenten maakt gebruik van online lesmateriaal van Harvard University. De opdrachten zijn kleine programmeeropdrachten die je maakt in een online omgeving. Ze worden meteen automatisch voor je getest en nagekeken.
Maar let op: dit is geen schriftelijke cursus; het is volwaardig fulltime onderwijs. Elke week heb je samen met jouw eigen groep (online) meetings, lectures en activiteiten. Je volgt dus een normaal programma, maar het schoolgebouw is online (Discord en Blackboard).
Alles draait in deze minor om programmeren met Python, SQL (voor databases), HTML, CSS, JavaScript. Je maakt individueel of samen met anderen opdrachten die elke week wat omvangrijker en complexer worden. Dat begint met de klassieker “Hello World” en eindigt met applicaties die je zelf bij aanvang niet voor mogelijk houdt!
Na de eerste acht weken kun je kiezen waarin je je wilt verdiepen: Websites, Apps, Data of Artficial Intelligence. Je hebt daarbij zelf een grote inbreng in wat je wilt ontwikkelen en leren.
Wat enkele malen langskomt is de Online Scavenger Hunt: een Real-Life Hunt naar antwoorden waarbij je allerlei real-life technieken en bronnen inzet. De resultaten en gebruikte methoden en middelen worden toegevoegd aan het portfolio en maken zo deel uit van het eindwerk.
Dat eindwerk is een portfolio met uitwerkingen van opdrachten en jouw eigen project. Dat project bedenk je zelf, in samenspraak met de docent, en maak je zelf. Er zijn eindwerken gemaakt die marktwaardig zijn!

Leerdoelen

Opzet van de minor

De minor beslaat 840 SBU = 30 EC. Binnen deze module wordt gewerkt aan competenties die betrekking hebben op het analyseren, ontwerpen en realiseren van applicaties en websites. Deze sluiten aan bij de competenties zoals beschreven in het HBO-I domein. Er wordt individueel en in groepjes gewerkt. De ateliers zijn volledig online.
Deze minor gaat ook in op de persoonlijke leerstijl en ontwikkeling binnen dit vakgebied. Vragen als: Hoe heb je geleerd en hoe kun je het geleerde relateren aan jouw eigen studie en vakgebied?
De minor is volledig online en ook al het lesmateriaal wordt online aangeboden. Vrijwel al het lesmateriaal is Engelstalig. Meerdere malen per week, ook op wisselende momenten, heb je meetings en andere activiteiten. Dit is een behoorlijk vol en fulltime programma (ongeschikt voor deeltijstudenten) en niet te combineren met stages of andere studieverplichtingen.
De minor wordt aangeboden in het Engels en het Nederlands. Bij een te kleine groepsomvang, wordt Engels de voertaal. Ook bij de voertaal Engels kunnen de eindproducten in het Nederlands worden gemaakt.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor elke reguliere fulltime HBO-student, uitgezonder studenten ICT. Geen enkele ervaring met of kennis van programmeren is vereist.

Deze minor wordt ook in het Engelstalig aangeboden. Kijk hiervoor op de Engelstalige website.

Toetsing

Tijdens de minor worden opdrachten uitgevoerd en in een portfolio geplaatst en geëvalueerd. Die opdrachten, samen met het eindwerkstuk resulteren in een cijfer.

Aanvullende informatie

De minor is volledig online en ook al het lesmateriaal wordt online aangeboden.