Kies op maat

Inloggen Menu

Kunst- & Cultuurmanagement 2

Is één periode Kunst & Cultuur Management voor jou veel te weinig? Wil je de opgedane kennis van deze fantastische sector ook daadwerkelijk leren toepassen in de praktijk? Schrijf je dan gelijk in voor deel 1 én 2 van deze minor en ga voor 30EC aan kunst en cultuur! Breng op creatieve wijze jouw vers ontwikkelde visie op kunst, beleid en bedrijfsvoering in de praktijk en test jouw design- en management skills. Na veel individuele verdieping, bedrijfsbezoeken en kennisuitwisseling in de eerste periode, ga je nu echt multidisciplinair samenwerken en managen. Samen met je klasgenoten ga je de uitdaging aan om een unieke kunst- en cultuurbelevenis te ontwerpen en organiseren!

Inhoud van de minor

In groepjes van ca. 3 tot 6 studenten (afhankelijk van inschrijvingen) ga je aan de hand van design thinking aan de slag met het ontwerpen en organiseren van een betekenisvolle, culturele leisure belevenis. Welke vorm deze belevenis krijgt (hetzij een festivaldag, route, tentoonstelling, fieldtrip, showcase, talent show, contest of iets compleet anders!) en welke kunstdisciplines er aan bod komen, ligt nog helemaal open en bepalen jullie samen. Dit doe je door te onderzoeken wat er al gedaan wordt door culturele instellingen, wat er speelt bij de doelgroep (jongvolwassenen/studenten) en experts uit het werkveld en wat actueel en interessant is in de kunst- en cultuursector voor deze doelgroep.

Vervolgens ga je aan de slag met een realistisch/haalbaar en inhoudelijk interessant ontwerp (projectplan), dat je test bij experts voordat je overgaat naar de uitvoerende fase. Via expert sessies door coaches en professionals uit het werkveld word je tijdens het proces gevoed op het gebied van onder meer design thinking, projectmanagement, fondsenwerving, artistieke invulling (cureren, boeken en programmeren), publiciteit/communicatie, artist hospitality en vrijwilligerscoördinatie.

Leerdoelen

Opzet van de minor

Voor veel kunst- en cultuurinstellingen (musea, podia, theaters) is het één van de grootste uitdagingen om de doelgroep jongvolwassenen (studenten) te bereiken en te trekken naar hun reguliere kunstaanbod. Dit is het ‘probleem’ uit de praktijk, dat ten grondslag ligt aan de design challenge van deze minor. Door deze challenge juist nu aan te vliegen, nu je nog onderdeel bent van de doelgroep en je ultiem kunt inleven in medestudenten, doe je waardevolle kennis en ervaringen op die je tijdens een stage of als afgestudeerde in het werkveld van de kunst & cultuursector weer in kunt zetten om het probleem te tackelen.

De belangrijkste leeruitkomsten zijn dat je aan het eind van de minor aantoont dat je:

  • in staat bent om samen met anderen een waardevolle culturele beleving met artistieke inslag te ontwerpen en organiseren
  • multidisciplinair kunt samenwerken met klasgenoten en externe betrokkenen
  • rekening hebt gehouden met de wensen en behoeften van de doelgroep
  • relevante professionals uit het werkveld hebt betrokken
  • je persoonlijk en professioneel hebt ontwikkeld

De challenge kan en mag voor een echte opdrachtgever uit het werkveld uitgevoerd worden (deze zou dan al tijdens KCM 1 gezocht en benaderd moeten worden). Als er niet met een echte opdrachtgever wordt gewerkt, worden er door de studenten en coaches relevante professionals uit het werkveld betrokken bij het proces en de beoordeling van de eindproducten.

Ingangseisen

Doelgroep
  • Deze minor kan alleen gevolgd worden in combinatie met KCM 1.
  • KCM 1 & 2 staan open voor iedere student (ook Kies op maat).
  • Ben je Leisure & Events Management student, dan kun je afstuderen met de specialisatie kunst & cultuur, wanneer je deze minoren goed afrondt en ook een stage en professioneel product in dezelfde sector uitvoert.
  • Daarnaast is de minor geschikt voor bv. studenten van opleidingen als Creative business, Communicatie, Media en Design, zonder andere studenten uit te sluiten die interesse tonen in dit vakgebied.

Het is een zeer waardevolle voorbereiding voor studenten die graag in de kunst- en cultuursector willen werken.
 

Toetsing

Toetsing

Het uiteindelijke projectplan én de daadwerkelijke uitvoering van de culturele belevenis worden beoordeeld. Bij deze beoordeling worden ook relevante professionals uit het werkveld betrokken en wordt o.a. gekeken naar aspecten als artistieke invulling, projectmanagement, uitvoering, vormgeving, etc. Daarnaast wordt er een verantwoordingsdocument ingeleverd en beoordeeld, waarin het proces staat beschreven, de gemaakte keuzes zijn onderbouwd en elk groepslid individueel reflecteert op het resultaat, de samenwerking, persoonlijke leerdoelen en professionele ontwikkeling. Alle drie onderdelen moeten met een voldoende (5,5 of ‘behaald’) worden afgesloten om de 15EC van Kunst & Cultuur Management 2 te behalen.