Kies op maat

Login Menu
 1. Sturen op talent en loopbaan

  15,0 EC

  Vanuit de invalshoeken van organisatie (HRD), team/functie (competentiemanagement) en individuele medewerker (loopbaanconsultancy) wordt gekeken naar ontwikkeling: hoe kunnen we de ontwikkeling van organisatie en medewerker zo vormgeven dat beiden daar optimaal profijt van h…
  • 13 nov 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
 2. Sociaal Recht

  15,0 EC

  In deze minor leer je hoe binnen de Nederlandse welvaartstaat via het sociaal recht invulling wordt gegeven aan de “sociale bescherming” van burgers die te maken hebben met ziektekosten en zorg (wlz, wmo), ziekte en arbeidsongeschiktheid, ontslag en werkloosheid, ouderdom en…
  • 13 nov 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
 3. Rechtsfilosofie in beeld en boek

  15,0 EC

  De ‘morele’ grondslagen van het recht. Natuurrecht/rechtspositivisme:
zieke illegalen hebben recht op medicatie, maar niet op water voor inname hiervan. Rechtvaardigheid of rechtszekerheid? Ethiek (beginsel/gevolgen/deugdethiek): moeten we alleen kijken naar de gevolgen of …
  • 13 nov 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
  • 13 nov 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
 4. Immunologie

  15,0 EC

  De student zal zowel theoretisch als praktisch met de immunologie bezig zijn. Bij de theorie zal de uitleg van het immuunsysteem centraal staan en zal er tevens aandacht worden geschonken aan ‘ontspoorde immuunreacties’, zoals overgevoeligheidsreacties, auto-immuunreacties, …
  • 5 feb 2018 t/m 22 apr 2018 Gesloten
  • 23 apr 2018 t/m 15 jul 2018 Gesloten
 5. Biofarmaceutisch onderzoek

  30,0 EC

  Deze minor is afgestemd op studenten uit de opleiding chemie en B&M. Deze minor bestaat uit theorie en een praktisch deel. Bij de theorie worden, de chemische en fysische eigenschappen die van belang zijn bij de bestudering van farmacologische processen besproken. Hierbi…
  • 5 feb 2018 t/m 15 jul 2018 Gesloten
 6. Milieuchemie

  30,0 EC

  Deze minor start met een serie colleges waarin natuurlijke chemische processen in bodem, water en lucht worden behandeld. Onderdeel hiervan is een excursie naar Naturalis. Vervolgens wordt de invloed van niet-natuurlijke verbindingen op de natuurlijke processen besproken. Sp…
  • 5 feb 2018 t/m 15 jul 2018 Gesloten
 7. Sensortechnologie en Media

  30,0 EC

  Sensortechnologie: Basis Electrotechnologie, Magnetisme, RLC circuits Analogue filters Halfgeleiders en Basis Electronica Typen Sensoren   Toepassingsdomeinen voor sensoren: Sensoren in the internet of things, definitie internet of things, Alomtegenwoordigheid en beschikb…
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
  • 5 feb 2018 t/m 15 jul 2018 Gesloten
 8. Rekenen

  30,0 EC

  Rekenen is - samen met taal - een van de basisvakken van het basisonderwijs. Er gebeurt de laatste tijd veel op dit gebied. Veel basisscholen zijn daarom bezig met het verbeteren van hun rekenonderwijs en hebben behoefte aan rekenexperts binnen de school. In deze minor verdi…
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
 9. Van verhalen groei je

  30,0 EC

  In de minor Van verhalen groei je staat het verhaal centraal. De student leert verhalen in te zetten als instrument in het onderwijs en ontwikkelt zich als verhalenverteller en leesbevorderaar. Als basis volg je het programma vertelvaardigheden en verhalen als instrument. Da…
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
 10. Mooi Onderwijs maken met Kunst

  30,0 EC

  Het vrijeschoolonderwijs wordt beschreven als een pedagogische kunst. Dat impliceert dat werkers in het vrijeschoolonderwijs pedagogische kunstenaars zijn. Creativiteit en kunstzinnigheid zijn twee kenmerken hierin. Om daar te komen, is het nodig tijdens de opleiding de wege…
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
 11. Een andere kijk op gezondheid en ziekte 30 EC

  30,0 EC

  In de 15 EC minor maak je kennis met  inzichten van de antroposofische gezondheidszorg. Deze worden gepresenteerd als aanvullend (complementair) op de reguliere visie op gezondheid en ziekte. Hierbij komt het volgende aan bod: Plaatsen van integratieve gezondheidszorg in he…
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
 12. Ouderschap Opvoeding en Preventie

  30,0 EC

  Als je later met ouders te maken krijgt geeft deze minor je een stevige basis! Je staat stil bij wat ouderschap in feite is. Je leert theorie en methodiek over wat ouderschap met ouders doet, 24 uur per dag voor de rest van hun leven. Hoe begeleid je ouders in dat intensieve…
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
 13. KT in de GGZ / VGZ

  15,0 EC

  Algemeen bij KT minoren: Binnen de opleiding Kunstzinnige Therapie is het mogelijk om je middels de KT minoren te specialiseren in het werkveld Onderwijs, GGZ/ VGZ en/of Arbeid en organisatie. Elk van deze specialistische minoren heeft de zwaarte van 15 EC, verdeeld over twe…
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
 14. Media en journalistiek

  15,0 EC

  Met de komst van nieuwe en sociale media is het begrip journalistiek niet meer eenduidig te beschrijven. We krijgen het nieuws binnen van vele kanten, het zijn niet langer de krant en het journaal die ons vertellen wat er in de wereld gebeurt. De functie van journalistiek is…
  • 23 apr 2018 t/m 15 jul 2018 Gesloten
  • 23 apr 2018 t/m 15 jul 2018 Gesloten
 15. Leiderschap

  15,0 EC

  Zicht krijgen op het thema leiderschap vanuit 3 invalshoeken: persoonlijk leiderschap, leiding geven aan een team, leiderschap in een organisatie. Deze drie onderdelen worden elk in een aparte module behandeld waarbij de verbinding en wisselwerking tussen de onderdelen steed…
  • 13 nov 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
< 1 4 >