Kies op maat

Login Menu
 1. Virtueel milieuadviesbureau - Premaster

  10,0 EC

  Open Universiteit
  Leren en werken zijn één in deze bijzondere cursus. In het virtueel milieuadviesbureau vervult u een onderzoeksfunctie die overeenkomt met een vergelijkbare functie in de milieupraktijk. U werkt aan een eigen milieuonderzoek. U maakt individuele afspraken over de competentie…
  • 4 sep 2017 t/m 2 feb 2018 Gesloten
  • 12 feb 2018 t/m 6 jul 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 9 februari 2018
 2. Ecosystems and Human Well-Being

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Deze cursus richt zich op de wisselwerking tussen mensen en ecosystemen. Het gaat daarbij om twee hoofdvragen: wat is het belang van ecosystemen voor menselijk welzijn en hoe beïnvloedt de mens het functioneren van ecosystemen? Voor het bestuderen van deze wisselwerking word…
  • 12 feb 2018 t/m 20 apr 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 9 februari 2018
 3. Adolescentiepsychologie

  4,3 EC

  Open Universiteit
  Door de toenemende vergrijzing wordt de gezondheidszorg steeds meer geconfronteerd met oudere mensen. Het relatief jonge aandachtsgebied wint snel betekenis zowel in de wetenschap als in de klinische praktijk. Binnen deze cursus leer je de recentste bevindingen op het gebied…
  • 12 feb 2018 t/m 20 apr 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 9 februari 2018
 4. Psychogerontologie

  4,3 EC

  Open Universiteit
  Door de toenemende vergrijzing van de bevolking zullen psychologen binnen de gezondheidszorg steeds meer te maken krijgen met ouderen. Volgens schattingen zal in 2025 twintig procent van de bevolking 65 jaar of ouder zijn. Hierdoor wordt de gezondheidszorg steeds meer geconf…
  • 12 feb 2018 t/m 20 apr 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 9 februari 2018
 5. Test- en toetstheorie

  4,3 EC

  Open Universiteit
  Psychologische tests zijn essentieel in het instrumentarium van menig praktiserend psycholoog. Ze helpen onder meer bij het in kaart brengen van intelligentie, gedragsstoornissen, of geschiktheid voor een bepaalde functie. Deze cursus richt zich op de testtheoretische princi…
  • 12 feb 2018 t/m 20 apr 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 9 februari 2018
 6. Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek (minor psychologie)

  5,0 EC

  Open Universiteit
  In dit onderzoekspracticum wordt ingegaan op een onderzoeksmethode die bij uitstek geschikt is om een oorzakelijke of causale relatie te onderzoeken, het experiment. In een experiment kan de onderzoeker een groep proefpersonen een stimulus aanbieden, bijvoorbeeld een voorlic…
  • 12 feb 2018 t/m 20 apr 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 9 februari 2018
 7. Premaster formele technieken

  15,0 EC

  Open Universiteit
  De Premaster formele technieken is uitsluitend bedoeld voor studenten van wie de kennis over discrete wiskunde; logica; datastructuren en algoritmen; formele talen en programmeertalen; security op voldoende niveau moet worden gebracht voordat toelating tot de beoogde wo mast…
  • 12 feb 2018 t/m 20 apr 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 9 februari 2018
 8. Wiskunde voor milieuwetenschappen

  5,0 EC

  Open Universiteit
  In de milieuwetenschappen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van wiskunde. Of het nu gaat om scheikunde, biologie, natuurkunde, toxicologie, levenswetenschappen of de analyse van energiesystemen, ecosystemen, of bodem- en waterinteracties, regelmatig worden bij analyses wiskun…
  • 4 sep 2017 t/m 31 aug 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 1 juli 2018
 9. Bodem en water

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Hoe kunnen we duurzaam omspringen met de beperkte drinkwatervoorraden? Hoe kan water het landschap vormgeven? Kan de interactie tussen bodem en water benut worden om overstromingen in te perken of zelfs te voorkomen? Hoe groot is de impact van menselijk ingrijpen op het bode…
  • 4 sep 2017 t/m 31 aug 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 1 juli 2018
 10. Corporate Responsibility for Sustainable Development

  5,0 EC

  Open Universiteit
  De maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen gaat verder dan de verantwoordelijkheid om winst te genereren ten behoeve van aandeelhouders en andere kapitaalverstrekkers, maar heeft betrekking op een grotere groep belanghebbenden (zogenoemde stakeholders), zoals…
  • 4 sep 2017 t/m 31 aug 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 1 juli 2018
 11. Geographical Information Systems: GIS

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Bij geografische informatiesystemen (GIS) gaat het om het koppelen, bewerken en analyseren van gegevens waarbij de geografische locatie een essentiële rol speelt. In deze cursus maakt u kennis met een aantal geografische basisconcepten en leert u werken met GIS-software. Een…
  • 4 sep 2017 t/m 31 aug 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 1 juli 2018
 12. Wetenschapsfilosofie (voor academische pabo's)

  5,0 EC

  Open Universiteit
  De centrale vraag in deze cursus is: wat is kennis? Een antwoord daarop is al te vinden in de twee klassieke perspectieven op kennisverwerving: rationalisme en empirisme. U volgt deze twee sporen van de klassieke oudheid tot de moderne tijd, waar u kennismaakt met filosofen …
  • 4 sep 2017 t/m 31 aug 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 1 juli 2018
 13. Gegevens en gevolgtrekkingen

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Zomer 1996. Philip Morris lanceert een reclamecampagne over passief roken, waarin wordt beweerd dat 'op wetenschappelijke gronden' is aangetoond dat passief roken minder schadelijk is dan bijvoorbeeld het consumeren van 1 koekje of 1 à 2 glazen volle melk per dag. Het brengt…
  • 4 sep 2017 t/m 2 feb 2018 Gesloten
  • 4 sep 2017 t/m 31 aug 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 1 juli 2018
 14. Geologie rondom ijstijden

  4,3 EC

  Open Universiteit
  Klimaatverandering, en alles wat daarmee samenhangt, staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. In deze niet aflatende 'global change'-discussies worden vragen gesteld als: verandert het klimaat? Zo ja, in welke richting en op welke termijn? Wat zijn de gevolgen? Wel…
  • 4 sep 2017 t/m 31 aug 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 1 juli 2018
 15. Geologie rondom plaattektoniek: ruimtelijke processen in de ondergrond

  5,0 EC

  Open Universiteit
  Nooit eerder gebruikte de mens de ondergrond zo intensief als nu: de winning van aardgas, schaliegas en aardwarmte zijn daar voorbeelden van. Het recente handelen van de mens kan leiden tot veranderingen in die ondergrond, in het systeem aarde. Deze veranderingen op lokale s…
  • 4 sep 2017 t/m 31 aug 2018 Aanmelding sluit uiterlijk 1 juli 2018
< 1 5 >