Kies op maat

Inloggen Menu
 1. Human Resource Management

  30,0 EC

  Vanaf studiejaar 2020/2021 wordt onze minor op vaste dagen geroosterd!! Hierdoor zullen er twee of drie vaste dagen per week worden geroosterd waarop alle lessen plaats zullen vinden.  Een organisatie kan alleen de bedrijfsstrategie uitvoeren en haar doelstellingen beha…
  • 31 aug 2020 t/m 30 jan 2021 Aanmelding opent 11 mei 2020 om 09:00 uur
  • 1 feb 2021 t/m 3 jul 2021 Aanmelding opent 2 november 2020 om 09:00 uur
 2. Beleggen - Diep

  30,0 EC

  Deze minor stelt studenten van financieel-economische opleidingen in staat om van alle facetten van de effectendienstverlening die zich in de praktijk voordoen kennis te nemen. Aan de voorkant (frontoffice) van de dienstverlening bestaan de werkzaamheden uit o.a. a…
  • 31 aug 2020 t/m 30 jan 2021 Aanmelding opent 11 mei 2020 om 09:00 uur
  • 1 feb 2021 t/m 3 jul 2021 Aanmelding opent 2 november 2020 om 09:00 uur
 3. Ondernemerschap

  30,0 EC

  In de minor ondernemerschap start je je eigen bedrijf, jij wordt ondernemer. Met je eigen idee start je met maximaal drie anderen een onderneming en de winst is voor jullie.  Heb je al een onderneming dat is dit de kans om je onderneming nog succesvoller …
  • 31 aug 2020 t/m 30 jan 2021 Aanmelding opent 11 mei 2020 om 09:00 uur
  • 1 feb 2021 t/m 3 jul 2021 Aanmelding opent 2 november 2020 om 09:00 uur
 4. Ethiek voor de Beroepspraktijk

  30,0 EC

  Er is een groeiende behoefte aan ethische reflectie in de beroepspraktijk. Door ontwikkelingen in het werkveld wordt van sociaal werkers, psychologen, leraren en andere professionals meer en meer gevraagd om zich te bezinnen op de normatieve kanten van hun professionaliteit.…
  • 31 aug 2020 t/m 30 jan 2021 Aanmelding opent 11 mei 2020 om 09:00 uur
 5. Legal and Social Aspects of International Business

  30,0 EC

  Amsterdam has been attracting international business ever since the Golden Age. Nowadays, the city provides a wide variety of financial and legal services. The Port of Amsterdam and Schiphol Airport are a well-known trading- and business locations. Against this backdrop, we …
  • 31 aug 2020 t/m 30 jan 2021 Aanmelding opent 11 mei 2020 om 09:00 uur
 6. Arbeid en Gezondheid

  30,0 EC

  ARBEID EN GEZONDHEID.WAT KAN EEN ARBO-COACH BETEKENEN? De ontwikkelingen in het werkveld van arbeid en gezondheid gaan snel en zijn veelomvattend. De duurzame inzetbaarheid van de werknemer krijgt steeds meer aandacht, net zoals preventie van verzuim. Het wordt belangrijker …
  • 31 aug 2020 t/m 30 jan 2021 Aanmelding opent 11 mei 2020 om 09:00 uur
  • 1 feb 2021 t/m 3 jul 2021 Aanmelding opent 2 november 2020 om 09:00 uur
 7. Fashion and Denim

  30,0 EC

  Offers students with a background in; Fashion Management, Design and Branding an immersive reality school group project to deepen their specialization choice. The overall aim is to create and pitch a new denim brand to leading industry experts. The minor has an in-depth focu…
  • 31 aug 2020 t/m 30 jan 2021 Aanmelding opent 11 mei 2020 om 09:00 uur
 8. Diversity In Urban Education - Creating Inclusieve Environments for Youth

  30,0 EC

  The international minor Diversity in Urban Education is an interdisciplinary minor within the Faculty of Education. The concept of education is broadly interpreted including social work, pedagogics, teaching etc. (see below). Amsterdam counts one of the world’s biggest…
  • 31 aug 2020 t/m 30 jan 2021 Aanmelding opent 11 mei 2020 om 09:00 uur
 9. Financieel Advies en Ondersteuning

  30,0 EC

  Via het project Krachtwijken verbindt de HvA zich met de stad en wordt meegedacht over oplossingen voor problemen in vijf Amsterdamse wijken. Het gaat om aandacht  op de gebieden van leefbaarheid, veiligheid, leren, opgroeien en talentontwikkeling, participatie, in…
  • 31 aug 2020 t/m 30 jan 2021 Aanmelding opent 11 mei 2020 om 09:00 uur
  • 1 feb 2021 t/m 3 jul 2021 Aanmelding opent 2 november 2020 om 09:00 uur
 10. Sociaalwetenschappelijk Onderzoek

  30,0 EC

  Wil je verder studeren na afronding van je HBO-bachelor? Met de Vrije Universiteit VU zijn afspraken gemaakt over een doorstroom naar de volgende masters: Beleid, Communicatie en Organisatie BCO;  Bestuurskunde BK; Communicatiewetenschappen CW; Culture, Organization and…
  • 31 aug 2020 t/m 30 jan 2021 Aanmelding opent 11 mei 2020 om 09:00 uur
 11. Sociaal Werk in Stad en Straat

  30,0 EC

  Ben je als sociaal professional van de gemeente of van de wijkbewoner? Richt je het Huis van de wijk in voor bewoners die al heel lang in de buurt wonen, of voor nieuwe bewonersgroepen, zoals statushouders? Is het huisvesten van mensen met een GGZ achtergrond in stadswijken …
  • 31 aug 2020 t/m 30 jan 2021 Aanmelding opent 11 mei 2020 om 09:00 uur
  • 1 feb 2021 t/m 3 jul 2021 Aanmelding opent 2 november 2020 om 09:00 uur
 12. Building Partnerships in Southeast Asia (Thailand)

  30,0 EC

  Together with one other student you will form a team to prepare and execute an assignment during a mission to Southeast Asia. Each team is responsible for acquiring its own assignment that is commissioned by a Dutch company or organization. The complexity and feasibility of …
  • 31 aug 2020 t/m 30 jan 2021 Aanmelding opent 11 mei 2020 om 09:00 uur
  • 1 feb 2021 t/m 3 jul 2021 Aanmelding opent 2 november 2020 om 09:00 uur
 13. Klimaatbestendige Stad

  30,0 EC

  Klimaatverandering betekent meer extremen: meer en heftigere neerslag, meer droogte en meer hitte. Dit leidt in de stad tot wateroverlast met schade, de droogte leidt tot dalende grondwaterstanden en problemen met funderingen, droogte leidt ook tot schade aan stedelijk groen…
  • 31 aug 2020 t/m 30 jan 2021 Aanmelding opent 11 mei 2020 om 09:00 uur
 14. Startup your Business in Technology

  30,0 EC

  De minor Startup your Business in Technology (SyBiT) gaat over Ondernemen met Technologie. In de minor wordt jij uitgenodigd om jouw ondernemerschapskwaliteiten te ontwikkelen, initiatieven te nemen en veranderingen tot stand te brengen die waarde creëren voor mens…
  • 31 aug 2020 t/m 30 jan 2021 Aanmelding opent 11 mei 2020 om 09:00 uur
  • 1 feb 2021 t/m 3 jul 2021 Aanmelding opent 2 november 2020 om 09:00 uur
 15. Creativity and Personal Leadership

  30,0 EC

  Ben JIJ enthousiast, nieuwsgierig en gedreven? Wil jij graag ervaring op doen bij het werken in een interdisciplinair team? Zie jij jezelf aan het werk met extern deskundigen? Wil jij jezelf als professional leren profileren binnen grootstedelijke vraagstukken van Amsterdam?…
  • 31 aug 2020 t/m 30 jan 2021 Aanmelding opent 11 mei 2020 om 09:00 uur
1 11 >