Kies op maat

Inloggen Menu

Corporate Real Estate Management - 2024-2025

Corporate Real Estate Management is dé module waarin huisvesting- en vastgoedmanagement centraal staat. Je gaat samen met andere studenten interessante vraagstukken voor opdrachtgevers uit het werkveld oplossen waardoor je kennis maakt met belangrijke onderwerpen die je in staat stellen om passende werkomgevingen te realiseren. 

In deze module ga je aan de slag met huisvesting gerelateerde vraagstukken uit het werkveld. Door middel van design thinking ga je met medestudenten (onderdelen van) de werkomgeving verbeteren, vernieuwen of ontwikkelen. Je maakt in dit semester o.a. kennis met: huisvestingsconcepten, de theorie en praktijk van corporate real estate management, lange termijn onderhoudsplanningen, duurzaam gebouwbeheer, omgevingsanalyses, werkplekconcepten, modellen en meetmethodes, wet- en regelgeving rondom huisvesting en vastgoed, financieel management, en nog veel meer.  

In workshops en colleges krijg je up-to-date kennis over CREM, onderzoek en financieel management. Tijdens opdracht coaching ga je met je werkgroep met de opdrachten en vraagstukken aan de slag, zowel op de hogeschool als op locatie. Aan het einde van het semester heb je vraagstukken opgelost en de opdrachtgever kunnen helpen met huisvesting gerelateerde opdrachten. 

Tijdens deze module ben je bezig om de huisvesting zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het primaire proces van de organisatie door inzichten te verkrijgen in de behoeften van de gebruiker. Je gaat op zoek naar trends en ontwikkelingen om het vraagstuk op te lossen en gaat zelf ook de bedachte oplossingen testen. Vervolgens kun jij de opdrachtgever helpen met een goed (financieel) onderbouwd advies. 

Leerdoelen

Je leert onder andere:

  • een omgevingsanalyse van een organisatie opstellen door relevante huisvesting- en vastgoed- data van de opdrachtgever te verzamelen en te analyseren; 
  • een programma van eisen opstellen welke voor input dient voor het advies rapport. Deze presenteer je aan de opdrachtgever;
  • de sociale en culturele verschillen van gebruikers in kaart brengen en toepassen in een werkplekstrategie;
  • de vastgoeddoelstellingen van een organisatie in kaart brengen en vertalen naar de te nemen stappen om te komen tot vastgoedbeleid;
  • informatie verzamelen van technische ontwikkelen van klimaat en ICT vanuit de duurzame richtlijnen van de overheid;
  • op kritisch en onderbouwde argumentatie alle duurzame technische gebouw gerelateerde elementen benoemen en inzetten met een financieel onderbouwing en een aanvangsrendement berekening (ROI).

Literatuur

Huisvestingsmanagement: van strategie tot exploitatie, 2e herzien druk, Hoendervanger J.G., Voordt van der T., Wijnja J. (ISBN978-90-01-87324-0)

Vastgoedexploitatie, 1e druk, Vermeulen M., Wieman W.  (ISBN 978-90-01-832620-9)

Rooster

Gemiddeld drie dagen in de week.

Toetsing

Casustoetsen

Aanvullende informatie

Het kan gebeuren dat er te weinig aanmeldingen zijn voor een module, waardoor deze geannuleerd moet worden.