Kies op maat

Inloggen Menu

Moderne dementiezorg

In deze minor werk jij aan de thema’s zelfmanagement(ondersteuning), online ondersteuningsmogelijkheden, en mantelzorgondersteuning bij dementie.

Wil jij je verdiepen in de kennis en verpleegkundige vaardigheden bij het ziektebeeld dementie, meldt je dan snel aan voor deze minor

  

Leerdoelen

  1. Je kan beargumenteerd advies geven op basis van praktijkgericht onderzoek naar (verpleegkundige of interprofessionele) zorg die wordt ingezet ter bevordering van eigen regie in het dagelijks leven van mensen met dementie en/of hun mantelzorgers. Hierbij kan je: 
  • planmatig een (praktijk- / literatuur-) onderzoek uitvoeren en beschrijven; 
  • de bevindingen onderbouwen met relevante en wetenschappelijke bronnen; 
  • op een laagdrempelige manier een complex vraagstuk verhelderen en een beargumenteerd advies uitbrengen die bijdraagt aan toepassing/implementatie voor de dagelijkse praktijk.  

 

  1. Je kan op maat de persoon met dementie en diens mantelzorger in de thuissituatie ondersteunen. Je bedenkt interventies vanuit: 
  • klinisch redeneren. Je brengt op een systematische wijze de behoefte van de mantelzorger van een persoon met dementie in kaart en maakt daarbij gebruik van de kennis over dementie 
  • E-health en online ondersteuning. Je kent de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van e-health in de individuele casus. 
  • De principes van zelfmanagement: Je kan daadwerkelijk zelfmanagement ondersteunen volgens de principes van gezamenlijke besluitvorming en 5A-model bij dementie (met specifieke aandacht voor goal setting).   

Je kan een eigen visie verwoorden op zelfmanagement(ondersteuning), online ondersteuning of mantelzorg(ondersteuning) van maatschappelijk ethisch perspectief in de zorg voor mensen met dementie.  

Ingangseisen

Voor Inholland verpleegkunde studenten geld de volgende ingangseis:   voltijd en duaal: Keuzeblokken zijn alleen toegankelijk voor studenten die de onderwijseenheden tot en met jaar 2 hebben behaald. Deeltijd: Keuzeblokken zijn alleen toegankelijk voor studenten die de leeruitkomsten op niveau A en B hebben behaald.

Voor studenten buiten Inholland geldt de ingangseis dat je een voltijd zorg en welzijn opleiding volgt. 

Toetsing

Advies Moderne Dementiezorg. Je schrijft een adviesrapport op basis van een praktijkgericht onderzoek naar (verpleegkundige of interprofessionele) zorg ter bevordering van eigen regie in het dagelijks leven van mensen met dementie en/of hun mantelzorgers aan de hand van opgestelde criteria.

Je presenteert het advies uit het adviesrapport in een zelfontworpen infographic. Je presenteert de infographic mondeling. De docent beoordeelt het adviesrapport, en de visuele en mondelinge presentatie van de infographic. 10EC.

Begeleidingsplan mantelzorger van persoon met dementie. Je schrijft een begeleidingsplan op basis van een mondeling gesprek met een mantelzorger van een persoon met dementie. In het mondelinge gesprek breng je samen met de mantelzorger de situatie, de behoefte, de doelen en de online ondersteuningsmogelijkheden in kaart met in achtneming van de principes van zelfmanagement. Je neemt -met toestemming van de mantelzorger- het mondeling gesprek op. 3 EC.

Essay Moderne Dementiezorg. Je schrijft een essay met daarin hun visie vanuit een maatschappelijk ethisch perspectief op zelfmanagement(ondersteuning), online ondersteuning of mantelzorg(ondersteuning in de zorg voor mensen met dementie. 2 EC.

Literatuur

Geen specifieke literatuur.

Alle benodigde informatie is op Moodle te vinden.

Rooster

Het is een voltijd programma, maar er wordt gestreefd naar 3 volle lesdagen per week. Daarnaast komt zelfstudie en een opdracht met een subgroep van 4 a 5 studenten. Deze minor duurt 10 weken.