Kies op maat

Inloggen Menu

Complexe GGZ (deeltijd)

In het keuzevak Complexe GGZ ga jij extra verdiepen en bekwamen in de zorg voor patiënten met complexe psychiatrische problematiek. Denk hierbij aan cliënten met verschillende psychiatrische ziektebeelden, gedragsproblematiek of zeer moeilijk te behandelen enkelvoudige problematiek.

Leerdoelen

 • In dit keuzevak toon je aan in staat te zijn over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om op deze doelgroep op professionele wijze te verplegen.
 • Je toont aan op een methodische wijze met deze patiëntencategorie te kunnen communiceren, kunt herstelgericht werken en stimuleert het zelfmanagement van de cliënt met complexe psychiatrische problematiek.
 • Klinisch redeneren, verpleegkundige regievoering, multidisciplinair samenwerken en het geven van onderbouwde adviezen ten aanzien van de behandeling van een individuele cliënt zijn elementen die aangetoond moeten worden binnen deze minor.
 • Daarnaast laat je zien dat je in staat bent te reflecteren op je handelen, breng je je persoonlijke en professionele ontwikkeling tov deze patiëntencategorie in kaart, bewaak je je grenzen en ben je in staat om morele dilemma’s te herkennen en te bespreken.

Ingangseisen

Voor Inholland verpleegkunde studenten geldt de volgende ingangseis: Keuzeblokken zijn alleen toegankelijk voor studenten die de leeruitkomsten op niveau A en B hebben behaald.

Voor studenten buiten Inholland geldt de ingangseis dat je een deeltijd verpleegkunde opleiding volgt. Om deze minor met goed gevolg af te ronden is het noodzakelijk dat jij in je werk of tijdens een externe stage voldoende in contact komt met mensen met complexe psychiatrische problematiek.

Literatuur

Geen specifieke literatuur noodzakelijk.
Je krijgt toegang tot modules van de ggz ecademy voor zelfstudie.

Alle benodigde informatie is op Moodle te vinden.

Rooster

Het is een variant voor het deeltijd programma, de lessen vinden fysiek en online plaats. Alleen op woensdag of vrijdag wordt er les gegeven.

Toetsing

In dit keuzevak bepaal je vooral zelf hoe je bewijst dat je onderstaande criteria voldoende beheerst. Je hebt dus behoorlijk wat vrijheid in de vorm waarin je dit aantoont. Alleen mbt het onderdeel de-escalatie en crisisinterventie (criterium 4) is het aantonen van de vaardigheden dmv een filmpje een vereiste. In de les crisisinterventie is de gelegenheid om je communicatieve vaardigheden te filmen (je bent dan in gesprek met een trainingsacteur).

De criteria zijn als volgt:

 • De student ondersteunt de cliënt met complexe psychiatrische problematiek bij het realiseren van gedragsverandering, door gebruik te maken van specifieke gesprekstechnieken (zoals motiverende gespreksvoering, mentaliseren, G-schema etc).
 • De student onderzoekt samen met de cliënt en eventuele naasten haalbare mogelijkheden om de zelfredzaamheid van de cliënt in/bij het verbeteren van zijn persoonlijk en sociaal functioneren in de samenleving te bevorderen. De student maakt hierbij gebruik van de principes van herstelgerichte zorg en zelfmanagementondersteuning.
 • De student stelt samen met de cliënt met complexe psychiatrische problematiek een signaleringsplan en/of terugvalpreventieplan op en/of evalueert deze en stelt deze bij op basis van deze evaluatie.
 • De student signaleert bij een cliënt met complexe psychiatrische problematiek (dreigende) crisissituaties, intervenieert hier (preventief) op, gebruikt de-escalerende communicatie en past zo min mogelijk dwang en drang toe.
 • De student overziet met een overstijgende blik de behandeling van de individuele cliënt met complexe psychiatrische problematiek cliënt(en) door de cliënt te presenteren en bespreken in een MDO/ behandelplanbespreking. De student stelt waar nodig kritische vragen over gevolgen van beleid op korte en langere termijn en kan, gebruikmakend van EBP, nieuwe methoden bedenken en initiëren om problemen in de behandeling van de cliënt op te lossen of te verminderen.
 • De student coördineert het zorgproces van een individuele cliënt met complexe psychiatrische problematiek, bewaakt de samenhang binnen het zorgproces van de cliënt én geeft sturing aan- en zoekt afstemming met het (multi)disciplinaire team.
 • De student reflecteert actief met betrekking tot zijn of haar persoonlijke en professionele ontwikkeling gericht op de zorgverlening aan cliënten met complexe psychiatrische problematiek. Zij stelt op basis daarvan persoonlijke en professionele leerdoelen op en evalueert de voortgang hiervan periodiek.
 • De student bewaakt persoonlijke en professionele grenzen en is in staat om morele dilemma’s te herkennen en op methodische wijze te bespreken binnen het (multi)disciplinaire team.