Kies op maat

Inloggen Menu

Moderne dementiezorg (deeltijd)

Wil jij je verdiepen in de kennis en verpleegkundige vaardigheden bij het ziektebeeld dementie? Meld je dan snel aan voor deze minor!

In deze minor wordt een verbreding en verdieping aangeboden over de verpleegkundige zorg rondom mensen met dementie en hun mantelzorgers. Je gaat gedurende 20 weken aan de slag met de competenties die horen bij het verlenen van kwalitatieve goede zorgverlening in de dementiezorg. Naast theoretische verdieping, is deze minor vooral praktijk gericht. Zo ga je aan de slag met een praktijkvraagstuk, en leer je verschillende communicatieve vaardigheden en methodieken die je kan inzetten binnen de dementiezorg.

Leerdoelen

Na het volgen van de minor heb je kennis en vaardigheden die je kunt inzetten in de dementiezorg. De volgende punten staan specifiek centraal in deze minor:

 

De student kan:

  • De dementiezorg (visie en/of werkwijze) binnen de zorginstelling in kaart brengen d.m.v. praktijkonderzoek;
  • Adviseren over verbetering van de kwaliteit van de dementiezorg binnen de zorginstelling op basis van relevante bronnen.

 

Je kan effectieve communicatie toepassen bij:

  • een persoon met dementie in een vroeg- en middenstadium, bij wie er sprake is van veranderingen in gedrag en/of stemming
  • een overbelaste mantelzorger van iemand met dementie.

 

Je kan een eigen visie vormen, verwoorden en onderbouwen gerelateerd aan een actueel maatschappelijk ethisch dilemma met betrekking tot dementie die meerdere aspecten (bijv. financiën, wet- en regelgeving, disciplines) belicht.

Ingangseisen

Voor Inholland verpleegkunde studenten geldt de volgende ingangseis: Keuzeblokken zijn alleen toegankelijk voor studenten die de leeruitkomsten op niveau A en B hebben behaald.

Voor studenten buiten Inholland geldt de ingangseis dat je een deeltijd zorg en welzijn opleiding volgt. 

Toetsing

Advies Moderne Dementiezorg (10 EC): je adviseert een zorginstelling over verbetering van de kwaliteit van de dementiezorg op basis van relevante bronnen.  Het advies wordt op een creatieve en pakkende manier gedeeld met de zorginstelling.

CVV Moderne Dementiezorg (3 EC): je past effectieve communicatie toe bij A: een persoon met dementie in een vroeg- en middenstadium, bij wie er sprake is van veranderingen in gedrag en/of stemming

B: bij een overbelaste mantelzorger van iemand met dementie. 

Essay Moderne Dementiezorg (2EC): je verwoordt en onderbouwt je eigen visie over een actueel maatschappelijk ethisch dilemma met betrekking tot dementie die meerdere aspecten (bijv. financiën, wet- en regelgeving, disciplines) belicht.

Literatuur

Geen specifieke literatuur.

Alle benodigde informatie is op Moodle te vinden.

Rooster: Deze minor duurt 20 weken. Er vinden 8 face-to-face bijeenkomsten plaats, en wordt er gebruikt gemaakt van Moodle voor online weblectures.  

Rooster

De lessen zijn op vrijdag, verder is zelfstudie vereist.