Kies op maat

Inloggen Menu

Spirit!

Spirit

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ruim een derde van de jongeren belangstelling heeft voor spiritualiteit en een kwart hier meer over wil nadenken. Eigen onderzoek onder tweedejaars studenten van Saxion bevestigt dit. In de Nederlandse samenleving is een groeiende belangstelling voor spiritualiteit waarneembaar.

Wat houdt deze minor in?

Binnen deze minor werken we aan twee belangrijke competenties. Je wordt je bewust van wat jou inspireert en gebruikt dit om je eigen levenshouding in je studie en je toekomstige werk vorm te geven. Daarnaast ga je samen met andere studenten op zoek naar oplossingen voor levensbeschouwelijke vragen die zich voordoen binnen je eigen studie/beroepenveld.

Weten wat jou 'bezielt' helpt om meer jezelf te worden, beter te functioneren in de samenleving en in je beroep. Tijdens deze minor verdiep jij je in inspiratiebronnen, rituelen en kenmerken van spirituele stromingen. Zo leer je de passie van jezelf en anderen daadwerkelijk begrijpen. Om iets te begrijpen van de ander en zijn inspiratie is ook het van belang dat je jezelf goed kent. Dat vraagt niet alleen om psychologisch inzicht maar ook om zelfonderzoek. De oriëntatie op je bezieling helpt je om in de multiculturele en multireligieuze samenleving werkelijk mens te kunnen zijn, en je beroep in volle overgave te kunnen uitoefenen. Ga je bijvoorbeeld werken in begeleidende beroepen, dan heeft het verworven zelfinzicht een grote meerwaarde bij coaching en begeleiding van vele doelgroepen.

Ingangseisen

Doelgroep

Heb je de behoefte om je te verdiepen in wat je drijft? Zoek je antwoorden op vragen als: wat ga ik doen met mijn leven, wat en wie inspireert mij, wat raakt mij, wat past er bij mij en wat niet, wat ga ik met mijn studie doen en hoe maak ik belangrijke keuzes? Wat maakt mijn leven zinvol? Maar ook: wat drijft en motiveert de ander? Het is van essentieel belang dat je kennis en ervaring opdoet met betrekking tot het werken met levensvragen, je bewust wordt van je eigen spiritualiteit en de dialoog kunt aangaan met de ander. Als je met hart en ziel in je studie en werk wilt staan, is deze minor geschikt voor jou.

Toegangseisen
Om deel te kunnen nemen aan deze minor moet je je propedeuse behaald hebben (als voltijd student) en 60 ects in de post-propedeuse fase.

De minor Spirit! is niet toegankelijk voor studenten van de opleidingen:

 • Bouwkunde
 • Bouwtechnische Bedrijfskunde
 • Civiele Techniek
 • International Business and Management Studies
 • Technische Bedrijfskunde

De minor biedt plaats aan 54 Saxion-studenten en 10 studenten buiten Saxion. 

Literatuur

De literatuur wordt in de Saxion BISONcatalogus bekend gemaakt.

Rooster

Opzet van de minor

De minor bestaat uit een gedeelte dat gericht is op kennisverwerving en reflectie daarop, en een praktisch gedeelte waarin je persoonlijk ervaring opdoet met verschillende vormen van spiritualiteit. Daarbij ontdek je je eigen inspiratie. In het theoretische deel behandelen we levensvragen aan de hand van inspirerende personen. In het praktijkgedeelte ga je zelf aan de slag door autobiografisch zelfonderzoek, meditatie- en yoga. 

In het eerste kwartiel staat zelfverkenning en -reflectie centraal, waarna we in het tweede kwartiel een koppeling met je beroepspraktijk maken. De vakken die gericht zijn op levensvragen, volg je in de vorm van hoorcolleges. We toetsen je kennis elk kwartiel. Met vaardigheidslessen (16 personen) en werkcolleges (32 personen) ga je aan de slag met autobiografisch onderzoek, meditatie (mindfulness) en yoga. Persoonlijke verdieping ervaar je met een driedaagse retraite, hiervoor geldt een eigen bijdrage van € 80. We bespreken je studievoortgang, ervaring en vragen regelmatig in kleine intervisiegroepjes. 

Toetsing

Toetsing 

We toetsen je aan de hand van diverse producten die je bij de onderdelen van de minor uitvoert, zoals bij de opzet omschreven

Aanvullende informatie

Aanmelden geen Saxion-student:

Neem vóór aanmelding via Kies op Maat contact op met Lars Lanke (l.a.lanke@saxion.nl) om na te gaan of er nog plekken vrij zijn.

Hoe meld ik mij aan?

Het inschrijfproces omtrent een Kies op Maat minor bij Saxion verloopt iets anders dan op de website kiesopmaat.nl staat beschreven.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: download de leerovereenkomst van de Kies op Maat website en laat deze tekenen door de examencommissie van je eigen instelling én teken zelf.
Stap 2: ga naar https://sis.saxion.nl/account# en vul je persoonlijke gegevens in
Stap 3: je ontvangt een automatisch gegenereerde email vanuit IAM met daarin een gebruikersnaam en wachtwoord
Stap 4: ga naar https://sis.saxion.nl, log in met de gebruikersnaam en wachtwoord welke je vanuit IAM hebt ontvangen en meld je aan!
Stap 5: hierna zullen wij jouw aanmelding voor de Kies op Maat minor bij Saxion verder in behandeling nemen

N.B.: Bij 'Uploaden documenten' in de aanmeldportal dien je de volgende documenten te uploaden:

 • Een kopie van je geldige identiteitsbewijs (voor- en achterzijde ID-kaart of de gegevenspagina van je paspoort). Geen rijbewijs!
 • Een kopie van je propedeuse-getuigschrift of een uitdraai van het DUO diplomaregister. 
  Mocht je nog niet in het bezit zijn van het propedeuse-getuigschrift, dan ontvangen wij graag een verklaring van de thuisinstelling waarin staat dat je het getuigschrift voor het starten van de minor gaat behalen.
 • Leerovereenkomst, pagina 1, 2 en 3 (getekend door de examencommissie thuisinstelling én student)
 • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld van het studiejaar 2024-2025 (beschikbaar vanaf juni). Je kunt dit bewijs, ook als je in termijnen betaalt, aanvragen bij je onderwijsinstelling. Jouw onderwijsinstelling verstuurt het Bewijs Betaald Collegegeld naar Saxion.
  Uiterste inleverdatum bewijs betaald collegegeld is 2 weken voor de start van de minor.

Mocht je hierover vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kan contact opnemen met het Servicepoint, 088 – 019 3000.