Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Productie Podiumkunsten

In de minor Productie Podiumkunsten maak je kennis met het werkveld van de productieleider en voorstellingsleider binnen de podiumkunsten. Je leert wat er nodig is om mee te denken in het creatieve proces en om hierin voorwaardenscheppend te werken. Gedurende een half jaar volg je samen met de eerstejaars studenten Productie Podiumkunsten vakken en workshops en loop je stages, zowel binnen- als buiten de Academie voor Theater en Dans. In een stageproject binnen de Academie werk je samen met andere disciplines en leer je de unieke omgeving en faciliteiten van de school kennen. In de stage buiten de Academie werk je mee in een professionele organisatie en leer je het werkveld breder kennen. 

 

Aanvullende informatie

Voorwaarde voor het succesvol afronden van de minor is dat er een aanwezigheidsplicht is van 90% en dat alle vakken en stages met een positief resultaat worden afgerond.

De behaalde studiepunten (30 EC) worden door de thuisinstelling toegekend.

Bedenk goed dat deze minor erg intensief is qua tijdsbesteding. Wij roosteren van maandag t/m vrijdag meestal volle lesdagen. Buiten de lessen om moeten opdrachten worden gemaakt en voorstellingen worden bezocht. 

Houdt verder rekening met kosten voor theaterbezoek en eventuele excursies.

 

Leerdoelen

Het geheel van vakken en projecten waaruit de OPP is opgebouwd komt tot uiting in de zin:

‘Wij; het team en ik, creëren in de wereld.’

Hier komen drie domeinen uit voort waarin de verschillende vakken en projecten zijn onderverdeeld. De volgende vakken maken deel uit van de minor.

Wij; het team en ik:

- Communicatie

- Stage extern

- Stage intern

- Koorzang

- Studievoortgangsbijeenkomsten

 

Creëren:

- Basis theatertechniek

- Belichting

- Geluid

- Marketing

- Presentatievaardigheden

- Projectmanagement

- Voorstellingsleiding

- Websitebouw

 

De wereld:

- Cultuurbeleid

- Dramaturgie

- Filosofie

 

N.B. De vakken basis theatertechniek, dramaturgie en filosofie beginnen al in het 1e-semester (wat geen deel uitmaakt van de minor). Om goed in te kunnen stromen zullen we voor deze vakken voorafgaand aan de minor voorbereidende lees- en kijkopdrachten doorgeven.

Ingangseisen

  • Je volgt een HBO bachelor (aan een kunstvakopleiding is een pré)

  • De minor moet een onderdeel zijn van je huidige studie (dus geen toevoeging aan het eind van een afgeronde studie) 

  • Je thuisinstelling dient aangesloten te zijn bij Kies-op-Maat

Behalve bovenstaande eisen vormen een motivatiebrief met CV een verplicht onderdeel van de aanmeldingsprocedure. Geef in een motivatiebrief duidelijk aan waarom je deze minor wilt volgen. Op basis hiervan word je wel of niet uitgenodigd voor een gesprek met de opleiding. (Het opstellen van een leerovereenkomst is nodig voor de aanmelding, maar geeft nog geen garantie voor deelname aan de minor).

Wij hebben plaats voor 2 minor-studenten. Daarom beslissen we na het ontvangen van alle aanmeldingen (uiterlijk 1 november) wie we uitnodigen voor een gesprek en vervolgens wie we toelaten tot de minor. Je hoort uiterlijk 15 november of je bent uitgenodigd voor een gesprek.

 

Aanmeldingsprocedure

Aanmelden via bovenstaande aanmeldknop van Kies op Maat en vervolgens de getekende leerovereenkomsten (3x) en je motivatiebrief met CV uiterlijk 1 november 2019 per mail sturen naar merel.eijkelhof@ahk.nl of per post naar het volgende adres:

Academie voor Theater en Dans 
t.a.v. Merel Eijkelhof
Jodenbreestraat 3
1011 NG Amsterdam

Toetsing

Per vak en stage krijg je een beoordeling van de docenten, een aantal op Kennis en Vaardigheden en een aantal op Kennis, Vaardigheden en Attitude. De docenten die beoordelen op Attitude komen aan het eind van het semester samen voor een integrale beoordelingsvergadering. In die vergadering wordt elke student besproken en wordt gekeken of de punten toegekend kunnen worden (20 punten voor aanwezigheid en participatie in de lessen, 10 punten voor de beoordeling).

Literatuur

Bij aanvang van de minor wordt een literatuurlijst uitgedeeld. Je zult misschien één of twee boeken moeten aanschaffen en kunt verder gebruik maken van de collectie van de bibliotheek. 

Rooster

De minor loopt van 6 januari t/m 5 juli 2020.

Wij gaan uit van een rooster van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 met geregeld voorstellingsbezoeken in de avonduren.

Zodra een minor student is ingeschreven wordt gezorgd voor toegang tot de online omgeving en het rooster.