Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Architectuur

Verbeelding

Een architect heeft VERBEELDING nodig… om ruimtes te ontwerpen, passende materialen te vinden en een gebouw te laten functioneren. En zich daarbij in te leven wat de gebruiker gaat ervaren in een gebouw; hoe worden zintuigen geprikkeld en ontmoetingen gestimuleerd. Het minor programma is gebaseerd op 3 hoofdthema’s:

Leerdoelen

  1. INSPIRATIE

Tijdens deze minor willen we je uitdagen om je VERBEELDING verder te ontwikkelen. Als architect ben je de regisseur van de ervaring en de verbeelding die daar bij hoort. Tijdens deze minor krijg je de ruimte om te ontdekken wat jou fascineert en inspireert. Hoe jou verbeelding tot leven komt en hoe je dit kunt omzetten en vertalen naar een gebouw. Onderzoek, analyse, ideevorming, productie en presentatie vloeien in elkaar over in een ontwerpproces met als doel om architectuur te maken. Lezingen van inspirerende architecten en kunstenaars en excursies naar architectenbureaus en projecten ondersteunen de oefeningen waar je in die week zelf mee bezig bent tijdens de verschillende ontwerpopgaven.

2.ONTWERP

Je wordt uitgedaagd met korte opgaven die creatief en intuïtief ontwerpen stimuleren en waarbij de handen en het gereedschap een belangrijke rol spelen. De ontdekkingen die gedaan worden kunnen veel opleveren. Het product (modellen / tekeningen) staat niet van te voren vast. Door steeds vanuit een verschillend uitgangspunt te starten (materiaal, beeld, kunstwerk, verhaal, etc) zal de VERBEELDING worden gestimuleerd. De ontwerpvaardigheden die je in de eerste periode hebt opgedaan komen later van pas tijdens de grotere ontwerpopgave in het tweede deel van de minor.

3. COMMUNICATIE

Naast inspiratie en een ontwerp, heb je communicatieve vaardigheden nodig die je ideeën vertellen en zichtbaar maken. Je kunt een goed idee hebben, maar als je het niet kunt overbrengen is het moeilijk om andere mensen enthousiast te maken. In deze maanden leer je hoe je maquettes, tekeningen, foto’s, collages en boekjes kan maken om je ideeën te VERBEELDEN.

Door je werk te communiceren, bespreken en presenteren reflecteer je op je werk en leer je dit steeds verder aan te scherpen. Welke manier van communiceren werkt het beste om je plan overtuigend te presenteren?

Ingangseisen

Aanmeldingsprocedure
Naast het aanmelden hier op Kies op Maat, moet je ook dit formulier invullen. Op deze manier komen jouw gegevens ook direct binnen bij de Academie van Bouwkunst. De deadline is op 7 april 2024. Heb je nog vragen, dan kan je die mailen naar avb-premasters-minors@ahk.nl. 

Ingangseisen

  • HBO-Bachelor student Bouwkunde of vergelijkbare opleiding;
  • Je thuisinstelling dient aangesloten te zijn bij Kies-op-Maat.

Behalve bovenstaande eisen vormen een portfolio en een motivatiebrief een verplicht onderdeel van de aanmeldingsprocedure. Heb je nog geen portfolio, dan vragen we je onderstaande opdracht te maken.

Opdracht
Dit is een compact vormgegeven document waarin je laat zien wat je ideeën met betrekking tot architectuur en techniek zijn.

Beschrijf je ideale woonruimte:

• waar moet deze ruimte voor jou aan voldoen?
• hoe is de relatie met de omgeving?
• welke materialen maken de ruimte?

Middelen die je hierbij kan gebruiken zijn woorden, beelden, tekeningen, film of muziek: alles mag! Belangrijk is dat wij je persoonlijk handschrift zien. Kies dus voor een combinatie waarin je in ieder geval tekeningen of schetsen laat zien.

Je motivatiebrief, portfolio/opdracht, cv en leerovereenkomst kan je uploaden in dit formulier.

Literatuur

Bij aanvang van de minor wordt een literatuurlijst uitgedeeld. Je kunt gebruik maken van de collectie van de bibliotheek. 

Rooster

De minor begint eind augustus 2024 en wordt afgesloten met een eindpresentatie in januari 2025. Het precieze rooster is nog niet bekend.

In principe ziet het basisweekrooster er als volgt uit:

Maandag: 09:30-12:30 en 13:30 tot 16:30 - Architectuurgereedschap
Dinsdag: 09:30-12:30 en 13:30 tot 16:30 - Gebouwanalyse
Woensdag: 13:30-16:30: Oefening Fotografie
Donderdag: 09:30-12:30 en 13:30 tot 16:30 – Architectuurgereedschap
Vrijdag: 09:30-12:30 en 13:30 tot 16:30 - lezingen

Sommige weken zullen afwijken van dit rooster. Wijzigingen onder voorbehoud.Toetsing

De oefeningen, vormstudies en projecten worden aan het einde van het vak door de docent beoordeeld aan de hand van het eindproduct en participatie. Lezingenreeksen worden beooordeeld op basis van aanwezigheid en participatie.

De Minor Architectuur wordt afgesloten met een digitale presentatie van het studentenwerk.

Aanvullende informatie

Programmaonderdelen (30 EC totaal)

1. Lezingen
In een serie van 6 lezingen vertellen verschillende sprekers over hun inspiratie, werk en werkwijze. De onderwerpen in deze lezingenreeks sluiten aan bij de oefeningen die gegeven worden tijdens Architectuurgereedschap.

2. Excursies
Met een architect, een gebruiker, een bewoner of iemand die nauw verbonden is het met project en er enthousiast over kan vertellen bezoeken we gebouwen in en rond Amsterdam. De excursies sluiten aan op de thematiek van de ontwerpopgave waar parallel aan gewerkt wordt.

3. De architect en het gebouw
In een reeks van 4 middagen wordt toegelicht en onderzocht hoe een architect van idee naar gebouw werkt. Het begint op het bureau bij de architect waar een project wordt toegelicht aan de hand van tekeningen, maquettes en verhalen. Daarna wordt het project samen met de architect bezocht. Soms zijn het al gerealiseerde projecten, soms is het project nog in aanbouw. Leerdoel is het opdoen van kennis met betrekking tot de vertaling van een idee of een fascinatie tot het maken van een ontwerp en het ontwikkelen van een werkwijze waarbij de nadruk ligt op de integratie tussen het concept en het denken in oplossingen.

4. Architectuurgeschiedenis en theorie
In deze lezingenreeks komen belangrijke onderwerpen uit de architectuurgeschiedenis en de architectuurtheorie aan de orde.

5. De verborgen wereld
Wat vertellen vegetatie, de bodemstructuur en materialen in een landschap over de geschiedenis van de plek en wat voor waarde heeft dit? Wie nader naar zijn omgeving kijkt, ontdekt een verborgen wereld van onverwachte patronen en bijzondere verhalen. Atelier NL doet net dat: inzoomen op specifieke kwaliteiten en elementen die de alledaagse en rijke verborgen complexiteit van een plek zichtbaar maken. Elke deelnemer verzamelt en organiseert materialen op een unieke manier.

6. Architectuurgereedschap
Aan de hand van architectonische voorbeelden wordt middels kijk- en doe oefeningen onderzocht welke middelen ingezet kunnen worden om een specifieke architectonische kwaliteit te bereiken. Doel hiervan is dat je je bouwkundige kennis gericht kunt gaan inzetten in je ontwerp. In een reeks thematische mini opgaven ga je met je kennis aan de slag. Deze opgaven en de thema’s zijn nauw verbonden met de ontwerpopgave die hier op aansluit.

7. Project / Ontwerpopgave
De ontwerpopgave speelt zich af in een groene zone van de stad Amsterdam. Een ontwerp voor een werk-woning voor een specifieke opdrachtgever. In welke mate hebben het beroep van de opdrachtgever en de materialen in de directe omgeving invloed op het ontwerp van de werk-woning? Er zal op verschillende schaalniveaus aan het ontwerp gewerkt worden en veel gecommuniceerd worden met maquettes.

10. Handtekenen / Impressie en Perspectief
De pen maakt het mogelijk om het handschrift van de architect zichtbaar te maken. Tijdens deze lessen krijgen jullie praktische uitleg over het opzetten van een tekening met daarbij verschillende materialen en technieken. Iedere lesdag heeft een eigen thema. Jullie gaan bijvoorbeeld naar buiten om te kijken naar gevels. Een zwaar en gesloten gebouw geeft een volkomen andere sfeer in een straat dan een open en licht gebouw. Hoe wordt die sfeer bepaald? Welke rol spelen materiaal, maatvoering en vormgeving hierin? Hoe zet je dit op papier? Later in het programma zal de handtekenles aansluiten bij de ontwerpopgave.

11.Vormstudie / Maquette maken
Maquettes zijn essentieel in het architectonisch onderzoek. In deze oefening leer je effectieve maquettes maken. Welke methoden werken voor welke schaal? Hoe kun je met eenvoudige materialen prachtige maquettes maken? Er wordt gewerkt vanuit het materiaal dat je gebruikt en wat het materiaal kan betekenen voor een maquette. Je werkt in de maquette werkplaats van de Academie.

12. Oefening / Fotografie
Het woord fotografie is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk: schrijven met licht. Fotografie is een prachtig communicatiemiddel om je eerste ideeën over een ontwerp mee vast te leggen. Van begin tot eind kan fotografie je helpen bij de totstandkoming van een ontwerp: allereerst om een bepaalde sfeer weer te geven tot het presenteren van je uiteindelijke ontwerp en maquette. In 5 weken wordt architectuurfotografie onderwezen. Daarbij zijn onder andere de stad en je maquettes het onderwerp.

13. Verbeelding / Collage / 2D-3D
De essentie van je idee vastleggen in een beeld is een moeilijke opgave en heel belangrijk om andere mensen te overtuigen en om je eigen fascinaties scherper te krijgen. Tijdens de laatste weken van de ontwerpopgave werk je onder begeleiding aan twee beelden, die je ook kunt gebruiken bij je eindpresentatie. Bij oefening 2D-3D wordt verder ingezoomd op je 2d tekeningen (plattegronden/doorsnedes) en 3d maquettes van je ontwerpopgave.

14. Oefening / Boek maken
Je werk ordenen en goed documenteren is heel belangrijk. Als afsluiting van het programma van de eerste 2 maanden van de Minor, maken jullie onder begeleiding van een grafisch ontwerper een boek presentatie. Hierin staat het doorlopen proces en de combinaties van de verschillende programma onderdelen centraal en wordt ook gereflecteerd op de vakken die zijn afgesloten. Je krijgt basis kennis over het programma Adobe Indesign en wordt uitgedaagd om een consistent document te maken wat jouw eigen signatuur heeft.


Als afsluiting van de minor maken jullie nog een boek wat inhoudelijk gaat over je ontwerpopgave. Met de opgedane ervaring tijdens boek 1, zal je mogelijk in staat zijn dit boek nog persoonlijker naar je zin te maken. Hiermee heb je zowel digitaal als in hardcopy een prachtig document wat jouw ontwerptraject representeert en waar je bijvoorbeeld bij een sollicitatie mee kunt aankomen.