Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Erfgoed en Ruimte

De stedelijke en rurale ruimte verandert snel. Erfgoed kan daarin een belangrijke rol spelen om plekken betekenisvol, herkenbaar, mooi en leerzaam te laten zijn. In deze minor leer je de rol van erfgoed in ruimtelijke transformaties te herkennen en er kritisch op de reflecteren. Je ontwikkelt stevige historische en theoretische basiskennis over erfgoed, architectuur, stedenbouw en landschap en past die meteen toe in excursies, presentaties, een individueel onderzoek en een afsluitend interdisciplinair groepsproject voor een maatschappelijke opdrachtgever op een spannende erfgoedlocatie.

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Reinwardt Academie (RWA) bieden gezamenlijk een interdisciplinair programma aan ter voorbereiding op werk in de wereld van erfgoed en ruimtelijke ontwikkeling. Ook een vervolgstudie behoort tot de mogelijkheden, zoals de VU-master Heritage Studies.

Bachelor Cultureel Erfgoed, Reinwardt Academie Amsterdam

Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

 

Leerdoelen

Het programma is relevant voor studenten die zich verder willen verdiepen in erfgoed in het ruimtelijke domein: gebouwd erfgoed, landschap en leefomgeving, Dit traject biedt extra verdieping. Je leert:

· kennis toepassen op urgente en actuele ruimtelijke vraagstukken;

· bewuste keuzes te maken over hoe je omgaat met erfgoed van de toekomst;

· interdisciplinair samenwerken zoals dat ook in de praktijk gebeurt;

· toegankelijk communiceren over erfgoed met professionals en het brede publiek.

Ingangseisen

De bachelorminor is bedoeld voor 3de en/of 4de jaars HBO-studenten en 2de of 3de jaars WO-studenten.

Inleveren bij aanmelden:

· propedeusediploma

· overzicht behaalde vakken bij je thuisopleiding met een korte beschrijving

Toelating op basis van volgorde van inschrijven. Er is maximaal plek voor 25 studenten.

Toetsing

Module 1 Erfgoed en Ruimte: inleiding op concepten en praktijken (6 studiepunten)

Introductiemodule met de basisconcepten van het erfgoedveld. Je leert deze concepten herkennen in praktijkvoorbeelden. Je past de concepten toe op een zelfgekozen object of casus.

Toets presentatie, essay

Module 2 Architectuur: een geschiedenis (6 studiepunten)

In deze module maak je kennis met het erfgoed en de geschiedenis van architectuur, aan de hand van literatuurstudie en excursies. Je leert kritisch kijken naar het ontwerp en de veranderende functies en betekenissen van gebouwen.

Toets presentatie, tentamen

 

Module 3 Great Cities (6 studiepunten)

In deze module ontwikkel je inzicht in ruimtelijke stedelijke patronen en hun sociale, politieke en religieuze betekenissen. Je analyseert deze in een zelfgekozen stad in Nederland of daarbuiten en schrijft daarover een essay.

Toets presentatie, tentamen

 

Module 4 Landschappen in transitie (6 studiepunten)

In deze module bestudeer je hoe landschappen transformeren onder invloed van maatschappelijke veranderingen, zoals natuurontwikkeling, bevolkingsgroei, opkomend toerisme en klimaatverandering.

Toets essay, groepsopdracht

 

Module 5 Erfgoed van de toekomst: afsluitend seminar (6 studiepunten)

Afsluitende module, waarbij je de kennis uit eerdere modulen inzet in een praktijkopdracht. Je maakt hier de vertaalslag van individueel onderzoek dat je in de eerdere modulen uitgevoerd hebt, naar een bruikbaar advies voor een opdrachtgever. Je werkt in deze module in teams en je sluit de module af met een individuele reflectie.

Toets essay, groepsopdracht

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin het is aangeboden, dan is er één herkansingsmogelijkheid. Er is geen garantie dat de minor of afzonderlijke modulen het daaropvolgende studiejaar opnieuw aangeboden wordt.

Rooster

De minor vindt plaats in het eerste semester (sep-jan) in drie perioden:

Periode 1 (8 weken): september t/m oktober, week 36 – 43

Periode 2 (8 weken): november t/m december, week 44-50

Periode 3 (4 weken): januari, week 1-4

Voor elke module is minimaal één dagdeel per week ingeroosterd. Daarnaast zijn er enkele excursies. Het is een voltijd minor, houdt rekening met zelfstudie of voorbereiden van colleges met elkaar.