Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Architectuur

Met de minor Architectuur verbreed je je inzicht en kennis van architectuur. Het architectonisch ontwerp staat hierbij centraal. In de minor wordt het ontwerpproces inzichtelijk gemaakt en is er veel aandacht voor het ontwikkelen van tekenvaardigheid, het verbeeldend uitdrukken en helder presenteren. De interactie tussen de diverse vakgebieden is een belangrijke pijler binnen de minor. 

De minor is een oriëntatie en voorbereiding op de master Architectuur. Na afronding van de minor weet je of je toelaatbaar bent voor de masteropleiding. 

Kijk voor alle vakken en meer informatie op:Minor Architectuur I ArtEZ Arnhem

Leerdoelen

In de minor leer je: 

  • een eigen ontwerpvisie te ontwikkelen en deze ook met goede argumenten te presenteren; 
  • een eigen mening te vormen aan de hand van systematisch onderzoek. Het inhoudelijke doel is een bewustwording te ontwikkelen van historische en theoretische context als basis voor het ontwerpen in de bebouwde omgeving; 
  • de basisprincipes van grafisch ontwerpen, de samenhang tussen vorm en inhoud bij presentaties en daarin een eigen bewustzijn te vormen; 
  • een ruimtelijk ontwerp van binnenuit te maken en daarbij kennis te maken met de beginselen van het interieurontwerpen; 
  • de organisatieprincipes van de onbebouwde en bebouwde ruimte en kennis te maken met landschapsarchitectuur en stedenbouw. 

Ingangseisen

De minor is bedoeld voor derde- en vierdejaars hbo-studenten die een opleiding bouwkunde of vergelijkbaar volgen en zich verder willen ontwikkelen in ontwerpen én de ambitie hebben om de masteropleiding Architectuur te gaan volgen.   

De minor is ook als pre-master te volgen na een afgeronde bouwkundige hbo-opleiding. Kijk voor meer informatie op https://www.artez.nl/opleidingen/pre-masterarchitectuur

Rooster

De minor loopt van september tot medio januari. Lessen zijn wekelijks op vrijdag (van 13.00 - 18.00 uur) en zaterdag (van 9.00 - 13.00 uur) bij ArtEZ University of the Arts in Arnhem. Naast de lesuren besteed je gemiddeld 12 uur per week aan opdrachten. 

Toetsing

Bij alle vakken bestaat de beoordeling uit drie criteria: 

  • Het experiment: Maak je goed gebruik van de door de academie aangeboden ruimte? Zoek je naar het nieuwe, het nog onbekende? Maak je als student gedurende de gehele cursus ontwikkeling door? 
  • Het product: Is het resultaat van een oefening, opgave of scriptie goed? 
  • De betrokkenheid: Ben je betrokken bij de lessen en bij discussies en zijn alle onderdelen afgerond?