Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Bouwtechniek

De minor Bouwtechniek is bedoeld voor studenten die meer bouwtechnische kennis willen opdoen ter voorbereiding op de master Architectuur. De minor biedt instrumenten om de essentiële techniek van de architectuur waar te nemen, op hoofdlijnen te hanteren en verder in te zetten op het ontwerpproces. 

Tijdens de minor leer je een gebouwontwerp technisch uitwerken. Je volgt alle stappen die nodig zijn om van een voorlopig ontwerp volwaardig bouwtekeningen te maken. Alle facetten die nodig zijn om een gebouw te kunnen begrijpen en doorgronden, worden op verschillende manieren onderwezen. 

Kijk voor alle vakken en meer informatie op: Minor Bouwtechniek  ArtEZ Arnhem

Leerdoelen

In de minor: 

  • Maak je kennis met de vakken constructieleer en bouwfysica 
  • Leer je het technisch uitwerken van een architectonisch ontwerp 

Een overzicht van de vakken van de minor vind je op onze website

Ingangseisen

Om deel te nemen aan de minor Bouwtechniek moet je een derde- of vierdejaars hbo-student zijn van een bacheloropleiding interieurarchitectuur, beeldende vorming, product design of gelijkwaardig. Daarnaast is een motivatiebrief onderdeel van de toelatingsprocedure.

 

Je aanmelding wordt pas in gang gezet nadat de getekende leerovereenkomst en motivatiebrief zijn ontvangen door ArtEZ.

Rooster

De minor loopt van september tot medio januari. Lessen zijn wekelijks op vrijdag (van 9.00 – 18.00 uur) bij ArtEZ University of the Arts in Arnhem. Naast de lesuren besteed je gemiddeld 8 uur per week aan opdrachten. 

Toetsing

Constructieleer en bouwfysica worden afgesloten met een schriftelijk eindtoets. Bouwtechniek heeft een eindevaluatie waarin je een definitief ontwerp presenteert aan de hand van tekeningen. Je licht dit ontwerp mondeling toe.