Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Liberal Arts

Ben je op zoek naar filosofische verdieping en culturele verbreding? Wil je met kunst als inspiratiebron je verdiepen in jezelf en hoe je in de wereld staat? En leren denken en werken als een kunstenaar? Dan is de minor Liberal Arts iets voor jou! De minor Liberal Arts is voor studenten die op zoek zijn naar kunst als inspiratiebron voor het stellen en beantwoorden van persoonlijke, existentiële vragen over jezelf, je toekomstige beroep, het leven en hoe thuis te zijn in de wereld.

"Ik heb veel vrijheid gevoeld tijdens de minor. Het heeft mij aangespoord veel zelfstandig werk te maken, maar ook op ontdekking te gaan op de academie. Ook de manier waarop de docenten de lessen vormgeven was leuk en veelzeggend"

 

Student Docent Wiskunde

Artes Liberales

De Liberal Arts onderwijstraditie stamt uit de klassieke oudheid en was toen al gericht op het scholen van de ‘vrije mens’. Liberal Arts is dan ook sterk verbonden met het denken over en werken vanuit leefbare vormen van vrijheid, zoals democratie en de volwassen verhouding van de vrije mens tot de wereld.

Het huidige minorprogramma wortelt in deze traditie, maar staat tegelijkertijd midden in de 21st eeuw – en vooral: in de context van de kunstacademie. Je wordt uitgenodigd dan ook om als kunstenaar om te gaan met vragen stellen en onderzoek doen. Wat betekent het om een mens te zijn in onze huidige wereld? Hoe kun je je plek vinden en bijdragen? Hoe je je kunt verhouden tot je eigen biografie, de manier waarop je in de wereld (be)staat en wat de wereld van je vraagt? We zien kunst maken en kunst ontmoeten als een vorm van in dialoog zijn met deze vragen.

We doen dit door filosofie en kunst te ervaren en vooral: door veel te maken. Tijdens de minor maak je kennis met verschillende kunstenaars, filosofen en hun werkwijzen die je aanknopingspunten geven om zelf tot maken en tot kunstenaarschap te komen. Je leert onderzoek te doen in de kunsten, zowel door maken als kijken. Artistiek onderzoek en filosofie zijn gebieden waar je (levens)vragen een vruchtbare aarde vinden om aandacht te geven aan je binnen- en buitenwereld.

In de minor Liberal Arts neem je dus tijdelijk de ruimte om, buiten het bekende terrein van je eigen studie, stil te staan, vragen te stellen, je te verwonderen, mens te zijn en van daaruit: kunstenaar. Om vervolgens samen met de kunstenaar in jou je weg in eigen opleiding weer te vervolgen.

"Ik zou willen dat deze minor nog langer duurde, ik heb het gevoel dat het een onuitputtelijke bron is voor het maken en beschouwen van kunst, maar ook voor het denken over je eigen leven. Ik vind het heel erg leuk om te merken dat het programma ook een bron is voor de docenten – hierdoor blijft het dynamisch en interessant"

Studente university college Liberal Arts

 

 

Leerdoelen

  1. Ervaring, kennis en inzicht in theorie en praktijk van kunst, filosofie en onderwijs, leidend tot het eigen vermogen om eigen artistiek/ existentiële vraagstelling te kiezen, het vast stellen van eigen, relevante aandachtgebieden
  2. Toepassen van vermogen tot vraagstelling blijkt uit het doen van een eigen artistiek existentieel onderzoek in een zelf geformuleerd aandachtsgebied.
  3. Communicatie vanuit artistiek existentieel perspectief ingevuld, d.w.z. communicatie in woord, beeld, gebaar – ofwel met hoofd, hand en hart - passend in een artistiek, muzisch, existentieel benaderd aandachtsgebied.
  4. Oordeelsvorming ten aanzien van het eigen vermogen zich te verbinden met / te laten zien in de existentieel artistieke dimensie zoals het minor programma dit aanbiedt, en de relevantie en urgentie voor het eigen functioneren/ mens zijn te onderkennen

Leervaardigheden zijn in deze minor gelijk aan existentieel-artistieke vaardigheden dat wil zeggen: de vaardigheden die nodig zijn voor het formuleren van een vraag die relevant is voor het eigen bestaan in de wereld (als mens/ als professional) zoals eigen aan kunst en kunstenaarschap (artistiek onderzoek, kunst maken, kunst ervaren).

"Het was voor mij een erg leerzame en leuke onderwijsmethode. Ik zou de minor dan ook zeker aan andere studenten aanraden."

student social work

Ingangseisen

Er zijn geen specifieke vaardigheden in het maken van kunst vereist, “Ieder mens is een kunstenaar” (Joseph Beuys). Je hoeft dus geen ervaring of specifiek talent te hebben in de kunsten, dat mag uiteraard wel. Er is geen specifieke voorkennis van filosofie of cultuurgeschiedenis vereist, elke student in het Nederlands hoger onderwijs heeft voldoende niveau voor deze minor. Interesse in het ontwikkelen van kunstenaarschap in relatie tot de vraag hoe mens te zijn in en met de wereld is voldoende.

Let op: De minor hanteert een maximum van 30 studenten per semester. Je aanmelding wordt pas in gang gezet nadat de leerovereenkomst is geaccepteerd door jouw thuisinstelling en ArtEZ. Toelating geschiedt op volgorde van complete inschrijving. Bij teveel inschrijvingen hanteren we een wachtlijst. 

Literatuur

Reflecties, 25 kunstwerken 24 filosofen door Onno Zijlstra en Wendy Janssen, Budel: Damon

Biesta, G. (2017). Letting art teach. ArtEZ Press.

 

Een uitgebreidere literatuurlijst komt verder aan bod in de werkcolleges.

Rooster

De minor is onderverdeeld in drie periodes waar voor elke periode 10 studiepunten kunnen worden behaald. De toetsing van elke periode is a.d.h.v. een gesprek over je portfolio waar je logboek, je presentie, presentaties en eigen onderzoek in zijn verwerkt. 

Toetsing

De minor is onderverdeeld in drie periodes waar voor elke periode 10 studiepunten kunnen worden behaald. De toetsing van elke periode is a.d.h.v. een gesprek over je portfolio waar je logboek, je presentie, presentaties en eigen onderzoek in zijn verwerkt.

"De verschillende opdrachten zijn goed op elkaar ingespeeld en geven inspiratie. Door het eigen specialisme en authenticiteit van de docenten was het goed te volgen."

student docent Engels

Aanvullende informatie

Naast atelierlessen, werkcolleges en eigen onderzoek bestaat het programma ook uit twee excursies: een maakexcursie (Nederland) waarin we de natuur als atelierruimte onderzoeken en een stadsexcursie (Buitenland) waarin we ons laten onder dompelen in tentoonstellingen, musea en collecties om te kijken naar kunst in verbinding met je eigen vraagstelling.

Je wordt uitgenodigd deze excursie zelf (mee) te organiseren waardoor de kosten laag blijven.

Maakexcursie kost ongeveer €75,00

Stadsexcursie kost ongeveer € 475,00 (We bezoeken in het najaar van 2024 de Biennale in Venetië)

Overige kosten van de minor betreft het aanschaffen van een boek en je eigen materiaal voor je werk in het atelier.

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de website

Ervaringen van studenten die de minor Liberal Arts hebben gevolgd: 

"De structuur en opzet van de minor was zeer prettig. Door al vroeg op excursie te gaan ontstond er al snel een fijne hechte en veilige sfeer."

Student modevormgeving

"Het fijne vond ik de balans in vrijheid en houvast.

Ik vond de individuele gesprekken met de docenten ook erg waardevol."

Studente informatica

"Ik heb veel vrijheid gevoeld tijdens de minor. Het heeft mij aangespoord veel zelfstandig werk te maken, maar ook op ontdekking te gaan op de academie. Ook de manier de docenten de lessen vormgeven was leuk en veelzeggend."

Student docent wiskunde

"Ik heb de minor als een plek waar je persoonlijke vragen tot leven mag brengen die vervolgens meegenomen kunnen worden het dagelijks leven in."

Student kunst, media en design

"De eigen werkruimte, excursies en individuele aandacht en vrijheid vind ik heel waardevol aan deze minor."

Studente fotografie