Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Liberal Arts

Ben je op zoek naar filosofische verdieping en culturele verbreding? Wil je met kunst als inspiratiebron je verdiepen in jezelf en hoe je in de wereld staat? En leren denken en werken als een kunstenaar? Dan is de minor Liberal Arts iets voor jou! De minor Liberal Arts is voor studenten die op zoek zijn naar kunst als inspiratiebron voor het stellen en beantwoorden van persoonlijke, existentiële vragen over jezelf, je toekomstige beroep, het leven en hoe thuis te zijn in de wereld.

 

 

Artes Liberales

De Liberal Arts onderwijstraditie stamt uit de klassieke oudheid en was toen al gericht op het scholen van de ‘vrije mens’. Liberal Arts is dan ook sterk verbonden met het denken over leefbare vormen van vrijheid, zoals democratie en de volwassen verhouding van de vrije mens tot de wereld.

Het huidige minorprogramma wortelt in deze traditie, maar staat tegelijkertijd in de context van de 21st eeuw – én vooral: het vindt plaats op de kunstacademie. Je wordt uitgenodigd om als kunstenaar om te gaan met vragen stellen en onderzoek doen. Wat betekent het om een mens te zijn in onze huidige wereld? En wat betekent het voor jou persoonlijk? Hoe kun je je plek vinden en bijdragen? Het uitgangspunt van dit programma is dat je een completer mens wordt als je je ook leert verdiepen in jezelf, je eigen biografie en de manier waarop je in de wereld (be)staat.

Hoe je je kunt verhouden tot wat de wereld van je vraagt. En hoe je kunt beantwoorden wat je tegen komt in die wereld. We doen dit niet door te psychologiseren of problematiseren, maar door te filosoferen, kunst te ervaren en vooral: veel te maken. Tijdens de minor maak je kennis met verschillende kunstenaars, filosofen en hun werkwijzen die je aanknopingspunten geven om je tot deze vragen te verhouden. Je leert onderzoek te doen in de kunsten, zowel door maken als kijken. Je kiest een aandachtsgebied en geeft dit aandacht, vanuit kunstenaarschap. Kunst biedt je een eigen benadering en nodigt je uit je denken te verbinden met intuïtie, voelen en waarnemen. Kunst en filosofie zijn gebieden waar je (levens)vragen een vruchtbare aarde vinden om aandacht te geven aan je binnen- en buitenwereld. In de minor Liberal Arts neem je dus tijdelijk de ruimte om, buiten het bekende terrein van je eigen studie, stil te staan, vragen te stellen, te ademen, je te verwonderen, mens te zijn en van daaruit: kunstenaar. Om vervolgens met verdiept bewustzijn je weg in eigen opleiding weer te vervolgen.

 

 

 

Leerdoelen

  1. Ervaring, kennis en inzicht in theorie en praktijk van kunst, filosofie en onderwijs, leidend tot het eigen vermogen om eigen artistiek/ existentiële vraagstelling te kiezen, het vast stellen van eigen, relevante aandachtgebieden
  2. Toepassen van vermogen tot vraagstelling blijkt uit het doen van een eigen artistiek existentieel onderzoek in een zelf geformuleerd aandachtsgebied.
  3. Communicatie vanuit artistiek existentieel perspectief ingevuld, d.w.z. communicatie in woord, beeld, gebaar – ofwel met hoofd, hand en hart - passend in een artistiek, muzisch, existentieel benaderd aandachtsgebied.
  4. Oordeelsvorming ten aanzien van het eigen vermogen zich te verbinden met / te laten zien in de existentieel artistieke dimensie zoals het minor programma dit aanbiedt, en de relevantie en urgentie voor het eigen functioneren/ mens zijn te onderkennen

Leervaardigheden zijn in deze minor gelijk aan existentieel-artistieke vaardigheden dat wil zeggen: de vaardigheden die nodig zijn voor het formuleren van een vraag die relevant is voor het eigen bestaan in de wereld (als mens/ als professional) zoals eigen aan kunst en kunstenaarschap (artistiek onderzoek, kunst maken, kunst ervaren).

Ingangseisen

Er zijn geen specifieke vaardigheden in het maken van kunst vereist, “Ieder mens is een kunstenaar” (Joseph Beuys). Er is geen specifieke voorkennis van filosofie of cultuurgeschiedenis vereist, elke student in het Nederlands hoger onderwijs heeft voldoende denkniveau voor deze minor. Interesse in het ontwikkelen van kunstenaarschap in relatie tot de vraag hoe mens te zijn in en met de wereld is voldoende.

Let op: De minor hanteert een maximum van 30 studenten per semester. Je aanmelding wordt pas in gang gezet nadat de leerovereenkomst is geaccepteerd door jouw thuisinstelling en ArtEZ. Toelating geschiedt op volgorde van complete inschrijving. Bij teveel inschrijvingen hanteren we een wachtlijst. 

Literatuur

Reflecties, 25 kunstwerken 24 filosofen door Onno Zijlstra en Wendy Janssen, Budel: Damon

Biesta, G. (2017). Letting art teach. ArtEZ Press.

Rooster

Tijdens de minor werk je van maandag tot en met vrijdag in het atelier op de academie. Er zijn dagdelen waarop er lessen of begeleiding wordt verzorgd door docenten/kunstenaars en er zijn een aantal dagen/ dagdelen dat je vrije ruimte hebt om zelfstandig in atelier, werkplaatsen of werkgroepen te werken.

Toetsing

De minor is onderverdeeld in drie periodes waar voor elke periode 10 studiepunten kunnen worden behaald. De toetsing van elke periode is a.d.h.v. een gesprek over je portfolio waar je logboek, je presentie, presentaties en eigen onderzoek in zijn verwerkt. 

Aanvullende informatie

Naast atelierlessen, werkcolleges en eigen onderzoek bestaat het programma ook uit twee excursies: een maakexcursie (Nederland) waarin we de natuur als atelierruimte onderzoeken en een stadsexcursie (Buitenland) waarin we ons laten onder dompelen in tentoonstellingen, musea en collecties om te kijken naar kunst in verbinding met je eigen vraagstelling.

Je wordt uitgenodigd deze excursie mee te organiseren waardoor de kosten laag blijven.

Maakexcursie kost ongeveer €75,00

Stadsexcursie kost ongeveer € 300,00

Overige kosten van de minor betreft het aanschaffen van een boek en je eigen materiaal voor je werk in het atelier.

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de website