Kies op maat

Inloggen Menu

BIM, Digitalisering en Virtueel Bouwen

BIM (Building Information Modelling), Digitalisering en Virtueel Bouwen zijn dé actuele ontwikkelingen in de bouw- en infrasector. Deze sector staat voor enorme uitdagingen op gebied van kwaliteit en kwantiteit en zal daarom sterk moeten innoveren. Wil jij na je studie aan de slag in deze sector? Zorg dan dat je kan BIM’men!

BIM’men is een werkwoord. Het gaat dus vooral om vaardigheden. En zeker niet alleen technische vaardigheden. Integendeel, de impact van deze ontwikkelingen is zo groot dat het hele bouwproces en de manier waarop daarin wordt samengewerkt drastisch verandert. Grenzen tussen van oudsher gescheiden werkgebieden vervagen, de hele levenscyclus van het bouwobject is van begin af aan in beeld, samen zien we meer, samen weten we meer, samen kunnen we meer. In één woord: co-creatie.

Ook de namen van de traditionele beroepen veranderen. Wat voorheen tekenaar of werkvoorbereider heette, heet nu steeds vaker BIM modelleur of BIM engineer. Met andere woorden: BIM, digitalisering en virtueel bouwen veranderen het totale werkveld en de inhoud van deze minor omvat alle aspecten van die verandering. Het gaat dus ook over samenwerken, communiceren, informatiemanagement, modelleren, gegevens, standaarden, afspraken, contractvormen, randvoorwaarden, plannen, …. Niet voor niets luidt de slogan van deze minor: 1+1=3. Het geheel is meer dan de som van de delen en dat kan alleen als de samenhang tussen al die delen helder is en de complexiteit daarvan beheersbaar. En daarbij speelt informatietechnologie natuurlijk een belangrijke rol.

Wil jij BIM’men in de praktijk bij bedrijven die koploper zijn in deze ontwikkelingen? Wil jij van nabij meemaken hoe de samenwerkende partijen, die van oudsher een zo verschillende taal spreken, de spreekwoordelijke Babylonische spraakverwarring voorkomen? Wil jij je kennis op dit gebied actualiseren en uitbreiden door het opdoen van uitgebreide praktijkervaring, interactieve sessies met experts in workshops, onderzoek en uitwisseling van ervaringen met andere studenten? Wil jij diepgaande hands-on ervaring met verschillende tools? Dan is deze minor een hele verstandige keuze voor jou. Met deze minor ben jij na je opleiding voorbereid op alles rondom BIM, digitalisering en virtueel bouwen in de bouw- en infrasector. En wie weet hou je er een afstudeeropdracht of zelfs contacten voor een mooie baan aan over!

Opzet van de minor

BIM’men leer je niet alleen in de collegebanken. BIM’men leer je vooral door het te doen, in de praktijk. Iedere week van de minor is daarom als volgt ingedeeld.

 • Praktijkdagen: 3 dagen praktijk
  Drie praktijkdagen bij een bedrijf dat erkend koploper is in BIM, digitalisering en virtueel bouwen. Dit zal meestal een bouwbedrijf, architectenbureau of civiel bedrijf zijn. Voorafgaand aan de minor ga je zelf op zoek naar een geschikt bedrijf. Hierbij kun je gebruik maken van een lijst met bedrijven waar Avans al contact mee heeft. Tijdens de minor lever je binnen jouw bedrijf een bijdrage aan een concreet BIM project of cincrete ontwikkeling op het gebied van digitalisering en virtueel bouwen. Door te ervaren wat BIM, digitalisering en virtueel bouwen in de praktijk betekenen in bedrijven en bouw- of infraprojecten, werk je aan de verbetering van je BIM skills. Na afloop van de minor kun je terecht zeggen dat ook jij praktijkervaring hebt op dit gebied.

  Van deze drie praktijkdagen besteed je een halve tot één dag aan onderzoek van het BIM-proces in relatie tot het betreffende bouwproces waarin je meedraait. Doel is tot een onderbouwd verbetervoorstel te komen.

 • Tooldag: 1 dag BIM tools
  Op de BIM tools dag leer je werken met tools naar jouw keuze of tools die passen in jouw traject. Dit kan op school maar ook bij het bedrijf. De tools zijn ingedeeld naar die gericht zijn op samenwerken, die gericht zijn op modelleren en die gericht zijn op informatiemanagement. Bij voorkeur bouw je vaardigheid op met minstens één tool uit iedere categorie.

 • Themadag: 1 dag Workshops & experts
  Een dag op school waar je in aanraking komt met docenten en andere BIM experts. Zij maken je verder wegwijs in de wereld van BIM, digitalisering en virtueel bouwen. Hierbij werk je aan de benodigde kennis en vaardigheden via uitdagende opdrachten en workshops, en door te luisteren naar inspirerende verhalen over BIM, digitalisering en virtueel bouwen van docenten en BIM experts uit de praktijk. Ook de uitwisseling van ervaringen met de andere minorstudenten is een belangrijk onderdeel van deze dag. Ook voor de invulling van deze dag zal gebruik gemaakt worden van de drie invalshoeken: samenwerken, modelleren en informatiemanagement

Leerdoelen

De aandachtsgebieden bestrijken: modelleren, samenwerken, informatiemanagement.

De leerdoelen zijn gebaseerd op de rollen en competenties zoals opgesteld door de Bouw Informatie Raad (BIR) http://www.bouwinformatieraad.nl en dan met name de kenniskaarten.

Ingangseisen

- Je bent 3e of 4e jaars student aan een bacheloropleiding in de Built Environment (Bouwkunde, Civiele Techniek, Ruimtelijke Ontwikkeling of aanverwant)

- Propedeuse behaald

Rooster

Het programma bestaat uit een fulltime werkweek, waarbij op alle dagen activiteiten geroosterd worden. Een deel van de activiteiten vindt plaats bij bedrijven, een deel op school.


De roostering is dusdanig dat deelname aan deze minor óók mogelijke is voor duale studenten van de Academie voor Bouw & Infra van Avans.

Toetsing

In deze minor kunnen 30 EC behaald worden. Hierbij worden de volgende toetsen gehanteerd:

 1. Praktijkdagen: Verslag, 18 credits
 2. BIM tools: Portfolio, 6 credits
 3. Workshops: Portfolio, 6 credits

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie:

Locatie:
Een deel van de activiteiten vindt plaats op externe bedrijfslocaties. De lesactiviteiten in principe op onze locatie in Den Bosch.

Let op:
De Avans-opleiding gekoppeld aan deze minormodule is:
Civiele Techniek ‘s-Hertogenbosch (CT-H)
Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Taal:
De voertaal in de minor is Nederlands. Mogelijk zijn sommige lezingen in het Engels.