Kies op maat

Inloggen Menu

Circulair Constructief Ontwerpen

In de bouw en infra sector worden verschillende soorten constructies ontworpen. Velen van jullie zullen beslist de voorbeelden van draagconstructies van gebouwen bij bouwkunde en de kunstwerken bij civiele techniek herkennen. Achter ieder constructief ontwerp zitten constructeurs die ervoor zorgen dat de stabiliteit, stijfheid en sterkte van deze ontwerpen is gewaarborgd. Als je altijd al hebt willen weten wat een constructeur voor werkzaamheden uitvoert en je wil deze functie in de toekomst gaan uitoefenen dan is deze minor een hele goede keuze voor jou.

In de minor Circulair Constructief Ontwerpen leer je hoe een constructeur te werk gaat en wat de onderdelen zijn waar hij of zij rekening mee moet houden. Je krijgt een verdieping van je constructieve kennis uit de eerste jaren van je opleiding op het gebied van de materialen staal, beton, hout en metselwerk en de bijbehorende grondmechanische aspecten. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de duurzame en circulaire toepassing van de verschillende materialen, zodat je toekomstgerichte constructies kunt gaan ontwerpen.

Dus als je in de toekomst als constructief ontwerper wilt gaan werken of hierin wil door gaan studeren is de minor Circulair Constructief Ontwerpen dé minor voor jou!

Leerdoelen

In deze minor leer je:

Hoe je constructieven ontwerpen moet maken in verschillende materialen en je deze ontwerpen handmatig en met rekensoftware kunt toetsen op stabiliteit, stijfheid en sterkte

Wat een constructief ontwerper voor werkzaamheden uitvoert om het ontwerpindiening gereed op te leveren bij een opdrachtgever en/of bouw- en woningtoezicht.

Het ontwerpen en berekenen van detaillering in de verschillende materialen ten behoeve van de uitvoering van een bouwwerk.

 

Ingangseisen

Je bent 3e of 4e jaars student aan een bacheloropleiding in de Built Environment (Bouwkunde, Civiele Techniek of aanverwant)

Propedeuse en 2e studiejaar Bouwkunde of Civiele Techniek behaald.

Toetsing

In deze minor kunnen 30 EC behaald worden. Hierbij worden de volgende toetsvormen gehanteerd:

Tentamens

Projectopdrachten met bijvoorbeeld werkstukken, bestaande uit beroepsproducten zoals berekingsrapporten en tekeningen.

Voor deze toetsen is een herkansing in de navolgende periode.

Rooster

De minor vindt plaats in het eerste semester van het opleidingsjaar (periode eind augustus tot eind januari) en zal worden geroosterd als een fulltime week waarbij op alle dagen activiteiten geroosterd (kunnen) worden.