Kies op maat

Inloggen Menu

Infrastructuur

In samenwerking met Heijmans en het ingenieursbureau van Heijmans is een minor ontwikkeld die betrekking heeft op het oplossen van het knelpunt bij knooppunt Hooipolder in de A27. Het tracé tussen rustplaats Kalix Berna tot en met knooppunt Hooipolder dient enerzijds te worden verbreed en anderzijds te worden omgebouwd naar een ongelijkvloerse kruising. Daarmee maken we het knooppunt toekomstbestendig.

Als opdrachtnemer werk je, in teamverband, aan een weloverwogen aanbieding voor de reconstructie van de A27. Dit moet leiden tot een (haalbaar) ontwerp, prijs, planning en werkmethode, zoals dit ook in de praktijk wordt verwacht van een aanbieder. In dit project fungeert Heijmans als opdrachtgever.

De groepen worden beoordeeld door een jury (vertegenwoordigers van Heijmans, Avans Hogeschool en betrokken overheidspartijen). Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Het team met de hoogste score wint een prijs.

Naast het project worden 3 cursussen aangeboden:
-       gastlezingen experts Heijmans
-       systems engineering / toepassing Relatics
-       risicomanagement

Leerdoelen

De minor is een logisch vervolg op het majorprogramma van studenten Civiele Techniek, maar studenten van andere richtingen in built environment zijn zeker welkom (Bouwkunde, Ruimtelijke Ontwikkeling, Landschappelijke inrichting enz.).

Aanvullende informatie

Let op:

De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Bouwkunde Breda/Tilburg (BOU-B)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Ingangseisen

Studenten hebben enige kennis nodig van infrastructuur, routing en/of mobiliteit, alsook een basiskennis bedrijfskunde.

Je hebt je propedeuse behaald.

Toetsing

De groepen worden beoordeeld door een jury (vertegenwoordigers van Heijmans, Avans Hogeschool en betrokken overheidspartijen). Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Het team met de hoogste score zal een prijs winnen.

De minor is 30 EC.

Rooster

De roostering is dusdanig dat deelname aan deze minor zowel mogelijk is voor voltijdstudenten (binnen en buiten de academie) als voor duale studenten van de Avans Academie voor Bouw & Infra.