Kies op maat

Inloggen Menu

Circulair Constructief Ontwerpen

In de bouw- en infrasector worden verschillende soorten constructies ontworpen. Velen van jullie zullen beslist de voorbeelden van draagconstructies van gebouwen bij bouwkunde en de kunstwerken bij civiele techniek herkennen. Achter ieder constructief ontwerp zitten constructeurs die ervoor zorgen dat de stabiliteit, stijfheid en sterkte van deze ontwerpen is gewaarborgd.

In de minor Circulair Constructief Ontwerpen leer je hoe een constructeur te werk gaat en wat de onderdelen zijn waar hij of zij rekening mee moet houden. Je krijgt een verdieping van je constructieve kennis uit de eerste jaren van je opleiding op het gebied van de materialen staal, beton, hout en metselwerk en de bijbehorende grondmechanische aspecten. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de duurzame en circulaire toepassing van de verschillende materialen, zodat je toekomstgerichte constructies kunt gaan ontwerpen.

Kortom: als je in de toekomst als constructief ontwerper wilt gaan werken of hierin wil door gaan studeren is de minor Circulair Constructief Ontwerpen dé minor voor jou!

Leerdoelen

In deze minor leer je:

  • Hoe je constructieve ontwerpen moet maken in verschillende materialen en je deze ontwerpen handmatig en met rekensoftware kunt toetsen op stabiliteit, stijfheid en sterkte
  • Wat een constructief ontwerper voor werkzaamheden uitvoert om de ontwerpindiening gereed op te leveren bij een opdrachtgever en/of bouw- en woningtoezicht
  • Het ontwerpen en berekenen van detaillering in de verschillende materialen ten behoeve van de uitvoering van een bouwwerk

Ingangseisen

  • Je bent derde- of vierdejaarsstudent aan een bacheloropleiding in de Built Environment (Bouwkunde, Civiele Techniek of aanverwant)
  • Je hebt je propedeuse en tweede studiejaar Bouwkunde of Civiele Techniek behaald

Rooster

De minor vindt plaats in het eerste semester van het opleidingsjaar (periode eind augustus tot eind januari) en zal worden geroosterd als een fulltime week waarbij op alle dagen activiteiten geroosterd (kunnen) worden.

Toetsing

In deze minor kunnen 30 EC behaald worden. Hierbij worden de volgende toetsvormen gehanteerd:

  • Tentamens
  • Projectopdrachten met bijvoorbeeld werkstukken, bestaande uit beroepsproducten zoals berekeningsrapporten en tekeningen

Voor deze toetsen is een herkansing in de navolgende periode.

Aanvullende informatie

Locatie

Avans Hogeschool
Onderwijsboulevard 215
‘s Hertogenbosch

Let op

De Avans-opleiding gekoppeld aan deze minormodule is:

  • Civiele Techniek – Academie voor Duurzaam Gebouwde Omgeving

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.