Kies op maat

Login Menu

Ergonomisch Ontwerpen

Ben jij creatief en kun je goed problemen analyseren? Ben jij geïnteresseerd in mensgericht ontwerpen? Wil jij slimmere oplossingen bedenken voor hulpmiddelen om mensen te ondersteunen in hun dagelijkse bestaan? Volg dan de minor Ergonomisch Ontwerpen!

De minor Ergonomisch Ontwerpen is een onderdeel van de opleiding Mens en Techniek en heeft als doelstelling om techniek op een goede manier in te zetten binnen de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire minor gaat in op het (her)ontwerpen van hulpmiddelen voor het gebruik binnen de gezondheidszorg. Het gaat hierbij om toepassingen bij bijvoorbeeld zorginstellingen, revalidatiecentra, hulpmiddelenproducenten of een enkele gebruiker met fysieke of cognitieve problemen.

De minor bestaat uit vier hoofdonderdelen:

 • Theorie (ergonomie, user-centered-design, concepting en 3D tekenen, productregelgeving, gezondheidszorg, en product presentatie/storytelling)
 • Reverse Engineering project (grote projectgroepen)
 • Design Thinking project (kleine projectgroepen)
 • Onderzoek (user research)

De grote en kleine projecten lopen parallel aan elkaar, wat een extra uitdaging met zich mee brengt. Voorbeelden van mogelijke projecten: een rolstoeltoegankelijke arcadekast, een beweegvloer voor mensen met verstandelijke beperking, een beweegtuin voor mensen met dementie en een blindenstok voor een gebruiker met een handfunctiebeperking.

Wat is Ergonomisch Ontwerpen?
Een ergonomisch ontwerper gaat bij het zoeken van oplossingen uit van de (on)mogelijkheden van de gebruiker. Een oplossing is goed als deze het probleem oplost op een simpele en vaak verrassende wijze zonder een nieuw probleem voor de gebruiker te creëren. Hiervoor wordt kennis op het terrein van de vier categorieën van ergonomie, design thinking, gebruikersonderzoek, communicatie, technisch tekenen en regelgeving met elkaar gecombineerd.

Informatie over het programma, rubrics en handleiding:

Link naar handleiding en rubrieken

Extra informatie:

Magazine van de jaarlijkse EXPO van de opleiding Mens en Techniek | Gezondheidszorgtechnologie met op pagina 6, 7, 8 en 9 projecten uit de minor.

https://www.dropbox.com/s/0n3t1kh48exi0cy/MagazineExpo%20MT%2011.01.2018-after.pdf?dl=0

Leerdoelen

Met deze minor ben je in staat om:

 • het toepassen van design thinking principes bij ontwerpprocessen in alle branches.
 • het toepassen van creatief en kritisch denken skills in het ontwerpproces.
 • het doorlopen van het productontwerpcyclus van probleem t/m werkende oplossing valideren.
 • inzicht te tonen in de interacties tussen mensen en producten, vanuit verschillende invalshoeken.
 • het inzetten van techniek op de juiste wijze bij een probleem in de gezondheidszorg.
 • inzicht tonen in regelgeving omtrent productontwerpen.
 • het uitvoeren van useronderzoek.
 • vragen vanuit de opdrachtgever vertalen naar bruikbare probleemstelling.

Aanvullende informatie

Let op:

De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Mens en Techniek (MT-B)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Ingangseisen

Studenten Gezondheidszorgtechnologie zijn zonder meer toelaatbaar. Studenten van een technische of gezondheidszorgopleidingen zijn ook toelaatbaar. Bijvoorbeeld de opleidingen: Mechatronica, Electrotechniek, Werktuigbouwkunde, Engineering, Industrieel Product Ontwerpen, Ergotherapie, Fysiotherapie, Verpleegkunde, Communication & Multimedia Design en Advanced Business Creation. Maar ook andere studenten met affiniteit met dit onderwerp zijn toelaatbaar. Neem vooral contact met ons op voor verdere informatie over de toelating.

Toetsing

Eerste deel minor (15 EC) 

 • Theorietoets over de behandelde stof (open boek toets) (2 EC)
 • Tussenpresentatie en rapportage van de grote en kleine projecten. (12 EC)
 • Onderzoek (1 EC)
 • Student Workshops (workshops verzorgd door deelnemers, voorwaardelijk voor het projectcijfer)

 Tweede deel minor (15 EC)

 • Praktijktoets over de minor (open boek, telefoon en internet) (2 EC)
 • Rapport/blog en eindpresentatie van de grote en kleine projecten. (12 EC)
 • Onderzoek (1 EC)

Literatuur

 • Dirken, H. (2014). Productergonomie, Ontwerpen voor gebruikers. Delft: Delft University Press.
 • Oskam, I., Hoiting, L., Cowan, K., Souren, P. (2012). Ontwerpen van technische innovaties. Nederland: Noordhoff Uitgevers.
 • Boeijen, A. et al. (2013). Delft Design Guide. Amsterdam: BIS Publishers.
 • Daams, B. Productergonomie deel 1 onwerpen voor nut, gebruik en beleving. Undesided, ISBN: 9789081650847
 • Daams, B. Productergonomie deel 2a onwerpen voor nut, gebruik beleving. Undesided, ISBN: 9789081650809

Rooster

De minor Ergonomisch Ontwerpen is fulltime en wordt twee keer per jaar aangeboden. Deze minor beslaat een half jaar (20 weken) per keer. De minor begint in september en in februari.

Eerste deel minor (10 weken):

De eerste 10 weken hebben een hogere intensiteit in het aanbieden van kennis rondom ergonomie en ontwerpen dan in het tweede deel. In de eerste 10 weken straat het probleem analyseren, ideation en concepting (ontwerpen) centraal. Ook wordt in dit deel literatuuronderzoek aangeboden.

Tweede deel minor (10 weken):

In de laatste 10 weken van de minor staat het uitwerken, maken en testen van het product centraal. Hier wordt kennis aangeboden op het gebied van productregelgeving en productpresentatie. De studenten organiseren workshops om kennis met elkaar te delen.

De projecten worden tijdens de minor ondersteund met projectbegeleiding en workshops.