Kies op maat

Inloggen Menu

Healthcare Innovation Management (NL) Succesvol implementeren van zorgtechnologie

Healthcare Innovation Management (NL)

Succesvol implementeren van zorgtechnologie

Iedereen krijgt vroeger of later te maken met zorgtechnologie. Misschien is het je opgevallen dat bij je oma in het verzorgingshuis robotkatten en -honden worden gebruikt om mensen met dementie te vermaken? Misschien gebruikt je vergeetachtige opa of oma een elektronische medicijndispenser? Misschien heb je toegang tot je eigen elektronische patiëntendossier in het ziekenhuis? Misschien gebruik je een fitnessapp op je telefoon om meer te bewegen of af te vallen? Misschien heb je wel eens een consult gehad met een specialist op afstand met behulp van beeldbellen? Zorgtechnologie is overal en wordt ingezet bij het gezond houden van mensen én het leveren van efficiënte en effectieve zorg als mensen ziek zijn.

Heb jij ideeën hoe de zorg beter kan worden georganiseerd en hoe zorgtechnologie daaraan kan bijdragen? Zou jij graag een bijdrage willen leveren aan het beter benutten van beschikbare zorgtechnologieën, zodat ze écht waarde toevoegen voor de zorgvrager en/of zorgverlener? Volg dan de Minor Healthcare Innovation Management.

De minor Healthcare Innovation Management is onderdeel van de opleiding Mens en Techniek en heeft als doelstelling om techniek op een goede manier in te zetten binnen de gezondheidszorg. De focus ligt op het in gebruik nemen of verbeteren van gebruik van (nieuwe) technologie . Er wordt veel zorgtechnologie ontwikkeld en enthousiast aangekocht door zorgorganisaties. Vaak met hoge verwachtingen dat het de werkdruk van het personeel zal verlagen of het leven van de zorgvrager zal veraangenamen. Helaas slaagt men er niet altijd in om de juiste technologie te kiezen of de technologie op de juiste manier in gebruik te nemen, waardoor belangstelling afneemt of zelfs weerstand ontstaat tegen het gebruik van de technologie. De fitnessapp die je hebt aangeschaft doet niet wat je ervan verwacht. De zorgrobot in het verzorgingshuis staat in de bezemkast omdat het zorgpersoneel niet goed weet hoe hem te gebruiken.

In deze minor leer je hoe je een implementatieproces voor zorgtechnologie kan organiseren, monitoren en/of bijsturen, zodanig dat de inzet van zorgtechnologie daadwerkelijk leidt tot het (duurzaam) oplossen van een probleem of verbeteren van een situatie. Wij geloven dat je dit alleen kan leren door zelf aan de slag te gaan met een concrete vraag van een (zorg)organisatie.

Het grootste gedeelte van de tijd werk je in met anderen in een samenstelling van 2 tot 4 personen aan een project op het gebied van (implementatie van) zorgtechnologie. Dit doe je op locatie in het werkveld, wat heel breed is.

Lees het bijgevoegde artikel waarin twee projectgroepen vertellen over hun projecten, om een duidelijk beeld te krijgen.

Studenten presenteren oplossingen en adviezen voor zorgvraagstukken - Punt. (avans.nl)

Onderstaand enkele voorbeelden van projecten waar studenten van deze minor aan werken.

Rivas Zorggroep in de regio Gorinchem beschikt over een futurelab van waaruit zorgtechnologie wordt aangeboden voor diverse instellingen. Zij zoeken studenten die nog nader te bepalen zorgtechnologie gaan implementeren (bijvoorbeeld om medicatieveiligheid te vergroten of zorg op afstand mogelijk te maken buiten kantoortijden).

SOVAK, zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Terheijden/Breda/Etten-Leur/Klundert maakt gebruik van digitale planborden met pictogrammen om structuur te geven aan het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Deze planborden zijn niet op alle locaties goed in gebruik genomen en dit moet verbeterd worden.

SGE is een organisatie met 11 gezondheidscentra in de regio Eindhoven. Zij willen cliënten steeds meer zelf laten doen, ze laten zorgen voor de eigen zorg en daarbij digitale hulpmiddelen inzetten. Voor één of meerdere gezondheidscentra zoeken zij studenten die een implementatietraject voor een digitale oplossing gaan begeleiden.

Oktober is een ouderenzorgorganisatie in de regio Veldhoven, Bladel, Oirschot die op dit moment bezig is met een pilot voor valpreventie en detectie met behulp van camera’s en wil dit verder gaan uitrollen op andere locaties. Zij zoeken studenten die deze uitrol gaan begeleiden.

’t Bureau is een adviesbureau dat begeleiding geeft bij implementatie van zorgtechnologie. Zij begeleiden de invoering van een electronisch cliëntendossier bij WoonZorgcentra Haaglanden in de regio Den Haag. Er liggen diverse vraagstukken die door studenten kunnen worden opgepakt, gericht op het gebruik van het electronisch clientendossier door zorgverleners en cliënten.

Brightcape heeft social robot SARA ontwikkeld en getest en wil deze robot op de markt brengen voor Nederlandse zorginstellingen. Hoe kan SARA door een zorginstelling in gebruik genomen worden, zodat de werkdruk verlaagt en de cliënten er blij van worden? Brightcape zoekt hulp van studenten bij de implementatie van SARA.

Vanuit de opleiding ondersteunen we jou bij het aanleren van de kennis en vaardigheden, die je nodig hebt om het project succesvol uit te voeren. We doen dit vooral door het aanbieden van workshops en opdrachten waarbij je veel zelfstandig aan de slag gaat om je eigen leervragen te beantwoorden. We verwachten een hoge mate van belangstelling voor actuele onderwerpen op gebied van zorgtechnologie en rekenen op jouw nieuwsgierigheid om ze goed uit te diepen. Docenten vervullen daarbij vooral een coachende rol. Een effectieve samenwerking met je medestudenten is ontzettend belangrijk. Zo word je goed voorbereid op wat er later in de praktijk ook van je verwacht wordt, namelijk dat je pro-actief en zelfstandig werkt.

De volgende thema’s komen aan bod:

- Lessen uit de praktijk
Hoe is het op dit moment gesteld met de markt voor zorgtechnologie? Wie zijn de belangrijkste stakeholders? Welke zorgtechnologie heeft succes of faalt en hoe komt dat? Je krijgt een duidelijk beeld van de huidige stand van zaken in zorgtechnologie-land.

- Waardetoevoeging beoordelen
Je leert om een business case te maken om besluitvorming over aanschaf, verbetering of opschaling van zorgtechnologie te onderbouwen.

- Veranderkundige interventies
Zorgtechnologie wordt in gebruik genomen door zorgvragers en zorgverleners. Vaak betekent dit een grote verandering waar mensen bij geholpen moeten worden. Je ontwikkelt vaardigheden om individuen, teams en organisaties mee te krijgen met de verandering; denk aan het geven van een instructie of workshop, het voeren van een coachingsgesprek of het schrijven van een memo over een op handen zijnde verandering.

- Proces (her)ontwerp
Als een zorgtechnologie in gebruik wordt genomen, betekent dit meestal dat (werk)processen moeten worden aangepast of nieuwe processen worden ingevoerd. Denk bijvoorbeeld aan een huisartsenpraktijk die papierloos wil gaan werken en alle gegevens van patiënten in een digitaal dossier op wil slaan. Meestal streeft men ook naar een verbetering van de processen door het inzetten van de technologie. Je leert daarom om met behulp van LEAN-technieken processen te (her)ontwerpen, zodat verspillingen worden voorkomen.

Leerdoelen

Hoofdleerdoel

Een implementatieproces voor zorgtechnologie organiseren, monitoren en bijsturen, zodanig dat bekende zorginnovatiedrempels overwonnen kunnen worden om op duurzame wijze een probleem op te lossen of een situatie te verbeteren.

Subleerdoelen:

 1. Huidige situatie zorginnovaties
  Een analyse maken van stand van zaken rondom (faal- en succesfactoren van) implementatie en opschaling van zorginnovaties, zodat je goed kunt aansluiten bij de huidige situatie en de externe omgeving
 2. Veranderaanpak
  Een veranderaanpak ontwerpen voor een zorginnovatie met behulp van de design-thinking-methode en/of participatief actieonderzoek en rekening houdend met veranderkundige principes, zodat voldoende houvast ontstaat in een onvoorspelbaar proces
 3. Businesscase
  Waardetoevoeging, doeltreffendheid, doelmatigheid en financiële haalbaarheid van de zorginnovatie analyseren, zodat dat je urgentie, nut en noodzaak van de innovatie al dan niet duidelijk kunt maken
 4. (Her)ontwerp van processen
  (Zorg)processen herontwerpen zodanig dat (het gebruik van) de zorgtechnologie geïntegreerd wordt in een nieuwe werkwijze met dezelfde of een betere kwaliteit, effectiviteit en efficiency
 5. Veranderkundige interventies
  Interventies uitvoeren op individueel, groeps- of organisatieniveau zodanig dat de veranderingsbereidheid toeneemt
 6. Professionele en persoonlijke ontwikkeling
  Je eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling kunnen (bij)sturen, zodat je in diverse (nieuwe) situaties effectief kan functioneren

Ingangseisen

Studenten Gezondheidszorgtechnologie zijn zonder meer toelaatbaar.

Studenten van bedrijfskundige opleidingen of gezondheidszorgopleidingen zijn ook toelaatbaar. Bijvoorbeeld de opleidingen: Ergotherapie, Fysiotherapie, Verpleegkunde, (Technische) Bedrijfskunde, Commerciële Economie of andere opleidingen die hiermee in lijn liggen. Twijfel je of jouw opleiding voldoende basis geeft voor deze minor? Neem dan contact op.

Elke student is welkom, die geïnteresseerd is in verandertrajecten in de zorg waarbij zorgtechnologie een rol speelt. We streven naar een multidisciplinaire samenstelling van projectgroepen, zodat verschillende expertises vertegenwoordigd zijn en jullie ook veel van elkaar kunnen leren.

Neem vooral contact met ons op voor verdere informatie over de toelating.

Rooster

De minor Healthcare Innovation Management is fulltime en wordt twee keer per jaar aangeboden. Deze minor beslaat een half jaar (20 weken) per keer. De minor begint eind augustus en eind januari.
Afhankelijk van de fase van de minor en de aard van het project zal je ongeveer twee tot vier dagen werkzaam zijn in het werkveld en één tot twee dagen bij Avans in Breda.

Toetsing

Toetsing vindt plaats in de vorm van (groeps)opdrachten en assessments, waarbij je vooral zelf zal gaan bewijzen dat je de gewenste resultaten en leerdoelen hebt bereikt.

Aanvullende informatie

Let op:

De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Mens en Techniek (MT-B)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Parallel aan deze minor wordt de minor Healthcare Innovation Design gegeven, die meer gericht is op het ontwerpen of ontwikkelen van zorginnovaties. Sommige onderdelen van het onderwijs worden gezamenlijk voor beide modules georganiseerd. Ook bestaat de mogelijkheid om bepaalde workshops van deze minor te volgen, wanneer jouw leerdoelen daartoe aanleiding geven.

Klik op de volgende link voor de informatie over de minor Healthcare Innovation Design.

https://www.kiesopmaat.nl/modules/avans/AGZ/140727/

 

De ingevulde leerovereenkomst mag per mail verzonden worden naar: minorenloket.MT.breda@avans.nl

Wil je weten of er nog plaatsingsmogelijkheden zijn na sluiting van de inschrijftermijn, neem dan contact met ons op via bovenstaande e-mail adres.

Ook voor andere vragen kun je daar terecht.