Kies op maat

Inloggen Menu

Kraam, Kind en Jeugd

Binnen deze minor staat de zorg aan zwangeren, kraamvrouwen en kinderen van 0-18 jaar met hun ouders centraal. Het is een verdiepende minor waarin onderwerpen aan bod komen vanuit de expertisegebieden van de kinderverpleegkundige, de obstetrieverpleegkundige en de jeugdverpleegkundige. We volgen de ontwikkeling van het kind vanaf de bevruchting tot het 18e jaar en concentreren ons daarbij op de vier pijlers van de JGZ preventie agenda vanuit de jeugdgezondheidszorg: Ouderschap, Hechting, Gezondheid en Weerbaarheid. In de eerste periode staan zwangerschap, bevalling, kraamtijd en peutertijd centraal. In de tweede periode staan we stil bij kleuters, schoolkinderen, pubers en adolescenten. Wil je meer beeld krijgen bij de minor KKJ? Klik dan op onderstaande link:https://www.youtube.com/watch?v=ZUQwgW4XN54&rel=0

Leerdoelen

Doel van de minor is het ontwikkelen van een generieke blik op het kind en diens systeem; op basis van klinisch redeneren kom je tot passende, transmurale verpleegkundige zorg op lichamelijk, psychisch, sociaal en functioneel niveau. Je leert hoe je een professionele (pedagogische) relatie opbouwt met kinderen en/of hun ouders zodanig dat je risico’s en bestaande problemen vroegtijdig kan signaleren en monitoren. Preventie is een belangrijk item binnen de minor. Je richt je op risico-inschatting, vroegsignalering en monitoring van mogelijke problemen ten aanzien van de ontwikkeling van het kind en/of risico’s in de omgeving van het kind. Daarnaast lever je actief een positieve bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van een beroepsprobleem in de praktijk.

Tijdens de minor schrijf je een casestudy op basis van een realistische actuele casus. In een kleinere groep werk je aan de hand van specifieke thema’s samen met je docent en medestudenten aan je ontwikkeling tot een reflectieve professional.

Aanvullende informatie

Let op:

Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Opleiding tot Verpleegkundige Breda (HBOV-B)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Ingangseisen

Om deel te kunnen nemen aan de minor is het volgende van belang:

 1. Je bent 3e of 4e jaars HBO-Verpleegkunde student. De minor is gebaseerd op verpleegkundige competenties, bouwt voort op het aangeleerde in jaar 1 en 2. Derhalve kunnen alleen studenten die een verpleegkundige opleiding volgen aan deze minor deelnemen.
 2. Je hebt een stageplaats, welke past bij 1 van de doelgroepen van de minor. Deze stageplaats is bijvoorbeeld in de jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar (of delen daarvan), kinderthuiszorg, instelling voor kinderen met een meervoudige beperking, medisch kinderdagverblijf of de kinderafdeling, kraamafdeling of neonatologieafdeling van een algemeen ziekenhuis. Een stageplaats mag in heel Nederland gezocht worden, dus ook dicht bij je eigen woonplaats. Een HBO-verpleegkundige als begeleider/beoordelaar op de werkplek is een vereiste.
 3. Je hebt per week 1 lesdag in Breda of Den Bosch. De leslocatie wordt enkele maanden voor de start van de minor vastgesteld. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen intern en extern, zal de minor op 1 of 2 locaties worden aangeboden in dezelfde onderwijsperiode
 4. Je loopt per week gemiddeld 3 dagen stage (60 dagen in totaal in 20 weken). In overleg met je stageplaats, kun je in alle diensten ingezet worden.

Toetsing

Beroepspraktijkvorming/Stage

1 kennistoets per periode

Methodische BPV Begeleiding/Intervisie

Reflectieve casestudy

Presentatie kwaliteitsverbetering

Literatuur

In deze minor wordt gebruik gemaakt van onderstaande basisboeken. Het is eventueel mogelijk voor opdrachten gebruik te maken van boeken vanuit het medialandschap van Avans Hogeschool, Xplora,

Vastgestelde boekenlijst KKJ 1920 :

Verplicht:

 • Kollée, L.A.A., Moore, M.L. & Vrancken, S.L.A.G. (2003). Perinatologie. Leerboek neonatologie en verloskunde voor verpleegkundigen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 4e druk.
 • Oskam, E.,Van Lokven, E. (2013) (kernred.). Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg. Deel B Inhoud (zevende herziene druk). Assen: Assen: Koninklijke Van Gorcum
 • Feldman, R.S. (2016) Ontwikkelingspsychologie. Pearson Benelux, ISBN: 9789043033725

 

Aanbevolen:

 • Huizinga, G., Klok, W., Molenkamp, C., den Ridder, K., Ulijn-ter Wal, R. & in 't Veld-Rentier, I. (2004) Basisboek kinderverpleegkunde. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
 • Delfos, M.F. (2014) Luister je wel naar mij? Uitgeverij SWP bv
 • Roseboom, T. (2018) De eerste 1000 dagen. Utrecht: de Tijdstroom ISBN 9789058981257
 • Bakker, B., C. van Heycop ten Ham, (2016). ProActive Nursing: klinisch redeneren in zes stappen. Amsterdam: Boom.
 • Nanda International. (2017). Verpleegkundige diagnoses en classificaties 2015-2017. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Bohn Stafleu van Loghum (2016). Verpleegkundige interventies (NIC) app licentie of het boek (Bulechek, G., 2016)
 • Bohn Stafleu van Loghum. (2016). verpleegkundige zorgresultaten app licentie of het boek (Moorehead, S., 2017)

Rooster

Breda: lesdag maandag 
Den Bosch: lesdag maandag of dinsdag