Kies op maat

Inloggen Menu

Kraam, Kind en Jeugd

De minor Kraam-. Kind- en Jeugdzorg richt zich op een brede doelgroep in zowel de curatieve (AGZ) als de preventieve (MGZ) gezondheidszorg.

De doelgroepen die aan bod komen zijn:
Zwangeren, barenden, kraamvrouwen (en hun partner), (gezonde/zieke) pasgeborenen, (gezonde/zieke) kinderen (0-19 jaar), en hun ouders.

Leerdoelen

Gedurende de minor worden zowel verdiepende en verbredende theorieĆ«n en/of theoretische conceptenĀ  behandeld richting toepassing naar de diverse doelgroepen in de minor.

Daarnaast verdiep je je in een casus van je stage, om de gegeven zorg te evalueren en zo nodig op basis van EBP principes te verbeteren.

Aanvullende informatie

Let op:

Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Opleiding tot Verpleegkundige Breda (HBOV-B)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Ingangseisen

Om deel te kunnen nemen aan de minor is het volgende van belang:

 1. Je bent 3e of 4e jaars HBO-Verpleegkunde student. De minor is gebaseerd op verpleegkundige competenties, bouwt voort op het aangeleerde in jaar 1 en 2. Derhalve kunnen alleen studenten die een verpleegkundige opleiding volgen aan deze minor deelnemen.
 2. Je hebt een stageplaats, welke past bij 1 van de doelgroepen van de minor. Deze stageplaats is bijvoorbeeld in de jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar (of delen daarvan), kinderthuiszorg, instelling voor kinderen met een meervoudige beperking, medisch kinderdagverblijf of de kinderafdeling, kraamafdeling of neonatologieafdeling van een algemeen ziekenhuis. Een stageplaats mag in heel Nederland gezocht worden, dus ook dicht bij je eigen woonplaats. Een HBO-verpleegkundige als begeleider/beoordelaar op de werkplek is een vereiste.
 3. Je hebt per week 1 lesdag in Breda of Den Bosch. De leslocatie wordt enkele maanden voor de start van de minor vastgesteld. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen intern en extern, zal de minor op 1 of 2 locaties worden aangeboden in dezelfde onderwijsperiode
 4. Je loopt per week gemiddeld 3 dagen stage (60 dagen in totaal in 20 weken). In overleg met je stageplaats, kun je in alle diensten ingezet worden.

Toetsing

Beroepspraktijkvorming/Stage

1 kennistoets per periode

Methodische BPV Begeleiding/Intervisie

Reflectieve casestudy

Presentatie kwaliteitsverbetering

Literatuur

In deze minor wordt gebruik gemaakt van onderstaande basisboeken. Het is eventueel mogelijk voor opdrachten gebruik te maken van boeken vanuit het medialandschap van Avans Hogeschool, Xplora,

Vastgestelde boekenlijst KKJ 1920 :

Verplicht:

 • Kollée, L.A.A., Moore, M.L. & Vrancken, S.L.A.G. (2003). Perinatologie. Leerboek neonatologie en verloskunde voor verpleegkundigen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 4e druk.
 • Oskam, E.,Van Lokven, E. (2013) (kernred.). Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg. Deel B Inhoud (zevende herziene druk). Assen: Assen: Koninklijke Van Gorcum
 • Feldman, R.S. (2016) Ontwikkelingspsychologie. Pearson Benelux, ISBN: 9789043033725
 • Nanda International. (2017). Verpleegkundige diagnoses en classificaties 2015-2017. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Bohn Stafleu van Loghum (2016). Verpleegkundige interventies (NIC) app licentie of het boek (Bulechek, G., 2016)
 • Bohn Stafleu van Loghum. (2016). verpleegkundige zorgresultaten app licentie of het boek (Moorehead, S., 2017)

 

Aanbevolen:

 • Huizinga, G., Klok, W., Molenkamp, C., den Ridder, K., Ulijn-ter Wal, R. & in 't Veld-Rentier, I. (2004) Basisboek kinderverpleegkunde. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
 • Delfos, M.F. (2014) Luister je wel naar mij? Uitgeverij SWP bv
 • Roseboom, T. (2018) De eerste 1000 dagen. Utrecht: de Tijdstroom ISBN 9789058981257
 • Bakker, B., C. van Heycop ten Ham, (2016). ProActive Nursing: klinisch redeneren in zes stappen. Amsterdam: Boom.

Rooster

Breda: lesdag maandag 
Den Bosch: lesdag maandag of dinsdag

De minor start in de week van 27 januari