Kies op maat

Login Menu

Kraam, Kind en Jeugd

De minor Kraam-. Kind- en Jeugdzorg richt zich op een brede doelgroep in zowel de curatieve (AGZ) als de preventieve (MGZ) gezondheidszorg.

De doelgroepen die aan bod komen zijn:
Zwangeren, barenden, kraamvrouwen (en hun partner), (gezonde/zieke) pasgeborenen, (gezonde/zieke) kinderen (0-19 jaar), en hun ouders.

Leerdoelen

Gedurende de minor worden zowel verdiepende en verbredende theorieën en/of theoretische concepten  behandeld richting toepassing naar de diverse doelgroepen in de minor.

Daarnaast verdiep je je in een casus van je stage, om de gegeven zorg te evalueren en zo nodig op basis van EBP principes te verbeteren.

Aanvullende informatie

Let op:

Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Verpleegkundige Breda (HBOV-B)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Ingangseisen

Om deel te kunnen nemen aan de minor is het volgende van belang:

  1. Je bent 3e of 4e jaars HBO-Verpleegkunde student. De minor is gebaseerd op verpleegkundige competenties, bouwt voort op het aangeleerde in jaar 1 en 2. Derhalve kunnen studenten van andere opleidingen niet aan deze minor deelnemen.
  2. Je hebt zelf een stageplaats geregeld, welke past bij 1 van de doelgroepen van de minor. Deze stageplaats is bijvoorbeeld de kinderafdeling, kraamafdeling of neonatologieafdeling van een algemeen ziekenhuis, of de jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar (of delen daarvan). Deze stageplaats mag in heel Nederland gezocht worden, dus ook dicht bij je eigen woonplaats. Een HBO-verpleegkundige als begeleider/beoordelaar op de werkplek is een vereiste. Graag de stageplaats en het adres van de stage doorgeven.  
  3. Je hebt per week 1 lesdag in Breda of Den Bosch. De leslocatie wordt enkele maanden voor de start van de minor vastgesteld. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen intern en extern, zal de minor op 1 of 2 locaties worden aangeboden in dezelfde onderwijsperiode
  4. Je loopt per week gemiddeld 3 dagen stage (60 dagen in totaal in 20 weken). In overleg met je stageplaats, kun je in alle diensten ingezet worden.

Toetsing

Beroepspraktijkvorming/Stage

Methodische BPV Begeleiding/Intervisie

Individuele casestudie en inbreng casestudy in de les

Literatuur

Tijdens deze minor worden diverse boeken gebruikt. Aangezien de doelgroep van je stage niet zo ruim is als de behandelde doelgroepen op school is het raadzaam die boeken aan te schaffen, waarvan je verwacht ze ook goed voor je stage te kunnen gebruiken. Overige boeken kun je voor de opdrachten op school gebruiken vanuit het medialandschap van Avans Hogeschool, Xplora.

Oskam, E.,Van Lokven, E. (2013). (kernred.). Nederland Leerboek Jeugdgezondheidszorg. Deel A Organisatie (zevende herziene druk).Assen:  Koninklijke Van Gorcum

 

Oskam, E.,Van Lokven, E. (2013) (kernred.). Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg. Deel B Inhoud. (zevende herziene druk). Assen: Assen: Koninklijke Van Gorcum


Kollée, L.A.A., Moore, M.L., Vrancken S.L.A.G. Perinatologie. Leerboek neonatologie en verloskunde voor verpleegkundigen (2010). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum


Huizinga, G., Klok, W., Molenkamp, C., den Ridder, K., Ulijn-ter Wal, R., in 't Veld-Rentier, I. Basisboek Kinderverpleegkunde (2008). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg

Rooster

Breda: lesdag maandag 
Den Bosch: lesdag dinsdag