Kies op maat

Inloggen Menu

Product Design for Health / Mensgericht ontwerpen (NL)

Product Design for Health (NL)  

Mensgericht ontwerpen

Let op: we hebben onze minor Healthcare Innovation Design – zorggericht ontwerpen vernieuwd op basis van o.a. studentenevaluaties. Het geslaagde concept, in een vernieuwde verpakking! 

De wereld blijft evolueren. Dit beïnvloedt ook onze blik op gezondheid en welzijn. De samenwerking tussen ontwerpers en de zorg- en welzijnssector wordt steeds relevanter. Zo worden creatieve denkwijzen ingezet om aan de slag te gaan met relevante vraagstukken uit de praktijk. De opbrengst van de samenwerking tussen deze twee werelden is doordachte, gebruiksvriendelijke ontwerpen die de mens (denk aan een patiënt/cliënt of zorgverlener) verder helpt.  
 
In deze minor leer je werken vanuit de design thinking methode, design sprints en maker skills. In 20 weken ontwerpen we tastbare en testbare creatieve producten en diensten. Dit doen we in co-creatie met bedrijven, mensen met een zorgvraag, designers en zorg- en welzijnsinstellingen. Dit is een minor voor studenten die een bijdrage willen leveren aan de samenleving door hun creativiteit in te zetten voor de zorg- en (sociaal)welzijnssector.  

 
Enkele voorbeelden van co-creatieprojecten tijdens deze minor: 
… een interventie om de kwaliteit van leven te vergroten van mensen met een verzameldrang. 

… een smart rollator voor mensen met dementie. 

… een fysieke touch-point in co-creatie met zorgprofessionals voor meer verbinding en werkplezier. 

… een oplossing om lesmateriaal prikkelarm te maken voor kinderen met autisme. 

 
De minor  Product Design for Health is onderdeel van de opleiding Gezondheidstechnologie | Mens en Techniek. De lessen van de minor worden verzorgd door designers uit verschillende ontwerpdisciplines (kunst en vormgeving, productontwerpen, engineering en social design) met ervaring in het ergonomisch ontwerpen en vormgeven van producten en diensten in de sectoren zorg en sociaal welzijn. Hierdoor word je goed ondersteund in het creatieve proces en leer je vanuit de praktijk waarin de designers zelf werken. Je leert iteratief (kort-cyclisch) ontwerpen. Dit betekent dat je in meerdere ontwerpcycli van probleem naar oplossing toewerkt. Je doet dit in co-creatie met opdrachtgevers zoals zorginstellingen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en doelgroepen zoals mensen met fysieke, cognitieve of sensorische uitdagingen. 


Leerdoelen

Studieprogramma: 
Dit is een fulltime Nederlandstalige minor van 30 EC. Het programma is vormgegeven aan de hand van twee type projecten en een persoonlijke groei onderdeel. 

Programma:

1. Design Team: hier werk je in een projectteam van 4-6 studenten van verschillende disciplines aan een ontwerpopdracht in co-creatie met een bedrijf en een doelgroep. Je schrijft je in op meerdere projecten van je voorkeur en draagt hierin bij op basis van jouw achtergrond en skills. Bij dit project doorloop je 3-4 iteraties (ontwerpcycli).  

Leeruitkomst:  

De student ontwerpt multidisciplinair voor doelgroepen in de zorg- en welzijnssector vanuit een praktijkopdracht. Zij passen ergonomische principes toe bij het ontwerpen en maken van producten en bijbehorende diensten aan de hand van de aangereikte ontwerp- en onderzoeksmethodes in co-design. Het eindresultaat, een interactief product, wordt gepresenteerd met bijbehorend advies.

2. Design Space: dit is een persoonlijk ontwerpproject. Je start met een zelfgekozen ontwerpvraag. Dit kan in het verlengde liggen van je stage of een voorsprong nemen op je afstuderen. Je gaat in co-creatie met een relevante doelgroep in iteraties aan een oplossing werken. Je kiest een ontwerpmethode om je proces mee vorm te geven. Bij het Design Space project kies je één studio die jou verdieping geeft in de vorm van workshops. De studio’s waar je uit kan kiezen zijn: Studio Make (concept sketching + model making) of Studio Behaviour (smart play + persuasive design) of een externe studio. Bij het project Design Space wordt op basis van je niveau coaching gegeven (basis of gevorderd). #design_thinking #co-creatie #make. 

Leeruitkomst: 
De student ontwerpt en onderneemt in co-design voor één doelgroep vanuit een zelfgekozen actueel maatschappelijk thema in de zorg- en welzijnssector. Zij passen de kennis van minimaal één studio (Make of Behaviour) toe bij het ontwerpen en maken van producten en bijbehorende diensten aan de hand van de zelfgekozen ontwerp- en onderzoeksmethodes. Het eindresultaat, een product, wordt gepresenteerd met bijbehorend proces.

3. Personal Growth: om je groeiproces te kunnen volgen, breng je deze bij dit onderdeel zelf in kaart. Je formuleert één of meerdere persoonlijke leerdoelen bij de start, maakt keuzes, benut de aangeboden coaching om sturing te geven aan je proces en levert visuele bewijzen van je groeiproces met reflectie op leermomenten. #skills #growth #coaching. 

Leeruitkomst: 

De student definieert hun rol als ontwerper en reflecteert op hun persoonlijke en professionele groei waarbij de toepassing van inclusieve ontwerpmethodes, ethische overwegingen en gebruikersgerichte benaderingen bij doelgroepen in de zorg- en welzijnssector zichtbaar is.   

 
De minor is Nederlandstalig. Engels op B2 niveau wordt alleen bij Gezondheidstechnologie-studenten getoetst. 

[AFBEELDING PROGRAMMA OF VIDEO PROGRAMMA] 
 
Coaching: 
Binnen de minor staan er specifieke coachuren voor de begeleiding bij opdrachten en/of persoonlijke groei. Per projecttype krijg je een designer als coach die elke week kan helpen met de ontwikkeling van je creatieve processen. Daarnaast heb je een coach voor persoonlijke groei.

Ingangseisen

Deze minor is een stepping stone voor de master Health by Design: https://www.avans.nl/studeren/opleidingen/health-by-design-master-uitstroomprofiel/voltijd 

Studenten Gezondheidstechnologie zijn zonder meer toelaatbaar. 
Studenten van alle achtergronden zijn welkom, zolang je openstaat voor creativiteit en een designer mindset wil leren toepassen in de zorg- en welzijnssector. Bijvoorbeeld: Industrieel Ontwerpen, Engineering, Communication & Multimedia Design, Beeldende Kunsten, Ergotherapie, Fysiotherapie, HBO-Verpleegkunde, Social Work, Mechatronica, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Orthopedisch Technologie, Trend Research & Concept Creation in Lifestyle, etc. 

Neem vooral contact met ons op als je vragen hebt over de toelating. 

Rooster

De minor Product Design for Health vraagt dat je je 40 uur per week inzet (waarvan een deel contacttijd) en wordt 2 keer per jaar aangeboden. Deze minor beslaat een half jaar (20 weken) per keer. De minor begint eind augustus en eind januari. De minor wordt in Breda aangeboden maar afhankelijk van het project, ga je ook op de locatie van de opdrachtgever aan het project werken. 

De lessen worden tussen 9:00-16:00 ingeroosterd. De weekplanning ziet er globaal zo uit: 

  • Maandag: zelfstudie Design Space en Design Team uitvoeren 
  • Dinsdag: Design Space 
  • Woensdag: Design Team, Personal Growth (afwisselend) 
  • Donderdag: zelfstudie Design Space en Design Team uitvoeren 
  • Vrijdag: Design Space (ochtend), zelfstudie Design Space en Design Team uitvoeren (middag) 

Week 3 van de minor bestaat uit een Design Sprint. Deze duurt vier dagen (van 09:00 tot 16:00 uur) en vormt tevens de eerste iteratie in het project Design Team. 

Toetsing

Toetsing vindt plaats in de vorm van (groeps)opdrachten, assessments en show & tell over tastbare producten waarbij je bewijst dat je de gewenste resultaten en leerdoelen hebt bereikt. We leggen de nadruk op het toepassen van kennis in een complexe en authentieke beroepspraktijk. We houden rekening met je start- en eindniveau en beoordelen je groei holistisch. We sluiten de projecten af met een Expo in week 18 van de minor. Dec laatste twee weken zijn voor assessments en herkansingen. We hebben geen toetsweek maar een formatieve tussenbeoordeling en een eindbeoordeling. 

Aanvullende informatie

Let op:

De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Mens en Techniek (MT-B)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Parallel aan deze minor wordt de minor Healthcare Innovation Management gegeven, die meer gericht is op het implementeren van zorginnovaties. Sommige onderdelen van het onderwijs worden gezamenlijk voor beide modules georganiseerd. Ook bestaat de mogelijkheid om bepaalde workshops van deze minor te volgen.

De ingevulde leerovereenkomst mag per mail verzonden worden naar: minorenloket.MT.breda@avans.nl

Wil je weten of er nog plaatsingsmogelijkheden zijn na sluiting van de inschrijftermijn, neem dan contact met ons op via bovenstaande e-mail adres.

Ook voor andere vragen kun je daar terecht.