Kies op maat

Inloggen Menu

Healthcare Innovation Design (NL) Zorggericht Ontwerpen

Healthcare Innovation Design (NL)

Zorggericht Ontwerpen

“Hoe kunnen onze dementerende bewoners meer en veilig gaan bewegen?”

“Welke waardevolle interacties kunnen onze cliënten hebben met een PLEO rb robot?”

“Ik kan maar 15 minuten pijnvrij lopen met mijn blindenstok!”

“Hoe kunnen de lesboeken van mijn kind met autisme prikkelarm worden?”

“Hoe kunnen onze patiënten minder stress ervaren met VR-beleving in de operatiekamer?”

 

Kun je niet wachten om deze en vergelijkbare vragen op een creatieve manier op te lossen? Wil je creatieve en verrassende producten en diensten ontwerpen op het snijvlak van gezondheidszorg en technologie?

Wees het komend half jaar welkom bij ons: Minor Healthcare Innovation Design!

De minor Healthcare Innovation Design is onderdeel van de opleiding Mens en Techniek en heeft als doelstelling technologie op een goede manier in te zetten binnen de gezondheidszorg. We hebben onze minor ‘Ergonomisch Ontwerpen’ mede door evaluaties en meewerken van studenten verbeterd en herontworpen als: Healthcare Innovation Design.

Deze multidisciplinaire minor legt de focus op het (her)ontwerpen van producten en services voor het gebruik binnen de gezondheidszorg. Het gaat hierbij om toepassingen bij bijvoorbeeld zorginstellingen, revalidatiecentra, hulpmiddelenproducenten of een enkele gebruiker met fysieke, cognitieve of sensorische uitdagingen.

De minor kent twee routes parallel aan elkaar. Bij de één ga je in multidisciplinaire groepen (4-6 studenten) aan een projectcasus werken gekoppeld aan een opdrachtgever. Bij de ander werk je individueel aan je eigen portfolio op basis van de vaardigheden die je kiest.

We verwachten een open en nieuwsgierige geest om vanuit je aanwezige kennis en ervaring bij te dragen aan projecten, maar ook om je kennis en ervaring te verbreden én te verdiepen door en samen met andere studenten en de coaches (docenten).

De volgende thema’s komen aan bod:

- Lessen uit de praktijk
Welke typen innovaties zijn er? Wanneer zijn technologische innovaties een succes binnen een zorginstelling of zorgbedrijf? Kunnen we dit voorspellen? Wat je leert over innovaties en het succes of falen van zorginnovaties in de praktijk neem je mee in je eigen project.

- Ergonomie en interactie
Je leert niet alleen de basis van het ontwerpen met ergonomische principes maar vooral het toepassen daarvan bij casussen in de gezondheidszorg. De toetsing van dit onderdeel is ook gericht op het toepassen van kennis in een ontwerpopdracht.

- Ontwerpvaardigheden

Je leert creatieve sessies te faciliteren en creatieve tools te gebruiken in de werkplaats. Daarbij is er ruimte om zelf te kiezen welke ontwerpvaardigheden en op welk niveau voor jouw ontwikkeling en ook voor jouw project relevant zijn. Ben je al goed in 3D software? Misschien wil je dan Gamification of Interface Design kiezen. De afsluiting hiervan is een individueel portfolio.

- Design research in de zorg

“Hoe betrek ik iemand met dementie in mijn onderzoek?”

“Hoe ontwerp ik samen met iemand ondanks een taalbarrière?”

Je leert samen met professionele onderzoekers in de zorg - en waar het kan de gebruiker zelf - je onderzoek vorm te geven middels een workshop of training. Ook leer je je onderzoek op een creatieve manier te presenteren.

- Project (her)ontwerp van een product of dienst

Alles wat je leert in de andere modules en natuurlijk ook wat je in eerdere jaren hebt geleerd, pas je toe in het project om een product of dienst te ontwerpen voor de gezondheidszorg. We doorlopen het hele ontwerpproces dat vaak met een startvraag begint zoals bovenaan. Dit vertalen we naar een ontwerpvraag. We onderzoeken, analyseren, stellen criteria op, gebruiken creatieve tools om ideeën te genereren en concepten uit te werken. We testen en evalueren zoveel mogelijk in de echte context van het probleem samen met de gebruiker om het ontwerp te verbeteren tijdens het ontwerpen. Hierbij zijn er verschillende ontwerpmethodes mogelijk om te volgen.

Het project resulteert altijd in een uitgewerkt ontwerp en proof-of-concept van een product en/of service (fysiek en/of digitaal) die door gebruikers is mee-ontworpen en geëvalueerd. Hierbij worden ergonomische principes, technologietrends, onderzoek- en ontwerpvaardigheden op een voor de doelgroep waardevolle manier toegepast.

Voorbeelden van onze voorgaande projecten vind je in onze Expo-magazine:

https://www.dropbox.com/s/0n3t1kh48exi0cy/MagazineExpo%20MT%2011.01.2018-after.pdf?dl=0//

Leerdoelen

Hoofdleerdoel

Een product of dienst ontwerpen en evalueren voor doelgroepen in de zorg, zodanig dat ontwerpmethodes, creativiteit en ergonomische principes bijdragen aan de wenselijke vernieuwing en verbetering voor de doelgroep.

Subleerdoelen:

 1. Huidige situatie mens, zorg en technologie
  Vanuit de problemen/ wensen van de gebruiker, de zorgcontext en technologietrends, geschikte ontwerpmethode(s) selecteren om de ontwerpvraag te formuleren en op te lossen.

 

 1. De juiste ontwerpvraag en speciale doelgroepen in de zorg
  De juiste ontwerpvraag vinden, formuleren en vertalen naar ontwerpcriteria vanuit gebruikersonderzoek bij specifieke doelgroepen in de zorg, zodanig dat de inzichten waardevol zijn in alle fases binnen het ontwerpproces.

 

 1. Ergonomie

Ergonomische principes toepassen in het ontwerpproces, zodanig dat het tot zorginnovatie en vernieuwing leidt passend bij de doelgroep.

 

 1. Ontwerpvaardigheden
  Ontwerpvaardigheden toepassen om de ontwerpvraag op te lossen, zodanig dat gebruikers en andere stakeholders deel uitmaken van het creatieve proces en de uitwerking van de oplossing.

 

 1. Next step

Vanuit gebruik(er)stesten en -evaluaties de realiseerbaarheid van een zorginnovatieconcept in kaart brengen (financiële, juridische, commerciële haalbaarheid en opschaalbaarheid), zodanig dat de volgende stap richting een markt-lancering voor de opdrachtgever duidelijk is.

 

 1. Professionele en persoonlijke ontwikkeling

Kan eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling (bij)sturen, zodat hij in diverse (nieuwe) situaties effectief kan functioneren.

Aanvullende informatie

Let op:

De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Mens en Techniek (MT-B)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Parallel aan deze minor wordt de minor Healthcare Innovation Management gegeven, die meer gericht is op het implementeren van zorginnovaties. Sommige onderdelen van het onderwijs worden gezamenlijk voor beide modules georganiseerd. Ook bestaat de mogelijkheid om bepaalde workshops van deze minor te volgen.

Klik op de volgende link voor informatie over de minor Healthcare Innovation Management.

https://www.kiesopmaat.nl/modules/avans/AGZ/114825/

Ingangseisen

Studenten Gezondheidszorgtechnologie zijn zonder meer toelaatbaar.
Studenten van technische opleidingen of gezondheidszorgopleidingen zijn ook toelaatbaar. Bijvoorbeeld de opleidingen: Industrieel Ontwerpen, Engineering, Communicatie en Multimedia Design, Ergotherapie, Fysiotherapie, Verpleegkunde, Mechatronica, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Orthopedisch Technologie, Trend Research & Concept Creation in Lifestyle of andere opleidingen die hiermee in lijn liggen.
Elke student is welkom, die geïnteresseerd is in het ontwerpen voor de zorg waarbij zorgtechnologie een rol speelt. We streven naar een multidisciplinaire samenstelling van projectgroepen, zodat verschillende expertises vertegenwoordigd zijn en jullie ook veel van elkaar kunnen leren.
Neem vooral contact met ons op als je vragen hebt over de toelating.

Toetsing

Toetsing vindt plaats in de vorm van (groeps)opdrachten, assessments, portfolio en een casusdag waarbij je vooral zelf zal gaan bewijzen dat je de gewenste resultaten en leerdoelen hebt bereikt. We leggen de nadruk op het toepassen van kennis in een complexe en zo reëel mogelijk situatie.
Avans stelt zichzelf als doel studenten af te leveren op C2-niveau Engels. Ook in de minor stimuleren we het gebruik van Engels als voertaal. Sommige onderdelen zullen daarom in het Engels worden getoetst. Denk hierbij aan het schrijven van een Engelse tekst of het verzorgen van een Engelse presentatie.

Rooster

De minor Healthcare Innovation Design is fulltime en wordt twee keer per jaar aangeboden. Deze minor beslaat een half jaar (20 weken) per keer. De minor begint eind augustus en eind januari.
De minor wordt in Breda aangeboden maar afhankelijk van het project, ga je ook op de locatie van de opdrachtgever aan het project werken.

In week 3 van de minor wordt van 09:00 tot 16:00 een Design Sprint workshop georganiseerd. Deze is voor alle studenten verplicht en duurt van maandag t/m vrijdag.