Kies op maat

Inloggen Menu

Healthcare Innovation Design (NL) Zorggericht Ontwerpen

Healthcare Innovation Design (NL) Zorggericht Ontwerpen.

Zorggericht Ontwerpen


…Ontwerp in co-creatie een interventie om de kwaliteit van leven van mensen met een verzameldrang te vergroten.

…Ontwerp in co-creatie een smart rollator voor mensen met dementie.

…Ontwerp een fysieke touch-point in co-creatie met zorgprofessionals voor meer verbinding en werkplezier.

…Ontwerp in co-creatie een serious game voor kinderen met autisme om lesmateriaal prikkelarm te maken.

Wil je design thinking, design sprints en maker skills leren en toepassen in dit soort ontwerpvragen? Dan ben je welkom bij de minor Healthcare Innovation Design! In 20 weken ontwerpen we in co-creatie met bedrijven, designers en zorg- en welzijnsinstellingen tastbare en testbare creatieve producten en diensten.

De minor Healthcare Innovation Design is onderdeel van de opleiding Mens en Techniek (zorgtechnologie). De lessen van de minor worden verzorgd door vijf designers met ervaring in het ontwerpen van producten en diensten in de sectoren zorg en sociaal welzijn. Hierdoor word je goed ondersteund in het creatieve proces en leer je vanuit de praktijk waarin de designers zelf werken. Je leert kort cyclisch ontwerpen en dit gelijk toepassen bij opdrachtgevers (zorginstellingen, ziekenhuizen, revalidatiecentra, of een enkele gebruiker met fysieke, cognitieve of sensorische uitdagingen).

 

Het programma van de minor bestaat uit vijf vaste modules:

(1) Project HID: een ontwerpopdracht uitwerken in co-creatie met een bedrijf (soms meerdere) en de doelgroep in een multidisciplinair team van 4-6 studenten in 3-4 iteraties (ontwerpcycli). Je levert een werkend prototype op die in meerdere iteraties is getest met de doelgroep, een beeldverslag en een show & tell op de Expo. Aan het project zijn verschillende workshops gekoppeld over creatieve methodes. #design_thinking #design_sprints #Expo #co-creatie #next_step_workshops

(2) Personal Growth: een individueel module waarin je je eigen doelen en keuzes opstelt en je groei visualiseert en vastlegt. #skills #growth #individuele_coaching

(3) Types of Innovation: een module over innovatie in de zorg en welzijn voorbij het productontwerpen. Je werkt in tweetal een casus naar eigen keuze uit. #ten_types_of_innovation

(4) Ergonomic Design: een module waarin je in tweetal een bestaand product herontwerpt in co-creatie met de doelgroep met het toepassen van fysieke, cognitieve en sensorische ergonomie. Dit kan het product van je project zijn of een eigen casus. #design_thinking #ergonomie #co-design #product_autopsie #design_challenge

(5) Design Research: een module waarin je in tweetal een tastbaar tool ontwerpt om data te verzamelen bij een doelgroep in de zorg of sociaal welzijn. #hidden_design #design_thinking #design_research

Naast deze vijf modules kies je twee individuele keuzemodules afhankelijk van je ontwikkeldoelen en interesses ondersteund door coaching. Alle keuzemodules zijn op twee niveaus te volgen: basis/kennismaking en herhaling/verdieping.

(1) Graphic Design: het ontwerpen van huisstijlontwerp voor een bedrijf in de zorg volgens huidige designtrends. #graphic_design #corporate_design #huisstijl

(2) Smart Play: het ontwerpen van een serious game voor de zorg met interactieve elektronica. #serious_games #gamification #litte_bits #makey_makey #micro_bits #arduino

(3) Model Making: het ontwerpen van een fysiek en/of digitaal 3D model met verschillende technieken en iteraties. #solidworks #fusion360 #mallen_gieten #thermoplasten #3D_printen #laser_cutter #advanced_paper_prototyping

(4) Concept Sketching: het ontwerpen van een 2D productschets met materialen en texturen. #paper_renders #sketching_technieken

(5) Persuasive Design: het herontwerpen van een product om een bepaald gedrag bij de gebruiker te stimuleren. #gedrag_ontwerpen #habit_loops #user_ecosystem #product_psychologie

De minor is Nederlandstalig. Engels op B2 niveau wordt alleen bij onze eigen Mens en Techniek studenten van Breda getoetst.

Programma infographic

Project Checklist

Voorbeelden van onze voorgaande projecten vind je in onze Expo-magazine.

 

 

Leerdoelen

Hoofdleerdoel

Een product of dienst ontwerpen en evalueren voor doelgroepen in de sectoren zorg en sociaal welzijn, zodanig dat ontwerpmethodes, creativiteit en ergonomische principes bijdragen aan de wenselijke vernieuwing en verbetering voor de doelgroep.

Ingangseisen

Studenten Gezondheidszorgtechnologie zijn zonder meer toelaatbaar.
Studenten van alle achtergronden die open staan voor creativiteit en een designer mindset leren en toepassen in de zorg en welzijn zijn welkom. Bijoorbeeld: Industrieel Ontwerpen, Engineering, Communicatie en Multimedia Design, Ergotherapie, Fysiotherapie, Verpleegkunde, Mechatronica, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Orthopedisch Technologie, Trend Research & Concept Creation in Lifestyle, etc.

We streven naar een multidisciplinaire samenstelling van projectgroepen, zodat verschillende expertises vertegenwoordigd zijn en jullie ook veel van elkaar kunnen leren.
Neem vooral contact met ons op als je vragen hebt over de toelating.

Heb je de sluitingsdatum voor het inschrijven gemist? Neem alsnog contact met ons op, het kan zijn dat er nog ruimte is in de minor.

Rooster

De minor Healthcare Innovation Design is fulltime en wordt twee keer per jaar aangeboden. Deze minor beslaat een half jaar (20 weken) per keer. De minor begint eind augustus en eind januari. De minor wordt in Breda aangeboden maar afhankelijk van het project, ga je ook op de locatie van de opdrachtgever aan het project werken.

In week 3 van de minor wordt van 09:00 tot 16:00 een Design Sprint georganiseerd. Deze duurt vier dagen en vormt tevens de eerste iteratie in het project. De lessen zijn ingeroosterd van maandag t/m donderdag met gemiddeld 15 contacturen per week. De resterende tijd eigen studietijd.

Toetsing

Toetsing vindt plaats in de vorm van (groeps)opdrachten, assessments en show & tell over tastbare producten waarbij je vooral zelf zal gaan bewijzen dat je de gewenste resultaten en leerdoelen hebt bereikt. We leggen de nadruk op het toepassen van kennis in een complexe en zo reëel mogelijk situatie. We houden in de opdrachten rekening met je start- en eindniveau in verschillende modules en beoordelen je groei. We hebben geen toetsweek bij deze minor maar verspreid toetsen om de piekmomenten te beperken.

Aanvullende informatie

Let op:

De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Mens en Techniek (MT-B)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Parallel aan deze minor wordt de minor Healthcare Innovation Management gegeven, die meer gericht is op het implementeren van zorginnovaties. Sommige onderdelen van het onderwijs worden gezamenlijk voor beide modules georganiseerd. Ook bestaat de mogelijkheid om bepaalde workshops van deze minor te volgen.

Klik op de volgende link voor informatie over de minor Healthcare Innovation Management.

https://www.kiesopmaat.nl/modules/avans/AGZ/114825/

De ingevulde leerovereenkomst mag per mail verzonden worden naar: minorenloket.MT.breda@avans.nl

Wil je weten of er nog plaatsingsmogelijkheden zijn na sluiting van de inschrijftermijn, neem dan contact met ons op via bovenstaande e-mail adres.

Ook voor andere vragen kun je daar terecht.