Kies op maat

Inloggen Menu

Kinderfysiotherapie (Paediatric Physiotherapy)

Kinderfysiotherapie (Pediatric Physiotherapy)

Werk je graag met kinderen en wil je leren hoe je kinderen fysiotherapeutisch kunt onderzoeken en behandelen volgens een hedendaagse taakgeoriënteerde benadering, volg dan de minor kinderfysiotherapie. 

Brief description of the minor pediatric physiotherapy. 
In this minor several topics related to motor development, motor control and motor learning are introduced and intensely discussed. The so called ‘task oriented approach’ will be a central issue in the course. That means that motor skills will be regarded as intentional motor actions, which are strongly related to the task which has to be fulfilled, and the environment in which the child performs the task. 

A conceptual framework for pediatric physiotherapy will be presented. Models used in pediatric physiotherapy will be discussed and the relationship between some of them will be highlighted. 

Video observation will be performed to understand and describe how (ab)normal children move and why they move in the way they do (process diagnostic evaluation). We are going to analyze (problematic) tasks to understand and apply knowledge of motor control, motor learning and motor development. You will be challenged to elicit motor skills at the actual level of the child, and to increase the difficulty of a task step by step. You will be able to manipulate the task and environmental constraints in a way that will change the motor performance in the intended way. New motor learning theories will be introduced and applied thoroughly. Different teaching techniques, used to enhance problematic motor skills in a child, will be taught and trained. Moreover, we will discuss the available scientific evidence and apply this into practice.  

After this course you will be able to test children with the Movement Assessment Battery for Children (Mabc II) and to analyze and interpret the test results.  The Albert Infant Motor Scale (AIMS), a norm-referenced test for infants, will also be introduced. 

Children with DCD (Developmental Coordination Disorder) and CP (cerebral Palsy) will be discussed in the second period of the course. 

In this period you will do an outdoor practice and perform several field tasks.

This minor will provide a comprehensive foundation in pediatric physiotherapy, which can be used as a valuable stepping-stone for your future master study in this field.

Didactical approach
Of course students will be guided through the contents by doing a lot of different, challenging study tasks, group work, self-study (literature), and some presentations.  Two afternoons we will organize meetings. Lectures (PowerPoint), a lot of discussion about the prepared study tasks and practice will be part of the meetings. Blackboard will be used as supporting electronic learning system. This system is available on the internet for all enrolled students.

Leerdoelen

Leerdoelen

  • Aan het eind van de minor kun je bij normale kinderen en bij kinderen met relatief eenvoudige (neurologische) problematiek motometrisch, motoscopisch en procesdiagnostisch onderzoek uitvoeren en interpreteren.
  • Bovendien kun je door middel van een taakgeorienteerde aanpak leerarrangementen ontwikkelen die aansluiten bij het actuele motorische niveau van het kind en zijn leerstijl.

Dat betekent dat je een taakanalyse kunt maken van de problematische vaardigheid en deze informatie kunt omzetten naar een methodische opbouw van oefenstof. Bovendien ben je op grond daarvan in staat didactische werkvormen (teaching techniques) toe te passen waarbij je bewust kunt sturen in de richting van een meer expliciete of impliciete kennisopbouw bij het kind.
Je bent in staat om je keuzes te motiveren met wetenschappelijke en theoretische inzichten uit de motorische controle theorie, leertheorieën, ontwikkelingskinesiologie en natuurkundige inzichten.

Aanvullende informatie

Let op:
Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Opleiding tot Fysiotherapeut Breda (FT-B)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Minor staat open voor "exchange" studenten.

Je regelt zelf een stageplaats voor periode 2 van de minor.

De minor wordt  aangeboden in het 1e semester (september tot februari) en het 2e semester (februari tot juli).

Om de minor te kunnen doorlopen moet er in jouw studierichting ruimte zijn voor een half jaar vrije keuze. Vraag bij je studieadviseur van je eigen opleiding welke voorwaarden gelden om deel te nemen.

Ingangseisen

Aanvullende informatie

Let op: 
Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Opleiding tot Fysiotherapeut Breda (FT-B)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Minor staat open voor "exchange" studenten.

Je regelt zelf een stageplaats voor periode 2 van de minor.

De minor wordt  aangeboden in het 1e semester (september tot februari) en het 2e semester (februari tot juli).

Om de minor te kunnen doorlopen moet er in jouw studierichting ruimte zijn voor een half jaar vrije keuze. Vraag bij je studieadviseur van je eigen opleiding welke voorwaarden gelden om deel te nemen.

Ingangseisen

Je kunt deze minor volgen vanaf het derde jaar van de opleiding Fysiotherapie. 
Omdat de minor in het Engels wordt gegeven, is gedegen kennis van de Engelse taal een vereiste.

Toetsing

1e periode: 
Assessment (3 EC).
Engelstalige presentatie over een kinderfysiotherapie gerelateerd onderwerp.
Portfolio (7 EC)
Studiegroep. Verslagen van gemaakte studieopdrachten en veldtaken.

 

2e periode:
Assessment (14 EC)
Gericht op de verwerking van de gehele cursusinhouden, met open en gesloten vragen (14 EC).
Stage (3 EC)
80 uur stagelopen in praktijk kinderfysiotherapie en reflectieverslag (3 EC).
Portfolio (3 EC)

Studiegroep. Verslagen van gemaakte studieopdrachten en veldtaken.

Rooster

Het contactonderwijs vindt voor het merendeel plaats op maandagen en vrijdagen.

Toetsing

1e periode:
Assessment: Engelstalige presentatie over een kinderfysiotherapie gerelateerd onderwerp (studiebelasting 60 uur).
Portfolio: met studiegroep. Verslagen gemaakte studieopdrachten en veldtaken.

2e periode:
Assessment: gericht op de verwerking van cursusinhouden.
Stage: 80 uur stagelopen in praktijk kinderfysiotherapie reflectieverlag.
Portfolio: met studiegroep. Verslagen gemaakte studieopdrachten en veldtaken.

Literatuur

Literatuur

  • Schmidt, Richard A. - Lee, Tim. (2014) Motor Learning and Performance -5th Edition . Human Kinetics Publishers, Inc. Champaign (IL)
  • Haywood, K.M., Getchell, N. (2009) Life span motor development. Champaign, IL, Human Kinetics. Fifth edition.
  • Piek, J.P. (2006). Infant motor development. Champaign, IL: Human Kinetics.

Rooster

Het contactonderwijs is gepland op de maandag en de vrijdag. Als er op maandag of vrijdag geen les gepland kan worden in verband met een feestdag, dan wordt uitgeweken naar de woensdag.