Kies op maat

Inloggen Menu

Arbeidsrecht en arbeidsrelaties

https://vimeo.com/155801707

START ALLEEN IN SEMESTER 2!!

Doelgroep:

In onze hedendaagse maatschappij waarin veranderingen elkaar steeds sneller afwisselen komen ook de arbeidsrelaties in het geding. De ‘bekende’ vormen, zoals vaste contracten, voldoen vaak niet meer. Er ontstaan nieuwe vormen van arbeidsrelaties met hun eigen kaders, regels en dynamiek. Als HR-professional of manager moet je hierin kunnen opereren, zonder de verschillende belangen uit het oog te verliezen. 

De minor ‘Arbeidsrecht en arbeidsrelaties‘ is uitermate geschikt voor studenten die verdieping zoeken op het gebied van de arbeidsrechtelijke aspecten van arbeidsrelaties binnen moderne organisaties.

 

In eerste instantie zullen dit HRM studenten zijn. Maar de minor is ook zeer interessant voor BKM/MER studenten, die in de toekomst een managementpositie ambiëren en vanuit dit perspectief meer willen weten van arbeidsrecht. Door het volgen van deze minor creëer je extra mogelijkheden om een excellente partner in HR business te worden. Maar ook als je (alleen) verder wil met arbeidsrechtelijke kennis is dit een interessante verdiepende minor.

 

Relatie met de beroepspraktijk:

Om succesvol te kunnen zijn willen organisaties zoveel mogelijk flexibiliteit en wendbaarheid in hun bedrijfsvoering, uiteraard tegen zo laag mogelijke kosten. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop werkgevers en werknemers met elkaar samenwerken. Maar welke manier van samenwerken past daar dan het beste bij? Kies je bijvoorbeeld voor het nieuwe werken zonder management, in zelfsturende teams? En in welke (juridische) vorm? Ga je voor werknemers met een arbeidsovereenkomst of ZZP’ers? En welke wettelijke kaders zijn daarbij bepaald door de overheid? Heeft het nieuwe ontslagrecht inderdaad flexibiliteit gebracht of juist niet? Wat gebeurt er eigenlijk bij ontslag? Wat regelt het sociaal zekerheidsrecht voor arbeidsrelaties? En is het in deze vergaande zakelijkheid als organisatie nog mogelijk om een sociaal gezicht te hebben en ethisch te handelen, of wordt dit simpelweg te duur? En natuurlijk: wat is de rol van HR bij deze vraagstukken?

Al dit soort vragen komen in de minor ‘Arbeidsrecht en arbeidsrelaties‘ aan bod. Na het volgen van deze minor heb jij als partner in HR een gedegen mening over deze businessvraagstukken en ben je in staat hierin verantwoord en adequaat te handelen.

Leerdoelen

Als HR professional of leidinggevende is het belangrijk om je soepel te kunnen bewegen in dit juridische speelveld. In de praktijk betekent dit dat je kennis moet hebben van de actuele ontwikkelingen op de verschillende rechtsgebieden, maar in de moderne beroepspraktijk is het zeker zo belangrijk dat je ook beschikt over de juiste vaardigheden en competenties.  In deze minor is er daarom naast de theoretische component, volop ruimte voor trainingen en workshops gericht op het ontwikkelen van vaardigheden als advisering, juridisch argumenteren, conflicthantering en mediation. 

Na het volgen van deze minor heb je kennis van:

 • arbeidsovereenkomstenrecht
 • ontslagrecht
 • sociaal zekerheidsrecht
 • bedrijfsethiek
 • arbeidsrelaties
 • privacywetgeving

Na het volgen van deze minor heb je vaardigheden ontwikkeld op het gebied van:

 • adviseren
 • onderhandelen
 • conflicthanteren
 • mediation
 • argumenteren
 • debatteren

Opbouw van de minor
De minor ‘Arbeidsrecht en arbeidsrelaties‘ duurt 20 weken (30 studiepunten) en kent twee onderwijsblokken. In deze blokken komt onder anderen het volgende aan de orde:

 • Gastcolleges van ervaren professionals
 • Colleges op het gebied van arbeidsovereenkomstenrecht, ontslagrecht, sociaalzekerheidsrecht en bedrijfsethiek
 • Praktijkgericht werken aan verschillende, actuele juridische businesscases rondom onder meer aannamebeleid, inzet van (flexibele) contracten, reorganisatie, ontslag en verzuim. Dit doe je in nauwe samenwerking met professionals uit de praktijk. Zij ondersteunen je vanuit hun specifieke expertise en visie op de problematieken.
 • Trainingen (adviseren, onderhandelen, conflicthanteren, mediation, argumenteren en debatteren)

Aanvullende informatie

Studentprofiel:

Analytisch sterk, met gevoel voor verhoudingen, affiniteit met juridische HR vraagstukken, ambitieus en gedreven, in staat om verborgen belangen en behoeften te achterhalen, nieuwsgierig, bereid tot reflectie op eigen handelen, in staat tot het geven van feedback en met een kritische, open en actieve houding.

Perspectieven arbeidsmarkt:

In welke functies kun je terecht komen met de opgedane competenties:

De minor is primair ingericht vanuit het perspectief van een interne HR business partner, werkzaam bij een middelgrote tot grote organisatie, maar in z’n algemeenheid heeft deze minor aantoonbare meerwaarde voor de functie van:

toekomstig leidinggevende/ manager;

externe HR business partner (HR consultant);

adviseur arbeidsvoorwaarden

overige HR functies als: (junior) HR adviseur, HR manager, P&O functionaris

Focus binnen het programma:

De minor is gericht op ‘learning by doing’. De theorie is ondersteunend aan de juridische  businesscases waar je mee aan de slag gaat. Deze toets je binnen de context van jouw praktijkorganisatie. Hierbij pas je de verworven kennis toe en ga je zelf op zoek naar aanvullende informatie. Je maakt verantwoorde keuzes die aansluiten bij de context van de organisatie en de opdracht. Je werkt veelal samen met anderen en volgt trainingen en workshops om je vaardigheden verder aan te scherpen.

Let op:

De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Human Resource Management

https://www.facebook.com/events/2431752706876416/

Ingangseisen

De minor is opengesteld voor HRM-studenten en (BKM/MER-) studenten met voldoende juridische basiskennis, die de stageperiode met een voldoende hebben afgesloten. Wil je deze minor volgen, maar heb je geen opleiding HRM of BKM/MER gevolgd, neem dan contact op met Jack Withaar (j.withaar@avans.nl). In een gesprek of via de mail wordt dan gekeken of je over de noodzakelijke competenties en kennis beschikt. Het strekt tot je voordeel als je je stage hebt afgerond maar dat is niet verplicht. Enige voorkennis te hebben op het gebied van recht en HRM is een pré.

Toetsing

De 30 studiepunten worden verkregen door de volgende onderdelen met minimaal een voldoende af te ronden.

 • Tentamens in de theoretische vakken
 • Groeps- en individuele opdrachten, businesscases en juridische (advies)vraagstukken
 • Assessments in de vaardigheden
 • Reflectie- en feedbackopdrachten
 • Minimale aanwezigheid en actieve deelname
 • Beroepshouding

In sommige onderdelen is aanwezigheid verplicht.

Rooster

Het rooster wordt uiterlijk 22 januari 2021 bekend gemaakt. Voor Avans studenten wordt het lesrooster tijdig bekend gemaakt via de portal. Studenten van buiten Avans kunnen het rooster opvragen via Valerie Bak: academiebureau.AHB@avans.nl