Kies op maat

Inloggen Menu

Machines in Motion

In de minor Machines in Motion draait het om het ontwerpen en verbeteren van machines. Soms betreft dit het ontwerpen van specifieke componenten voor grotere werktuigbouwkundige systemen, denk bijvoorbeeld aan de mechanisatie van een productielijn.

Binnen de Nederlandse maakindustrie worden slimme, snelle en/of nauwkeurige machines in toenemende mate  ingezet voor de productie of assemblage van moderne, ‘high-tech’ onderdelen of voor het uitvoeren van deelbewerkingen aan producten en/of halffabrikaten. Denk bijvoorbeeld aan machines voor toepassing in de sectoren solar, agricultural-machinery, food, automotive, medical, semiconductor, enz. Vaak gaat het om technisch hoogstaande machines die in een kleine serie (of enkelstuks) wordt geproduceerd.

Inzicht hebben in de samenhang van het machineontwerp en het productieproces dat op de machine gaat plaatsvinden is vaak een belangrijke kwalificatie waarover de Werktuigkundig-engineer dient te beschikken. Hieruit worden specificaties waaraan de machine moet gaan voldoen opgesteld. Creativiteit is nodig om goede oplossingen te bedenken voor complexe ontwerpproblemen.

In het werkveld krijgt de je als engineer vaak te maken met mensen uit andere vakgebieden (elektrotechnisch, mechatronisch enz.) en meestal ook met een breed scala aan toeleveranciers. Hierbij is het vooral van belang voldoende kennis te hebben van aanpalende vakgebieden, om hierin een volwaardige gesprekspartner te kunnen zijn. Motorkeuze in aandrijvingen, opnemers, sensoren, data aquisitie zijn typische aspecten waar je als machinebouwer mee te maken krijgt.

 

In de praktijk omvat het ontwerpen van machines vaak het hele traject van initiatiefase tot en met het realiseren van een prototype. Dit betekent niet alleen het pakket van eisen en wensen opstellen en het ontwerp bedenken, maar vaak ook het voorbereiden en begeleiden van realisatie en testen.

 

 

In de minor Machines in Motion ligt het accent op werktuigbouwkundige en mechatronische onderwerpen. Aandachtsgebieden in minor Machines in Motion zijn:

 

 • Systeemdynamica
 • Constructieprincipes
 • Mechanismen
 • Aandrijvingen
 • Sensoren
 • Motion Control & Besturing
 • Robottechniek
 • Transporttechniek

Leerdoelen

 • Inzicht verkrijgen in het ontwerpen van snelle en nauwkeurige machines.
 • Ervaring opdoen met het ontwerpen van snelle en nauwkeurige machines of aspecten daarvan door middel van een project.
 • Kennismaken met diverse toepassingen op dit gebied uit de praktijk.
 • Beeldvorming van de beroepspraktijk door middel van project, gastcolleges en bedrijfsbezoeken.

Aanvullende informatie

Let op:

De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Werktuigbouwkunde Den Bosch (WTB-H)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Ingangseisen

Studenten van andere hogescholen met vergelijkbare opleiding (niveau en studierichting) en studievoortgang, kunnen na toelating deelnemen aan deze minor. Je dient van de volgende onderwerpen basiskennis te beheersen op tenminste hbo jaar 1 niveau:

 • wiskunde (onder meer rekenvaardigheden, goniometrische functies, logaritmische functies, exponentiële functies, differentiëren, integreren, eenvoudige differentiaalvergelijkingen)
 • mechanica (statica, sterkteleer)
 • methodisch ontwerpen.

Ook wordt elementaire basiskennis gevraagd van:

 • dynamica (onder meer bewegingsvergelijkingen)
 • regeltechniek (modelvorming, basiskennis van regelen met P, I, D regelaar)
 • aandrijftechniek (koppel, toerental, overbrengverhouding, bedrijfspunt)
 • constructieprincipes.

Toetsing

Verslagen en presentaties van het project.

Tentamens en verslagen van vakken en practica.

 

Rooster

De minor wordt in voltijd aangeboden bij Avans hogeschool in 's-Hertogenbosch.