Kies op maat

Inloggen Menu

Emerging Technologies Playground

Minor Emerging Technologies Playground vanuit de student

 

In deze minor werk je op een lean manier aan échte problemen van échte opdrachtgevers. Onderwerpen waar je mee te maken krijgt zijn bijvoorbeeld het Internet of Things en Smart City, maar ook gaming, robotica of VR. Door samen te werken met studenten van verschillende (technische) opleidingen wordt het mogelijk om de oplossingen die je bedenkt ook daadwerkelijk uit te voeren! Zo ontwikkel je samen een ‘Proof-Of-Concept’ (POC) of een ‘Minimum Viable Product’ (MVP).

Samenwerken

Het samenwerken in multidisciplinaire teams staat centraal. Samen met andere studenten lever je jouw bijdrage aan de oplossing vanuit je eigen vakgebied. Het combineren van kennis en het bekijken van problemen vanuit verschillende perspectieven maakt de oplossing die je gaat bedenken een stuk sterker. Buiten dat is het natuurlijk ontzettend leerzaam!

In een intensieve samenwerking werk je toe naar het opleveren van een (min of meer) werkend prototype.

 • Het doel is om in een aantal iteraties een prototype of ‘proof of concept’ op te leveren op basis van een open en breed geformuleerde vraag vanuit de opdrachtgever
 • Het prototype ontwikkel je in een ontwerpproces waarin je stappen als vraagarticulatie, afbakening door o.a. onderzoek bij stakeholders en het testen/verbeteren van eerste prototypen doorloopt
 • Geen waterval-’aanpak’ of ‘langslepend' project: snel resultaat
 • Na iedere iteratie heroverweeg je de prioriteiten
 • Op het einde van de week bespreek je met elkaar wat de week heeft opgeleverd en wat dat betekent voor de volgende sprint
 • Je werkt zo agile als nodig en zo flexibel als mogelijk

Wat kan in deze minor wel, wat in al die andere minoren niet kan…?

A - Je kan écht de specialist zijn in jouw vakgebied

 • Je krijgt een grotere rol dan dat je normaal hebt in een team van studiegenoten vanuit jouw opleiding
 • Je staat vanuit je eigen vakgebied aan het begin van het proces, denkt mee, geeft input, oefent invloed uit. Jouw input is direct belangrijk om het project mee richting te geven en te ‘sturen’ vanuit jouw vakkennis

B - Je kan over de grenzen van jouw vakgebied heen kijken

 • Je werkt samen met andere studenten, iedereen vanuit de eigen voorkeuren en kennis; dat zorgt voor een dynamische mix van expertise
 • In een multidisciplinair team kan je complexere problemen oplossen dan vanuit je eigen vakgebied alleen

C – Je wordt begeleid door vak professionals

 • Je werkt aan opdrachten uit de échte wereld. Dit zijn dus altijd echte problemen die echte oplossingen nodig hebben
 • Iedereen die betrokken is, is gemotiveerd om goede oplossingen te bedenken en bouwen
 • Er is in deze minor heel veel ruimte voor eigen inbreng

Het afgelopen jaar vond de eindoplevering van de minor online plaats. Vier heren werden, onder andere door de wethouder van Den Bosch, gekozen tot winnaars van de publieksprijs! Lees hier meer over het project: publieksprijs

 

Leerdoelen

Jij werkt mee in een multidisciplinair team aan een project voor een opdrachtgever, zodanig dat je met jouw kennis en vaardigheden meerwaarde realiseert voor je team en voor het oplossen van het vraagstuk.  

Ingangseisen

De minor biedt ruimte voor maximaal 60 studenten. De minor bestaat voor een groot gedeelte uit technisch en creatief georiënteerde studenten van de opleidingen Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Informatica, Technische Informatica en Communication & Multimedia Design. Jij sluit hierop aan met jouw bedrijfskundige of innovatie-gerichte opleiding en interesse. Je hebt jouw derde studiejaar bij een hbo-instelling doorlopen.

Rooster

Er is geen rooster, we verwachten dat je (ongeveer) de werkweek als een professional aan je opdracht werkt. De minor gaat van start in september. De duur van de minor is een half jaar, en beslaat twee onderwijsperiodes. Waar nodig worden er ondersteunende workshops georganiseerd.

De minor wordt in voltijd aangeboden bij Avans hogeschool in 's-Hertogenbosch. 

Toetsing

Toetsing zal plaatsvinden in de vorm van een eind-assessment op het einde van de minor. Tussendoor vinden presentaties en demo’s plaats aan de opdrachtgevers, begeleiding en stakeholders.

Aanvullende informatie

De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is: Informatica Den Bosch (IN-H). Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.  

Email: minoren.aii@avans.nl

Inhoudelijke vragen: Luc Claessens (lj.claessens@avans.nl)

Klik op minormagazine  voor meer informatie over deze en andere minors van de Academie voor Industrie en Informatica, Avans Hogeschool in 's-Hertogenbosch.