Kies op maat

Inloggen Menu

Emerging Technologies Playground

Word je enthousiast van multidisciplinair samenwerken en werken aan opdrachten met een maatschappelijke impact? Wil je je graag verbreden op andere vakgebieden in plaats van verdiepen in je eigen vakgebied? Kom je dan binnen deze minor ontwikkelen tot een professional die in staat is om problemen van opdrachtgevers bij de kern aan te pakken en de best passende oplossing te vinden over vakgebieden heen.

Opdrachten

Studenten van opleidingen uit de vakgebieden techniek, design en innovatie vormen samen teams die 20 weken lang werken aan het oplossen van problemen van échte opdrachtgevers. Dit doe je op een externe locatie in het Innovatiekwartier van Den Bosch midden tussen de start ups en makerspaces. Dat is een inspirerende omgeving waar bedrijven, overheid en burgers samen komen om te leren. Je gaat werken aan innovatieve oplossingen met behulp van technieken als internet of things en smart city, maar ook gaming, robotica, virtual reality en augmented reality.

Samenwerken en persoonlijke ontwikkeling

Je werkt in een multidisciplinair team, waarin iedere student een bijdrage levert aan de oplossing vanuit een eigen vakgebied en voorkeur. Juist het combineren van eigen bijdragen maakt de oplossing die je gaat bedenken sterker. Dit vraagt om studenten die problemen vanuit verschillende perspectieven kunnen bekijken. Je kennisontwikkeling komt voort uit de expertise van de docenten, de expertise in het team en ondersteunende workshops. We spreken elkaar aan op een professionele houding en eigen verantwoordelijkheid. Je haalt je studiepunten én tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke profilering, netwerk en cv.  

Iteratief werken

Jij en jouw teamleden werken intensief samen naar het opleveren van een werkend prototype.             

 • Het doel is om in een aantal iteraties een prototype of proof of concept op te leveren. Dit doe je op basis van een open en breed geformuleerde vraag vanuit de opdrachtgever;
 • Het prototype ontwikkel je in een ontwerpproces dat start met vraagarticulatie, een afbakening door onder andere onderzoek bij stakeholders en een eerste prototypes dat je test en waar nodig verbetert of zelfs helemaal weggooit;
 • Je levert snel resultaat;
 • Na iedere iteratie heroverwegen we de prioriteiten;
 • Aan het einde van de week bespreek je met elkaar wat de week heeft opgeleverd, en wat dat betekent voor de volgende iteratie;
 • We werken dus zo agile en zo flexibel als mogelijk. 

Wat kan in deze minor wel, wat in al die andere minoren niet kan?  

Je kan op jouw vakgebied écht de specialist zijn.

 • Je krijgt een grotere rol dan die je normaal hebt in een team van studiegenoten vanuit jouw opleiding.
 • Je staat vanuit je eigen vakgebied aan het begin van het proces, denkt mee, geeft input en oefent invloed uit. Jouw input is direct belangrijk om de opdracht mee richting te geven en te ‘sturen’ vanuit jouw vakkennis. 

Je kan over de grenzen van jouw vakgebied heen kijken .

 • Je werkt samen met andere studenten, iedereen vanuit de eigen voorkeuren en kennis. Dat zorgt voor een dynamische mix van expertises.
 • In een multidisciplinair team kun je beter complexere problemen oplossen dan vanuit je eigen vakgebied alleen. 

Je krijgt begeleiding door vakprofessionals op de onderdelen die nodig zijn om de opdrachten  succesvol uit te voeren.

 • Je werkt aan opdrachten uit de échte wereld. Problemen die echte oplossingen nodig hebben.
 • Iedereen die betrokken is, is gemotiveerd om goede oplossingen te bedenken en bouwen.

Hierbij heb je heel veel ruimte voor eigen inbreng.

Voertaal

De minor is ook toegankelijk voor studenten uit het buitenland. De voertaal bij de opdrachten waarin deze studenten deelnemen is dan Engels. In opdrachten met alleen Nederlandstalige studenten kan de voertaal Nederlands zijn. Het percentage studenten dat uit het buitenland deelneemt is doorgaans minder dan 10%.

Leerdoelen

Je ontwerpt samen met studenten van verschillende opleidingen een passende technische oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk en realiseert deze op een iteratieve manier in een hybride leeromgeving, zodanig dat deze waarde creëert voor de belanghebbenden. 

Je ontwikkelt voor jou nieuwe kennis en vaardigheden op het gebied van techniek en design. Het onderwerp waar je je in verdiept maakt geen onderdeel uit van het curriculum van jouw opleiding. Aan het eind van de minor ben je in staat aan te tonen dat er nieuwe kennis en vaardigheden is ontwikkeld en deel je deze kennis met je medestudenten.

Je ontwikkelt je verder als professionele Hbo’er. Aan het eind van de minor ben je aantoonbaar gegroeid in de beheersing van HBO eindcompetenties op het niveau van afstuderen.

Ingangseisen

De minor bestaat uit technisch, innovatief en creatief georiënteerde studenten van de opleidingen Communication & Multimedia Design, Informatica, Elektrotechniek, Technische Informatica,  Werktuigbouwkunde, en Technische Bedrijfskunde. Jij sluit hierop aan met jouw technische, creatieve of innovatie-gerichte opleiding en interesse. Je hebt jouw derde studiejaar bij een hbo-instelling doorlopen of bent daar mee bezig. De minor biedt ruimte voor maximaal 60 studenten.

Rooster

We verwachten dat je de werkweek als een professional aan de opdrachten die er liggen werkt. 80% van je tijd ben je bezig met samenwerken met je team aan opdrachten voor onze opdrachtgevers. De andere 20% ben je bezig met je persoonlijke ontwikkeling in de vorm van gefaciliteerde of zelfgekozen workshops, trainingen en zelfstudie.

De minor wordt in voltijd aangeboden bij Avans hogeschool in 's-Hertogenbosch. 

Toetsing

De toetsing vindt plaats in de vorm van een beoordeling van het eindproduct van de groep en een individueel assessment. In dit individueel assessment verantwoord je waarom je hebt voldaan aan de criteria die wij hebben gekoppeld aan de leerdoelen. Je krijgt iedere iteratie feedback om jezelf te verbeteren.

Aanvullende informatie

De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is: Informatica Den Bosch (IN-H). Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.  

Email: minoren.aii@avans.nl

Inhoudelijke vragen: Luc Claessens (lj.claessens@avans.nl) en Roland van Gogh (rwa.vangogh@avans.nl)

Klik op minormagazine  voor meer informatie over deze en andere minors van de Academie voor Technologie en Design, Avans Hogeschool in 's-Hertogenbosch.