Kies op maat

Inloggen Menu

Analytische chemie

In deze minor word je een expert op het gebied van de analytische chemie, met name in de instrumentele scheidingstechnieken. Je ontwikkelt vaardigheden om met moderne chromatografische instrumenten te kunnen werken en research vragen te kunnen beantwoorden.

Er komen verschillende toepassingsgebieden aan de orde. Je kunt dan denken aan milieu onderzoek, farmaceutische analyse, opsporen van vervalste voedingsoliën, metabolomics en proteomics, kwaliteitscontrole van voedingsmiddelen, karakterisering van polymere producten, aantonen van productzuiverheid van synthese producten, enzovoorts. Daarnaast komt de wijze waarop analyse methoden worden ontwikkeld aan de orde en gaan jullie met behulp van trouble-shooting problemen in de chromatografie oplossen.

Arbeidsmarktperspectief:

Bij een groot deel van het onderzoek in laboratoria in het bedrijfsleven, ziekenhuizen en research instellingen wordt analytische chemie toegepast. Je kunt denken aan bedrijven als Eurofins, Organon, TNO, Charles River Laboratories, Nutrilab, Erasmus MC, RIVM, NFI, enz.

Doelgroep:

Studenten in de richting Analytische en Forensische Chemie. Deze richting is ook geschikt voor studenten organische chemie die ervaring hebben met analyse technieken.

Om succesvol aan deze minor te kunnen deelnemen is ervaring met gaschromatografie en vloeistofchromatografie wel een vereiste.

De meest gebruikte technieken zijn gaschromatografie en vloeistofchromatografie (GC en HPLC), meestal gecombineerd met massa spectrometrie (GC-MS en LC-MS). Vooral LC-MS staat als nieuwe technologie erg in de belangstelling. Op de arbeidsmarkt is een tekort aan LC-MS operators. Het arbeidsmarkt perspectief op dit gebied is daarom zonder meer goed.

Veel HBO analisten ontwikkelen zich na een aantal jaren tot hoofdanalist en geven dan leiding aan een groep analisten. Voor mensen met een commerciële inslag zijn er mogelijkheden bij instrumenten leveranciers in de buitendienst. Je kunt denken aan bedrijven zoals Waters, Interscience, Agilent, Shimadzu, enz.

Leerdoelen

Opbouw en Programmering

Cursussen en trainingen:

  • Geavanceerde Chromatografie, 2 EC
  • Cursus GC-MS / LC-MS, 2 EC
  • Training GC-MS / LC-MS, 1 EC
  • Cursus Chemometrie en data analyse, 3 EC
  • Cursus AAS / ICP, 1 EC
  • Training Trouble Shooting, 1 EC

Project (18 EC): Voor het project zullen een aantal onderwerpen beschikbaar gesteld worden die je in duo’s gaat bewerken. Ongeveer de helft van de projecten worden uitgevoerd in samenwerking met het beroepenveld andere projecten worden uitgevoerd in samenwerking met het lectoraat analyse technieken in de life sciences.

CAA (2EC): Binnen de minor is ruimte voor CAA die vakgericht wordt ingevuld. Hetzij met een cursus Engels, hetzij met het volgen van gastlessen en excursies. Het kan ook ingevuld worden met eigen keuze onderwerpen.

Onderwijsvorm: Project, cursussen en trainingen

Fase in de studie: Specialisatiefase

3e jaar periode 1 en 2

Rooster

In principe worden de lessen en trainingen gegeven van maandag t/m vrijdag. 

Toetsing

Toetsing vindt plaats in verschillende vormen: mondeling assessment, schriftelijke toetsen (digitaal en op papier), schriftelijke rapportage, mondelinge presentaties, beoordeling labjournaal, praktijkuitvoering en actieve participatie in projectoverleggen en zelfbeoordeling/zelfsturing

Aanvullende informatie

Let op: Avans-opleidng gekoppeld aan de deze minormodule is:

 

Opleiding Chemie Breda (CHE-B)

 

 Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.