Kies op maat

Inloggen Menu

Digital Nomads


In de nieuwe wereld is het mogelijk om zelf je geld te verdienen op welke locatie je ook bent. Onderstaande afbeelding geeft de mogelijke banen weer.

We bieden hiervoor dan ook de modules aan: Social media management, video marketing, train de trainer, e-commerce (dropshipment), content marketing/marketing automation, Cursus Engels en Spaans, online advertising en nog veel meer. Jij kiest wat je wil worden en dus ook wat je gaat studeren. 

De minor bestaat uit blokken van 2 weken. Je stelt zelf samen welke blokken dit zijn. Er zijn ongeveer 15 verschillende blokken, daarnaast is het mogelijk om zelf externe blokken aan te dragen.

De blokken zijn:

Mobile & Competitor optimized SEO
In dit blok gaan we de zoekmachine marketing naar een hoger niveau tillen. De basis is bij de meeste studenten bekend maar nu gaan we met complexe tools en strategie zorgen dat je op pagina één komt en blijft. Dit door competitor based SEO. Kijk naar tools als AHREFS voor meer insight. De mobile SEO geeft nieuwe technische uitdagingen die we behandelen en uitvoeren. In de 2e week gaan we werken met content promotie en custom rapportages.

Dit blok wordt mede mogelijk gemaakt door www.ahrefs.com.

Video marketing
In dit blok wordt video maken gecombineerd met een economische, commerciële insteek. We starten met theorie rondom video marketing en het maken van animatievideo’s  voor zakelijk gebruik. Deze video’s kunnen worden ingezet voor klantconversie maar ook als tool om revenu te verwerven op bijvoorbeeld Youtube. Afhankelijk van je bedrijfsdoelstellingen kan je deze video(‘s) gaan inzetten. In de tweede week werken we met animated gif marketing en zetten we dit in als digitale guerrilla marketing.

Design Thinking - Avans Innovative Studio
Design Thinking is een methodologie die gebruikt wordt om problemen op te lossen. De Design Thinking Methode is bij uitstek geschikt voor het oplossen van zeer complexe problemen. De mens staat centraal binnen de methodiek door problemen steeds vanuit menselijke behoeften te definiëren.

Usability & Neuromarketing
In dit blok wordt (neuro)psychologie gecombineerd met een economische, commerciële mindset. We starten met de meer algemene (neuro)psychologie, waar de geschiedenis, de ontwikkeling en de verschillende stroming vanuit de psychologie beknopt besproken worden. We behandelen o.a. hoe mensen nadenken, hoe het geheugen werkt, welke rol emoties hebben, welke cognitieve valkuilen er zijn en wat er allemaal komt kijken bij het maken van keuzes. Dit zal besproken worden aan de hand van verschillende onderzoeken en psychologen. Vervolgens zal vanuit deze wetenschappelijke, psychologische basis de stap gemaakt worden naar de commerciële invalshoek. Hoe kan de kennis van (neuro)psychologie worden gebruikt voor commerciële doeleinden? Verschillende grote bedrijven, campagnes en werkwijzen zullen besproken worden en op welke manier dit invloed heeft op de consument. Uiteindelijk gaat de student aan de slag hoe deze kennis toegepast kan worden op het eigen werk/bedrijf.

BlockChain
In dit blok gaan we dieper in op de toepassing van BlockChain en Cryptocurrency. BlockChain is een wereldwijde revelatie in database technologie en neemt de hype cryptocurrency met zich mee. Hoe kunnen we deze nieuwe technologie en hype inzetten voor onze bedrijven en hoe weten we of de dollar volgend jaar nog wel bestaat als wereld valuta?

Social Media Strategy
Dit blok kijkt naar het professionaliseren van de social media campagnes. Het analyseren ervan in procesvorm gieten, dashboard creëren en rich content publiceren. Door met verschillende tools te werken dient een groot deel geautomatiseerd verwerkt te kunnen worden. Passive income rules!

Marketing Automation – e-mail marketing
In dit blok gaan we werken aan het automatiseren van het marketing proces en het inregelen van professionele email marketing campagne. Door hier de juiste software voor in te zetten en te testen door middel van A/B testing kunnen we hier proberen optimale resultaten te halen.

International Sales
In dit blok gaan we dieper in op de sales. Bij het opstarten van deze module komt heel even wat psychologie kijken, want welke rol speelt psychologie in de sales? We gaan vervolgens met name in op gesprekstechnieken. Op welke manier kan jij jezelf als Young Professional voorbereiden op een gesprek met een persoon, hoe stel je doelen voor een salesgesprek en hoe richt jij jouw gesprek zo effectief mogelijk in? Hier zal het belang van (verschillende soorten) vragen stellen worden besproken, hoe jij de andere persoon als het ware kan “sturen” naar jouw product/dienst en hoe je om kan gaan met tegenwerpingen. Op welke manier kan jij impact uitoefenen op de andere persoon? Ook is er de mogelijkheid om praktische vaardigheden te leren, zoals het voeren van een koud acquisitiegesprek, of onderhandelstrategieën.

Talen Cursus Spaans – Granada (Bijkomende kosten!)
In dit blok gaan we dieper in op de talen. Bij het opstarten van deze module vragen we een week zelfstudie. Je gaat aan de hand van talen software als Rosetta Stone of DuoLingo een programma volbrengen. De volgende week gaan we naar het buitenland! Je kan naar Granada om daar een week aan de universiteit Spaans te leren. Of naar Manchester om daar aan je Engels te werken. Er is ruimte voor het opdoen van cultuur en natuurlijk het lekkere eten. De kosten aan deze week zijn voor eigen rekening. 

Talen Cursus Engels  – Manchester (Bijkomende kosten!)
In dit blok gaan we dieper in op de talen. Bij het opstarten van deze module vragen we een week zelfstudie. Je gaat aan de hand van talen software als Rosetta Stone of DuoLingo een programma volbrengen. De volgende week gaan we naar het buitenland! Je kan naar Manchester om daar een week Engels te verbeteren. Er is ruimte voor het opdoen van cultuur en natuurlijk het lekkere eten. De kosten aan deze week zijn voor eigen rekening. 

Data marketing
In dit blok gaan we dieper in op Business Intelligence en datamarketing. De waarde van data is een paar jaar geleden hoger gekomen dan die van ruwe olie. Maar hoe ga je nu praktisch gezien met die data om? We leren praktische vaardigheden en gaan werken met de data analyse tool Tableau. Hierbij werken we met een online leeromgeving waarbij je vooral veel zelf aan de gang gaat en we een concrete voorbeeld case.

Digital advertising – €20,- inleg vereist!
In dit blok gaan we dieper in op digitaal adverteren. Google Adwords, affiliate marketing en Social Advertising diepen we uit en zetten we in voor onze digitale doelstellingen.  Belangrijk hierbij is dat je echt zelf budget te besteden hebt. Dit is een belangrijke randvoorwaarde om hier deel te nemen. Je haalt hierbij ook online Google certificaten.

Photoshop
In dit blok leren we je hoe je Photoshop kan gebruiken voor je eigen bedrijf. Maak een mooie flyer, bewerk een foto om een goede header image te maken, of bepaal zelf nog een ander doel.

We werken met een online leeromgeving van Adbobe en hebben concrete trainingen om je skills naar een hoger niveau te tillen.

MOOC – Find your own
Er is in de minor veel ruimte om zelfstudie te doen. Er zijn enorm veel MOOC’s online, e-learning cursussen van universiteiten, die kennis verschaffen die wij je niet kunnen bieden. Kies wat er bij je past, wat helpt jou bedrijf verder?

Go Global
De student kan op eigen initiatief deelnemen aan internationale weken die op of rondom Avans Hogeschool worden georganiseerd. Veronique de Jong (Internationale coördinator) levert hier ideeën voor aan. Maar eigen input is immer mogelijk.

Lean startup
In 2 weken ga je een bedrijfsidee opzetten. Van een “probleem” achterhalen bij potentiële klanten, naar een eerste protoype bouwen. Je gaat het in 2 weken allemaal doen. Een high pressure cooker, waarbij er veel wordt verwacht van je ondernemerschapskwaliteiten. We gebruiken hierbij de theorie van Lean startup. Bij Lean startup draait het vooral om Build-measure-Learn. Je blijft dus niet lang interviewen en enquêtes houden, maar je gaat vooral snel aan de gang en je gaat testen.

Design thinking
Design Thinking geeft handvatten om (complexe) vraagstukken op te lossen en inzichtelijk te maken. Zoals de naam al aangeeft: Design thinking draait om denken én handelen, máár wel op een andere manier dan je waarschijnlijk gewend bent.

Bij Design Thinking ontwikkel je uiteindelijk nieuwe ideeën om jouw vraagstuk mee op te lossen. Die oplossing wordt niet zozeer gevonden in de nieuwste technologie, het inkopen van een nieuw product of de dienst, maar in de échte ervaringen van jouw doelgroep. Die doelgroep staat centraal door het vraagstuk telkens vanuit haar behoeftes te definiëren. Daarbij is het belangrijk dat er ook gekeken wordt naar de context van de doelgroep om bijvoorbeeld een goede marktbenadering te realiseren.

Leerdoelen

Je zet je online kennis in binnen de vakgebieden marketing, sales en ondernemerschap.

  1. Student toont binnen de minor aan dat er groei binnen zijn/haar onderneming is gerealiseerd op vooraf vastgestelde kritische prestatie indicatoren (kpi’s).
  2. Student toont binnen de minor aan dat er persoonlijke groei is gerealiseerd op vooraf vastgestelde kpi’s.

Je bepaalt zelf de inhoud, wij zorgen voor de nodige support.

Toetsing
Deze module wordt getoetst door middel van de 1 toetsmoment. Je werkt individueel en geeft de voortgang van je werkzaamheden in de coachingsessies aan.

De student bepaalt met zijn coach wat per module wordt opgeleverd om de module positief af te ronden. Alle modules dienen afgerond te zijn voor het eindassessment. Gedurende dit assessment bewijst de student dat hij alle deelgenomen modules heeft afgerond zoals afgesproken in de coaching sessies.

De coachingsessie zijn onderdeel van het continue assessment, hierin kan de coach monitoren hoe je ervoor staat en zal deze je feedback geven. Een eindpresentatie sluit het blok af, je toont aan de docenten welke doelen je hebt bereikt en wat je met de feedback uit de coachingsessies hebt gedaan. Hiermee krijg je 30 ECTS.

Aanvullende informatie

Lees meer over de aanmelding voor de minor en hoe je je kunt inschrijven bij Avans Hogeschool. Er is een beperkt aantal plaatsen voor de minor dus Vol=Vol.

Ben je een externe student stuur dan een e-mail naar academiebureau.ce.orm.breda@avans.nl voordat je je aanmeldt. Dan reserveren we een plaats voor je, maar vermeld duidelijk welke minor je wilt volgen.

Deze minor valt onder de opleiding Commerciële Economie Breda (CE-B). Deze informatie heb je nodig voor je inschrijving in Studielink.

Studenten van Avans kunnen zich vanaf 7-9-2020 09.00 uur inschrijven in Osiris met de code
MI-CE-DIG. Inschrijving in Studielink is niet nodig.

De minor wordt gegeven in Breda en start zowel in februari als in september.

Ingangseisen

Studenten van alle opleidingen kunnen deelnemen. Je hebt een eigen onderneming of zoekt een bedrijf waarvoor je aan de slag gaat met de inhoud. Je bent derde- of vierdejaars student en je hebt je propedeuse behaald.

Voorkennis
Alle blokken zijn specialistisch van aard en zijn verdiepend. Basiskennis is dus belangrijk. Ontbreekt deze dan kan je de minor wel volgen maar dan moeten we kijken hoe we deze voorkennis alsnog aan kunnen bieden door middel van een aanvullende cursus.

Toetsing

Eindassessment: 30 EC

Literatuur

Review: Waar ik zelf al enige tijd handelde in merchandise, had ik nog geen website of goede productfoto's. Ook was mijn kennis van online marketing nog niet optimaal. Mede hierom heb ik deze minor gekozen, je kan zelf kiezen welke vakken je volgt, elke twee weken stap je over op een ander vak. Ik begon met creative thinking en website bouwen en heb vervolgens Neuromarketing, Photoshop, Branding, SEO, SEA en Social Media Marketing gevolgd. Twee hiervan waren MOOC's die ik zelf had uitgekozen. Inmiddels is mijn handeltje ontgroeid tot heuze eenmanszaak inclusief volledig werkende website/webshop, waarin en waaromheen elk vak wat ik hierboven benoemd heb terugkomt! Toffe minor met toffe docenten!

Rooster

De minor wordt gegeven in Breda en start zowel in februari als in september.