Kies op maat

Inloggen Menu

Avans Incubator

Beste aanstaande Minor-studenten,

Als ondernemer is tijd je meest waardevolle bezit. Zeker als je studeert en een eigen bedrijf runt zul je weten hoe moeilijk het is om deze zaken te combineren. Tijdens de Minor Avans Incubator krijg jij de tijd en ondersteuning om je bedrijf naar het volgende niveau te brengen. We helpen je met coaching door ervaren ondernemers, een netwerk van zakelijke relaties en programma’s die jouw helpen om focus te houden in je activiteiten. Je zult werken aan het verbeteren van je businessmodel en het vinden van de juiste connecties. In korte sprints met duidelijke doelen bereik je resultaten die ertoe doen en bouw jij aan een bedrijf wat staat als een huis.

Jouw bedrijf of concept is de kern van deze minor. Of je nu in de startfase van je bedrijf zit of al verder bent maakt niet uit, wij gaan jou niet vertellen wat je moet doen. We werken volgens een methode waarin jij je doelen stelt, daar acties op inzet en hier vervolgens op reflecteert. Natuurlijk helpen we je hierbij en kun je vertrouwen op onze expertise, maar jij zit aan het stuur. Let’s go!

www.avansincubator.nl > voor meer informatie neem een kijkje op onze website!

Namens Team Avans Incubator

Avans Hogeschool Breda

Leerdoelen

Hieronder vatten we onze visie samen aan de hand van de Golden circle van Simon Sinek: 

Why: Studentondernemers in staat stellen hun doelen en dromen te verwezenlijken.  

How: Ondernemerstalent vanuit onderwijs in contact brengen met elkaar en de buitenwereld. Stimuleren om ambitieuze doelen te stellen en ondersteuning in het uitzetten van een weg daar naartoe. Continu vernieuwing op het  gebied van ondernemerschapsonderwijs. 

What: Een fysieke plek waar gedreven studentondernemers de ruimte en begeleiding krijgen om in co-creatie te werken aan de ontwikkeling  van hun onderneming, ondernemersvaardigheden en het behalen van HBO-certificaten. 

Onze visie hebben we vertaald naar 10 kernprincipes. Deze kernprincipes gaan in op de rol van de student en docent, op het toetsproces en op de inirichting van het onderwijs. En hoewel we deze visie niet snel zullen loslaten zijn we ook continu in beweging Deze principes staat daarom niet in steen geschreven, maar zijn uitgangspunten waar we met de inzichten van nu vanuit werken en beslissingen maken.  

10 principes die wij hanteren bij Avans Incubator: 

 • Actief leren boven passief luisteren;
 • Continue kwalitatieve en narratieve feedback boven opdrachten nakijken;
 • Assessments as learning boven tentamens;
 • Eigen onderneming boven projecten, cases en opdrachten;
 • Zelf bewijs ophalen van ontwikkeling en groei boven ontvangen van beoordelingen;
 • Vaardigheid boven kennis;
 • Just-in-time kennis boven just-in-case- kennis;
 • Vraagsturing boven aanbodsturing;
 • Samen leren boven individueel leren (opleiden doe je samen. Studenten voelt zich onderdeel van het geheel en gegrepen door ondernemerschap);
 • Inspiratie boven kenniscolleges.

Leerdoelen – waarheen leert de studentondernemer? 

We hanteren twee leerpaden: 

 1. De onderneming: De studentondernemer legt verbindingen met alle stakeholders van Avans incubator om samen te werken aan de duurzame ontwikkeling van haar onderneming en ondernemersvaardigheden. Studenten worden begeleid om te onderzoeken of de context/doelen/oplossingen krachtig genoeg zijn om zichzelf en hun onderneming echt te ontwikkelen. Kwaliteitscontrole vindt continue plaats vanuit meerdere stakeholders. 
 2. De ondernemer: De studentondernemer leert leren, reflecteren, doelen stellen, werken aan de ontwikkeling van een professionele identiteit, competenties en houding in lijn met de wereld van ondernemerschap. De studentondernemers maken gebruik van de leerervaringen vanuit co-creatie en kennis om hun autonome ontwikkeling aan te tonen. Studentondernemers krijgen de kans om zichzelf te leren kennen binnen het terrein van ondernemerschap. Hierbij ontwikkelen en onderzoeken zij hun identiteit. 

Sprintdoel: Voortgangs- en leerdoelen voor deze twee leerpaden worden door de studenten zelf geformuleerd en gecreëerd in de vorm van eerder genoemde leerdoelen. Wel vloeien deze voort uit NLQF 5-6 vereisten en de EntreComp kaders. De thema’s worden continue up-to-date gehouden een aangevuld/vervangen indien nodig in co-creatie met coach, werkveld, AOC. Deze thema’s kunnen worden bestudeerd op het moment dat het relevant is. Zo kunnen studenten hun kennisportfolio opbouwen. Hiermee tonen ze aan wat zij op welk niveau beheersen aan de hand van het progress model van EntreComp. 

Ingangseisen

Vervolgens vertalen we deze kernprincipes naar een beeld van onze student en wanneer hij/zij in aanmerking komt voor deelname aan onze programma’s. Om succesvol te kunnen zijn in de Avans incubator moet je als student voldoen aan de volgende kenmerken: 

 • Je gelooft in impact boven winst maken. Succesvolle bedrijven hebben een missie die verder gaat dan omzet maken. We willen als Avans Incubator een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de maatschappij;
 • Je pakt aan en zet door. We werken vraaggestuurd, dus passiviteit is geen optie. De stappen die je maakt als ondernemer en zakelijk zijn afhankelijk van wat jij er als student in stopt. Hoe meer jij geeft, hoe meer wij kunnen geven;
 • Je gelooft in het geven van feedback en wilt bijdragen aan de community. Peer to peer feedback is een essentieel onderdeel van ons onderwijsconcept. Door het geven van feedback help je niet alleen de ander maar ook jezelf;
 • Je gelooft in continue groei door vallen en opstaan. Basis in het start-up denken is dat je meerdere keren onderuit moet gaan om tot je eindproduct te komen. Pivotten, delen van f*ck-ups: het hoort er allemaal bij.  

Literatuur

Geen verplichte literatuur, al het relevante zal worden aangereikt tijdens de minor.

Toetsing

We werken met sprints / learningloops over de 20 weken en sluiten af met een assessmentpanel (docenten van de minor en relevante externen).

De minor is goed voor 30 ECT.

Aanvullende informatie

Lees meer over de aanmelding voor de minor en hoe je je kunt inschrijven bij Avans Hogeschool. 

Ben je een externe student stuur dan eerst een e-mail naar academiebureau.ce.orm.breda@avans.nl voordat je je aanmeldt. Dan reserveren we een plaats voor je, maar vermeld duidelijk welke minor je wilt volgen.

Studenten van Avans kunnen zich inschrijven in Osiris. Inschrijving in Studielink en een mail sturen is dan niet nodig. 

De minor wordt gegeven in Breda en start zowel in februari als in september.

De minor gaat door bij minimaal 10 deelnemers.