Kies op maat

Inloggen Menu

Biopolymeren

De minor biopolymeren is verbredend en heeft naast een procestechnologische dimensie ook een chemische dimensie, waarbij het accent ligt op verwerkingstechnologie van kunststoffen, polymeren en biopolymeren. De ontwikkeling, productie en toepassing van biopolymeren tot eindproducten en materiaaleigenschappen zijn hoofdthema in de maatschappij en het bedrijfsleven. Het onderwerp wordt benaderd vanuit een duurzame invalshoek, van groot maatschappelijk belang in de komende 50 jaar.

Naast het volgen van 10 EC cursussen en trainingen zal tijdens de minor in teamverband aan een project gewerkt worden wat afkomstig is van een externe opdrachtgever. Elke projectgroep zal een eigen projectonderwerp uitwerken in opdracht van een bedrijf. De student kan dan zijn/haar kennis van de chemie, procestechnologie en werktuigbouwkunde toepassen op een actueel minor project van 20 EC, welk in 5 maanden met succes wil worden afgerond. De taak van de begeleidende docent is die van procesbegeleider en hij/zij voert ook de beoordeling uit, samen met het minor docenten team aangevuld door de externe opdrachtgever namens de bedrijven.

Leerdoelen

Competenties:

 Zelfsturing

 • Kan op zelfstandige wijze een leerdoel en een leerstrategie bepalen en uitvoeren en kan het resultaat terugkoppelen naar het leerdoel
 • Kan reflecteren op eigen gedrag om feedback te geven en te ontvangen
 • Kan zich snel aanpassen aan veranderende werkomgevingen
 • Is intrinsiek gemotiveerd
 • Kan op basis van doorzettingsvermogen prestatiegericht werken

 Onderzoeken

 • Kan in overleg met de opdrachtgever een vraagstelling formuleren
 • Kan de doelstellingen van een gewenst onderzoek vanuit de vraagstelling opstellen
 • Kan zelfstandig zowel Nederlandstalige als Engelstalige literatuur selecteren en verkrijgen om zich verder in het probleem te verdiepen en kan hierbij de betrouwbaarheid van de verschillende informatiebronnen correct inschatten
 • Kan zich de informatie uit de wetenschappelijke literatuur eigen maken
 • Kan een uitvoerbaar werkplan opstellen
 • Kan de resultaten samenvatten, structureren en interpreteren in relatie tot de onderzoeksvraag
 • Kan op basis van de verkregen resultaten voorstellen doen ter risico minimalisatie.
 • Kan resultaten schriftelijk en mondeling rapporteren volgens de in het werkveld geldende standaard.

 

Ingangseisen

Als ingangseis voor deze minor geldt dat de deelnemer derdejaars aan een HBO opleiding is met affiniteit voor biopolymeren onderzoek in de breedste zin van het woord. Deze minor is met name geschikt voor studenten van een bachelor laboratoriumonderzoek, chemische technologie en / of werktuigbouwkunde. Uiteraard staat het reeds afgestudeerden aan een HBO opleiding ook vrij om deze minor te volgen.

(uitzonderingen zijn ter bespreking door minorcoördinator). 

Literatuur

-

Rooster

Deze minor start in september en eindigt in januari.

Toetsing

Voor alle cursussen en trainingen geldt dat er een vorm van toetsing zal plaatsvinden.

Denk hierbij aan: 

-       Schriftelijk tentamen

-       Geven van een presentatie

-       Uitvoeren van een onderzoek

-       Mondeling assessment 

Aanvullende informatie

Let op:

De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML-B) of Chemie Breda (CHE-B) of Chemisch Technologie Breda (CHET-B)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

In deze minor ben je gericht bezig met toegepast technologisch onderzoek en ontwerp binnen de bio-polymeer-industrie. De vaardigheden zoals eerder geleerd worden versterkt en verankerd. Dit heeft met name betrekking op je vaardigheid om zelfstandig onderzoeksvragen vanuit de opdrachtgevers te vertalen naar realistische oplossingen, of om knelpunten in het proces en product om te zetten naar een engineering ontwerp. Het wil ook duidelijk zijn dat de essentiële kennis van studenten wordt uitgewisseld en ingebracht in elk project.

Plaatsen voor deze minor zijn beperkt. De minor kent een maximum aantal van 35 studenten. Interne studenten hebben voorrang.  

Voor meer informatie of de wijze van aanmelden neem dan contact op met: 

Jack van Schijndel
Coördinator minor Biopolymeren
jam.vanschijndel@avans.nl

 

Note: Vanwege de grote belangstelling kunnen we niet garanderen dat je plek zeker is. De leerovereenkomst kan pas na 27 maart 2021 kunnen worden ondertekend indien er een plekje voor je is.