Kies op maat

Inloggen Menu

Acuut Complexe Zorg (met stage) BREDA

De minor Acuut Complexe Zorg (ACZ) bestaat uit een stage (60 dagen, gedurende 20 weken) en een lesdag. De stage dient intramuraal of extramuraal plaats te vinden in een omgeving met complexe (somatische) casuïstiek.

In de minor ACZ ga je je verdiepen in een aantal acute en complexe casussen. In deze casuïstiek staan diverse specialismen centraal. Het interessante van de minor ACZ is, dat je jezelf aan de hand van deze casuïstiek verdiept in de klinische zorg.

Je leert het verpleegkundig klinisch redeneren in ziekenhuissituaties toe te passen. Dit doe je met behulp van de methode ‘proActive nursing’. Tijdens de werkgroepen klinisch redeneren leer je hoe je deze methode toepast. Daarnaast krijg je een uitgebreide simulatietraining, waarbij je door middel van de ABCDE-methode gaat simuleren hoe je in acute situaties moet handelen. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de Crew Resource Management (CRM)-principes in het kader van verpleegkundig leiderschap. Ook leer je hoe je samen met collega’s in een intercollegiaal overleg casuïstiek (volgens proActive nursing) kunt bespreken.

Je kunt voor deze minor kiezen in combinatie met drie dagen stage per week (60 dagen) in een omgeving waarin de verpleegkundige zorg aan een zorgvrager en diens naasten centraal staat.

Leerdoelen

  1. Je verzamelt en interpreteert relevante gegevens, volgens de stappen van ProActive Nursing, bij een zorgvrager in de acute setting. Op basis hiervan communiceer je doelgericht met collega’s in een intercollegiaal overleg met als doel om gezamenlijk tot een behandelvoorstel te komen.

  2. Je identificeert en analyseert welke CRM-principes een rol spelen bij complexe en onvoorspelbare problemen in de acute setting. Je reflecteert op de eigen (leer)resultaten hierin, opgedaan in een (gesimuleerde) acute zorgsituatie, door middel van zelfreflectie en zelfbeoordeling, dusdanig dat inzicht verkregen wordt in de eigen ontwikkeling op het gebied van verpleegkundig leiderschap.
  3. Stage: Je verleent zelfstandig verpleegkundige zorg aan middencomplexe zorgvragers in de acute setting en voert de leeropdrachten bij de CanMEDS rollen uit. Je identificeert en analyseert knelpunten in de acute setting en lost deze op door een kwaliteits-verbetervoorstel op te zetten, met afweging van relevante wetenschappelijke (EBP) aspecten. Je reflecteert pro-actief op de eigen (leer)resultaten door middel van zelfreflectie en zelfbeoordeling, dusdanig dat leerdoelen geformuleerd worden voor een volgende stage.

Ingangseisen

Om deel te kunnen nemen aan de minor is het volgende van belang:
• Je bent 3e of 4e jaars HBO-Verpleegkunde student. De minor is gebaseerd op verpleegkundige competenties, bouwt voort op het aangeleerde in jaar 1 en 2. Derhalve kunnen studenten van andere opleidingen niet aan deze minor deelnemen.
• Je hebt een stageplaats in het ziekenhuis of in de thuiszorg (waarbij sprake is van complexe zorg). Je regelt zelf een stageplaats.
• Je hebt per week 1 lesdag in Breda.

Literatuur

• Bohn Stafleu van Loghum (2016). Verpleegkundige interventies (NIC) app licentie 
• Bohn Stafleu van Loghum. (2016). verpleegkundige zorgresultaten (NOC) app licentie 
• NANDA (2017) NANDA International Verpleegkundige diagnoses en classificaties 2015-2017. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
• Bakker (2017) ProActive Nursing: klinische problematiek inzichtelijk. Observeren, ordenen & oordelen. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. Dit boek is beschikbaar via Xplora: http://avans.bibliotheek.budh.nl.ezproxy.avans.nl/boek/9789059319691/

Rooster

De minor bestaat uit 1 lesdag per week en 3 dagen stage. Eén dag is gereserveerd voor zelfstudie.

Toetsing

 De volgende items kunnen onderdeel zijn van toetsing:

  • Een intercollegiaal overleg waarbij een casus wordt besproken volgens proActive nursing.
  • Het uitvoeren van leerdoelen op de stageplaats, gebaseerd op de diverse CanMED’s rollen.
  • Een posterpresentatie gericht op het toepassen van een kwaliteitsverbetering in de stage-instelling
  • Een performance assessment waarbij reflectie op beroepsmatig handelen centraal staat.

Aanvullende informatie

Let op: De Avans-opleiding gekoppeld aan deze minormodule is:

Opleiding tot Verpleegkundige Breda (HBOV-B) 

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

De ingevulde leerovereenkomst mag per mail verzonden worden naar:

minorenloket.hbov.breda@avans.nl

Wil je weten of er nog plaatsingsmogelijkheden zijn na sluiting van de inschrijftermijn, neem dan contact met ons op via bovenstaande e-mailadres.

Ook voor andere vragen kun je daar terecht.