Kies op maat

Inloggen Menu

Acuut Complexe Zorg (met verdiepingsmodule) DEN BOSCH

In de minor ACZ ga je je verdiepen in een aantal acute en complexe casussen. In deze casuïstiek staan diverse specialismen centraal. Het interessante van de minor ACZ is, dat je jezelf aan de hand van deze casuïstiek verdiept in de klinische zorg.

Je leert het verpleegkundig klinisch redeneren in ziekenhuissituaties toe te passen. Dit doe je met behulp van de methode ‘proActive nursing’. Tijdens de werkgroepen klinisch redeneren leer je hoe je deze methode toepast. Daarnaast krijg je een uitgebreide simulatietraining, waarbij je door middel van de ABCDE-methode gaat simuleren hoe je in acute situaties moet handelen. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de Crew Resourse Management (CRM)-principes in het kader van verpleegkundig leiderschap. Ook leer je hoe je samen met collega’s in een intercollegiaal overleg casuïstiek (volgens proActive nursing) kunt bespreken.

Je kunt voor deze minor kiezen in combinatie met een verdiepingsmodule, waarbij je aan de slag gaat met een opdracht gerelateerd aan een acute setting en ziektebeeld. Je gaat zelf een patiënten-casus opstellen waarbij je vanuit verbredende perspectieven en verdiepende perspectieven informatie gaat verzamelen.

Leerdoelen

 1. Je verzamelt en interpreteert relevante gegevens, volgens de stappen van ProActive Nursing, bij een zorgvrager in de acute setting. Op basis hiervan communiceer je doelgericht met collega’s in een intercollegiaal overleg met als doel om gezamenlijk tot een behandelvoorstel te komen.
 2. Je identificeert en analyseert welke CRM-principes een rol spelen bij complexe en onvoorspelbare problemen in de acute setting. Je reflecteert op de eigen (leer)resultaten hierin, opgedaan in een (gesimuleerde) acute zorgsituatie, door middel van zelfreflectie en zelfbeoordeling, dusdanig dat inzicht verkregen wordt in de eigen ontwikkeling op het gebied van verpleegkundig leiderschap.
 3. Verdiepingsopdracht: Je bezit kennis en begrip van specialismen gerelateerd aan de acute setting met bijbehorende patiëntpopulatie en kunt deze kennis overdragen, met als doel professionele ontwikkeling van (groepen) peers te bevorderen. Op basis hiervan kun je een potentieel knelpunt binnen de acute setting  identificeren waarvoor je een kwaliteits-verbetervoorstel opzet, met afweging van relevante wetenschappelijke (EBP) aspecten. Je identificeert specifieke vereiste CanMEDs competentie(s) binnen de acute setting en formuleert hieruit ontwikkeldoelen door middel van zelfreflectie en zelfbeoordeling.

Ingangseisen

Om deel te kunnen nemen aan de minor is het volgende van belang:

 • Je bent 3e of 4e jaars HBO-Verpleegkunde student. De minor is gebaseerd op verpleegkundige competenties, bouwt voort op het aangeleerde in jaar 1 en 2. Derhalve kunnen studenten van andere opleidingen niet aan deze minor deelnemen.
 • Je hebt per week anderhalve lesdag in Den Bosch.

Literatuur

 • Bohn Stafleu van Loghum (2016). Verpleegkundige interventies (NIC) app licentie
 • Bohn Stafleu van Loghum. (2016). verpleegkundige zorgresultaten (NOC) app licentie
 • NANDA (2017) NANDA International Verpleegkundige diagnoses en classificaties 2015-2017. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
 • Bakker (2017) ProActive Nursing: klinische problematiek inzichtelijk. Observeren, ordenen & oordelen. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. Dit boek is beschikbaar via Xplora: http://avans.bibliotheek.budh.nl.ezproxy.avans.nl/boek/9789059319691/

Rooster

De lessen bestaan uit:

 • Inhoudelijke colleges (waarin gebruik wordt gemaakt van gastdocenten en eigen expertise).
 • Werkgroepen ‘klinisch redeneren’, waarbij aan de hand van een casus de stappen van het klinisch redeneren uitgewerkt worden.
 • Werkgroepen ‘verpleegtechnische handelen’ waarin de ABCDEF methode centraal staat. En waarin gewerkt wordt met een simulatiepop.
 • Werkgroepen ‘gespreksvaardigheden’ waarin geoefend wordt met het voeren van een intercollegiaal overleg.
 • Werkgroepen verdiepingsmodule waarin je meegenomen wordt in het uitvoeren van de verdiepingsopdracht.

Toetsing

De volgende items  kunnen onderdeel zijn van toetsing:

 • Een intercollegiaal overleg waarbij een casus wordt besproken volgens proActive nursing.
 • Een verslag ten aanzien van zelfreflectie met betrekking tot CRM principes en verpleegkundig leiderschap.
 • Een portfolio waarin een kwaliteitsverbetervoorstel verwerkt wordt en het schrijven van een patiëntencasus.

Aanvullende informatie

Let op: De Avans-opleiding gekoppeld aan deze minormodule is:

Opleiding tot Verpleegkundige Den Bosch (HBOV-H)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

De ingevulde leerovereenkomst mag per mail verzonden worden naar:

minorenloket.hbov.denbosch@avans.nl

Wil je weten of er nog plaatsingsmogelijkheden zijn na sluiting van de inschrijftermijn, neem dan contact met ons op via bovenstaand e-mailadres.

Ook voor andere vragen kun je daar terecht.