Kies op maat

Inloggen Menu

Het verhaal van jouw gezin

… aan het werk in jouw beroep

Wie ben jij? Wat zegt je familiegeschiedenis over jou? Wat neem jij mee uit die roots in de keuzes die voor je liggen? Of in je beroep?

Het concept ‘gezin’ is aan enorme veranderingen onderhevig. Was het vroeger nog normaal dat beide ouders getrouwd waren en het gezin een stabiele en voorspelbare plek was, nu lijkt dat eerder een uitzondering. Maatschappelijke ontwikkelingen en verschuivingen in persoonlijke waarden en behoeften maken dat gezinnen een heel nieuwe dynamiek hebben. En dan is het een hele klus om zicht te krijgen op wie je nu eigenlijk bent en op welke plek jij in de maatschappij kunt innemen, als professional en/of in je eigen (nieuwe) gezin.

Want de invloed die jouw socialisatie op je leven heeft, is groter dan je denkt. En niet alleen op jou, maar ook op de mensen met wie je leeft en werkt. Ben je echt vrij om te kiezen wat je wilt? En zijn je motieven voor het beroep dat je wilt leren zuiver? In deze minor onderzoeken we de invloed van de maatschappij en gezinssocialisatie op jouw leven en dat van de ander en leer je wat je nodig hebt om in alle vrijheid, persoonlijk en als professional, recht te doen aan anderen. Je gaat je eigen gezin van herkomst voor het eerst of opnieuw verkennen en zult allerlei nieuwe ontdekkingen doen over wie jij bent tegen de achtergrond van jouw gezin! 

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor helaas niet door.   

 

Leerdoelen

In deze minor gaan we in op onderwerpen als:

 • maatschappelijke, politieke en culturele invloeden op de plek van het gezin in de samenleving;
 • de manier waarop relationele balansen van ‘geven en ontvangen’ tussen mensen werken;
 • het ontdekken van de verantwoordelijkheid voor elkaar en de relatie(s) waarin we leven, en het onrecht dat het zicht op die verantwoordelijkheid kan vertroebelen;
 • verbanden en oorzaken van beïnvloeding ontdekken van waaruit het idee dat de wereld en jijzelf maakbaar zijn in een reëel perspectief komt te staan;
 • autonomie en verbondenheid, sekseverschillen, relatietypen en echtscheiding.

De minor heeft een algemeen deel waarin we ingaan op jouw eigen familiegeschiedenis aan de hand van deze thema’s. Je zult veel ontdekken over hoe het bij jou thuis werkt! Je krijgt woorden voor dingen die je misschien al wel wist. De confrontatie met medestudenten uit heel andere gezinnen geven je een frisse blik op jouw eigen vanzelfsprekendheden.
Daarnaast heeft de minor een beroepsspecifiek deel, waarin je verkent hoe je opgedane ontdekkingen over gezinnen kunt toepassen in jouw beroepsspecifieke context. Je werkt hier zoveel mogelijk samen met mensen uit dezelfde beroepsachtergrond om verdieping te garanderen.

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
 2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

 • Alle studenten die interesse hebben in het fenomeen ‘gezin’ en daar persoonlijk en professioneel over willen leren zijn welkom bij deze minor. Voor studenten Social Work (en andere studenten uit het sociale domein) is de minor niet toegankelijk; we verwijzen hen graag naar de opleiding-specifieke minor ‘Family en Context’

Verdere ingangseisen:

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Je volgt wekelijks vakken met betrekking tot sociologie en Contextueel Denken. Ook zijn er colleges over communicatie, veiligheid in gezinnen en sexe-specifieke socialisatie. LHBTIQ, genderneutraal opvoeden en het fenomeen samengestelde gezinnen komen voor het voetlicht. In alle colleges wordt kennis gemixt met opdrachten en is er gelegenheid tot verdieping.

Als verwerkingsopdracht na de colleges pas je de behandelde inzichten toe op je eigen socialisatie en gezinsgeschiedenis. Je leert dus ‘uit ervaring’ de kennis over gezinnen toe te passen.  

Wekelijks wissel je jouw ontdekkingen uit met een medestudent en leg je die vast in een logboek. In deze minor ga je dus actief aan de slag met jouw eigen context. Je ontdekt de bijzonder- en eigenaardigheden van jouw familie en ontdekt ook hoe jouw plek in die familie je heeft beïnvloed, persoonlijk en als professional. Ook word je uitgedaagd keuzes te maken: wandel jij op hetzelfde pad als je ouders, of neem jij een andere afslag?

In het beroepsspeficieke deel wordt kennis aangeboden, krijg je uitdagende opdrachten en ga je op pad om in de praktijk uit te zoeken welke missie en mogelijkheden jij hebt in het ‘recht doen aan gezinnen’. Jouw eigen leervragen en antwoorden zijn leidend voor het eindproduct waarop je wordt getoetst.

Literatuur

Rooster

September-november

Het rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.