Kies op maat

Login Menu

Het verhaal van het gezin

De impact van socialisatie en huiselijk geweld op mensenlevens

Het gezin waaruit je komt, heeft een enorme invloed op je leven. En niet alleen op jou, maar ook op de mensen met wie je leeft en werkt. Daarom duik jij in deze minor in het verhaal van jouw gezin en dat van anderen door twee modules te volgen: ‘Het verhaal van het gezin’ en ‘Huiselijk geweld’.

Maatschappelijke ontwikkelingen en verschuivingen in persoonlijke waarden en behoeften maken dat gezinnen anno nu een heel nieuwe dynamiek hebben. In de module ‘Het verhaal van het gezin’ onderzoeken we de invloed van de maatschappij en gezinssocialisatie op jouw leven en dat van de ander en leer je wat je nodig hebt om in alle vrijheid, persoonlijk en als professional, recht te doen aan anderen.

Een grote ontwrichter van gezinnen is huiselijk geweld. Volgens ‘Blijf van mijn lijf’ kent ons land jaarlijks ruim 200.000 slachtoffers. Dat moet en kan anders. Voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld is vroegtijdige signalering van groot belang.

Wil jij als professional in het onderwijs, de christelijke gemeente, journalistiek, communicatie en zorg en welzijn meedoen? Tijdens deze module leer je wat huiselijk geweld is, wat het met je doet en hoe jij als professional het tij kunt keren.  

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor helaas niet door.   

 

Leerdoelen

Het al dan niet functioneren van gezinnen heeft gevolgen voor professionals uit alle beroepsgroepen. Want je hebt altijd te maken met (een of meerdere leden uit) gezinnen. Misschien wel het kind in jouw klas. Een werknemer die thuiszit. Wellicht een patiënt in jouw ziekenhuis. Of een familiedrama waar jij verslag van doet. Altijd en overal verhoud jij je tot mensen die, net als jij, een context hebben… een eigen verhaal.

In de module ‘Het verhaal van het gezin’ gaan we daarom in op onderwerpen als:

 • de maatschappelijke, politieke en culturele invloeden op de plek van het gezin in de samenleving;
 • de manier waarop relationele balansen van ‘geven en ontvangen’ tussen mensen werken;
 • De verantwoordelijkheid voor elkaar en de relatie(s) waarin we leven, en het onrecht dat het zicht op die verantwoordelijkheid kan vertroebelen;
 • verbanden en oorzaken van beïnvloeding ontdekken van waaruit het idee dat de wereld en jijzelf maakbaar zijn in een reëel perspectief komt te staan;
 • autonomie en verbondenheid, sekseverschillen, relatietypen en echtscheiding.

In de module ‘Huiselijk geweld’ leer je:

 • welke vormen van mishandeling er zijn;
 • hoe je mishandeling eerder kunt signaleren en vermoedens bespreekbaar bij slachtoffers en mogelijke plegers;
 • alles over de meldcode Kindermishandeling. Daarbij krijgen ook de juridische en communicatieve kanten binnen de verschillende beroepsgroepen aandacht;
 • bij welke instanties je kunt aankloppen en wie wat doet in de ketenzorg.

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

 • “Alle studenten die interesse hebben in het fenomeen ‘gezin’ en daar persoonlijk en professioneel over willen leren zijn welkom bij deze minor. Voor studenten Social Work (en andere studenten uit het sociale domein) is de minor voor een deel een overlap met de bachelor; we verwijzen hen ook graag naar de opleiding-specifieke minor ‘Family en Context’. Het deel van de minor ‘Huiselijk geweld’ gaat niet specifiek over je ‘eigen gezinsverhaal’.

Verdere ingangseisen:

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Bij de module ‘Het verhaal van het gezin’ volg je wekelijks vakken met betrekking tot sociologie en Contextueel Denken. In beide colleges wordt kennis gemixt met opdrachten en gelegenheid tot verdieping. Als verwerkingsopdracht na de colleges pas je de behandelde inzichten toe op je eigen socialisatie en gezinsgeschiedenis. Je leert dus ‘uit ervaring’ de kennis over gezinnen toe te passen. Jouw leervraag rondom het thema ‘gezin’ is vervolgens leidend voor het eindproduct waarop je wordt getoetst.

In deze module ga je dus actief aan de slag met jouw eigen context; je ontdekt de bijzonder- en eigenaardigheden van jouw familie en ontdekt ook hoe jouw plek in die familie je heeft beïnvloed, persoonlijk en als professional. Ook word je uitgedaagd keuzes te maken: wandel jij op hetzelfde pad als je ouders, of neem jij een andere afslag…?

De module ‘Huiselijk geweld’ kent wekelijkse hoorcolleges waarin een thema wordt ingeleid door CHE-docenten en gastdocenten uit het werkveld. Ook vertellen ervaringsdeskundigen hun verhaal in de colleges. In de werkcolleges werk je het thema verder uit en oefen je met onderwerpen als gespreksvoering. Met medestudenten van diverse opleidingen werk je tussen de colleges door aan de eindopdracht. Ook houd je een logboek bij over je persoonlijke ontwikkeling tijdens deze module.

Literatuur

Rooster

September-november

Het rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.