Kies op maat

Login Menu

Aanpak mensenhandel

Te combineren met andere 7,5 ec minor(s)!
De strijd tegen mensenhandel, moderne slavernij, staat gelukkig op de kaart. Belangrijk, want elke 30 seconden wordt er iemand gedwongen tot slavernij. Ieder mens zou in vrijheid moeten kunnen leven, maar helaas. Vandaag de dag zijn wereldwijd meer slaven dan ooit en dat raakt ook Nederland. Wat zijn de persoonlijke verhalen achter deze cijfers? Wat kun jij doen tegen dit onrecht en waar moet je beginnen? En hoe kijk je vanuit een christelijk perspectief naar mensenhandel? Hoe kunnen we dit mensonterende complexe fenomeen zo effectief mogelijk bestrijden? Over dit soort vragen denken we na tijdens de minor Aanpak Mensenhandel. 
In deze minor leer je door jouw professionele bril te kijken naar mensenhandel en vanuit jouw expertise daar tegen te strijden. Ook ontdek je waar het thema jou persoonlijk raakt. Durf jij de uitdaging aan om mee te denken en werken vanuit je eigen professie hoe deze snelst groeiende misdaad teruggedrongen kan worden en levens kunnen worden gered en herbouwd?

Leerdoelen

Door de complexiteit van dit probleem vereist de bewustwording en bestrijding van mensenhandel een multidisciplinaire aanpak. Daarom zullen we bij deze minor stilstaan bij onderwerpen als wetgeving en signalen, seksuele exploitatie, arbeidsmigratie en –exploitatie, orgaanhandel, preventie en slachtofferhulp en mensenhandel in culturele en religieuze context. Ten slotte zullen we stilstaan bij mogelijke ethische dillema’s die er voor media en hulpverlening kunnen zijn.  Levensthema’s als persoonlijke ontwikkeling, geloofsvragen, identiteit, seksualiteit, wereldburgerschap, rechtvaardigheid, ethiek, samenleven en zingeving komen aan de orde.

Hieronder staat specifiek de relevantie voor verschillende opleidingen weergegeven:

 1. Sociale studies; preventie, reclassering en belangenbehartiging van kwetsbaren.
 2. Verpleegkunde; preventie, gezondheid en gezondheidsvoorlichting.
 3. Journalistiek en communicatie; waarheidsvinding, onderzoek, het rechtdoen aan complexiteit van de materie, het opzetten van campagnes.
 4. Educatie; herkennen van signalen loverboys, gevaren en mogelijkheden social media, educatie van kwetsbare groepen en potentiële slachtoffers.
 5. Mens en organisatie; arbeidsuitbuiting, corporate integrity, bewustwording van personeel in o.a. de hotel- en toerismebranche, projectontwikkeling.
 6. Theologie; ethiek, christelijke context en de bewustwording van de eigen paradigma's. Mens- en maatschappijbeeld.
  Je leert een concrete, praktische en persoonlijke verbinding te maken met het onderwerp, het werkveld en een professioneel netwerk aan te gaan.

Aanvullende informatie

Maak zelf een combinatiepakket van 15 EC of 30 EC!
Maak zelf een combinatie van 2 of 4 minors om 15,0 EC of 30 EC aan vrije punten te kunnen besteden. Klik op: http://www.che.nl/studeren/open-minoren/alle-open-minoren en kijk welke minors rooster technisch te combineren zijn. Let op: Wanneer je kiest voor het volgen van 2, 3 of 4 minors van 7,5 EC, dien je voor elke minor apart een leerovereenkomst aan te vragen. 

Benieuwd naar de ervaring van een minorstudent?
Bekijk onderstaande filmpjes en de website van de CHE: www.che.nl/openminoren

 

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Met deze minor maak je een begin om de complexe wereld van mensenhandel te leren kennen door middel van ervaringsverhalen in gastcolleges, kritisch te reflecteren op verschillende documentaires en verschillende praktijk momenten zoals een werkbezoek. De lessen zullen gevarieerd zijn met werkvormen als het houden van een persconferentie, elevator pitch van een te bedenken project tegen mensenhandel, een rollenspel rondom signalen mensenhandel etc. Uiteindelijk kun je zelf kiezen over welk onderdeel van het thema mensenhandel je eindopdracht inlevert zodat je de kennis toe leert passen in je eigen werkveld. Tevens werk je interdisciplinair met mede- studenten een onderdeel verder uit, zoals een campagne rondom jongeren en prostitutie, een opvanghuis in Thailand of Cambodja opzetten, een onderzoek doen naar de invloed van media in het Nederlandse en Europese prostitutiebeleid of de rol van de klant in het proces

Toetsing bestaat uit drie onderdelen:

 1. AM-QMP toets over bestudeerde literatuur (2,5 ec/70 sbu).
 2. AM-Reflectietoets (1 ec/28 sbu).
 3. AM-Praktijktoets: presentatie in groepsverband, werkopdracht in groepsverband, participatie en parallelle coaching (4 ec/112 sbu).

Literatuur

Hieronder tref je de literatuurlijst aan met het boek dat in 2016-2017 tijdens deze minor is gebruikt. Wijzigingen voor cursusjaar 2017-2018 zijn voorbehouden.

Verplichte literatuur

 1. De fatale fuik, (€ 20,99) Achter De Schermen Van Mensenhandel En Gedwongen Prostitutie In Nederland, Auteur: Henk Werson, ISBN139789049960483.

Rooster

De colleges van deze minor worden zowel in blok 1 als in blok 2 ingeroosterd op dinsdag tussen 12.15 en 16.10 uur en/of woensdag tussen 12.15 en 17.50 uur.

Blok 1 loopt van 4-9-2017 tot en met 17-11-2017.
Blok 2 loopt van 20-11-2017 tot en met 9-02-2018.