Kies op maat

Login Menu

Expeditie Benedictus- Levensregels van oude meesters

Te combineren met andere 7,5 ec minor(s)!

Ik ga op reis en ik neem mee…

Bij het begin van je zelfstandige levensreis en bij de aanvang van je beroep weeg je wat je hebt meegekregen vanuit je eigen traditie en ga je op zoek naar de schatten die aanwezig zijn in andere christelijke tradities.
In deze minor ontmoet je op die zoektocht  ‘oude meesters’, zoals Benedictus, Franciscus van Assisi, Ignatius en nog oudere ‘Woestijnvaders’. Hun geschriften, hun prachtige verhalen en legenden, maar ook hun hedendaagse vertegenwoordigers (o.a. Trappisten, Franciscanen en Jezuïeten) kom je tegen op deze reis. Je ontdekt waar zij voor staan, wat hen inspireert en welke betekenis hun visie heeft voor de samenleving van nu. Hun spiritualiteit en hun geloofsvormen zijn van onschatbare waarde voor ons persoonlijk leven, voor ons samenleven met anderen en voor onze beroepspraktijk. Jouw eigen overtuigingen en ervaringen doen hierin helemaal mee: je legt actief verbinding met je eigen geloofs- en identiteitsontwikkeling, de kennis en ervaringen die je in de minor opdoet en de waarde en vormgeving daarvan in je leven en beroepsleven. Je maakt kennis met verschillende vormen van christelijke spiritualiteit :
- Benedictijnse traditie: de ‘regel’ als een weg om te gaan
- Franciscaanse traditie: kiezen voor kwetsbaarheid
- De ‘Woestijnvaders’: wijsheid vinden in de eenzaamheid
- Keltisch christelijke traditie: Gods aanwezigheid in de schepping
- Ignatiaanse traditie: God ervaren in je leven Je verkent wat de betekenis kan zijn van deze stromingen voor jezelf en voor je beroep en wat de betekenis is van deze stroming voor de samenleving. Deze colleges worden waar mogelijk gegeven op een locatie die bij het onderwerp past (bijvoorbeeld een klooster) en door religieuzen/ voorgangers en priesters van de genoemde tradities. We nemen zo mogelijk deel aan het getijdegebed. In werkcolleges bespreek je de nieuwe input vanuit de verschillende tradities en je verdiept je middels literatuur en literatuurbespreking in je eigen bronnen: waar put je zelf uit? wat zijn voor jezelf betekenis gevende ervaringen geweest die jouw leven richting geven?
Je onderzoekt met studenten van andere opleidingen en met senior professionals uit de praktijk hoe zij in hun beroep vorm geven aan waarden als eenvoud, regelmaat, stilte en verwondering als een tegengif tegen stress, lawaai en klem zitten in strakke protocollen.  
Het hoogtepunt en de kern van de minor wordt gevormd door een excursie. Van een (mid)week. Je bezoekt in tweetal of groep een klooster of christelijke leefgemeenschap (naar keuze) in Nederland/Europa en neemt deel aan hun programma/ levenswijze. (bijv. Iona, Taizé, klooster in Nederland). Zo maak je intensief kennis met een voor jou nieuwe of vreemde traditie.
Als slot beschrijf je je eigen ‘levensregel’ een bij jou passend document dat je helpt om je beroepspraktijk in te richten met voor jou belangrijke waarden.

 

Leerdoelen

Persoonsvorming, professionele ontwikkeling en burgerschapsvorming (Biesta, 2012) zijn drie velden waarin de spiritualiteit wordt geconcretiseerd.
In deze minor bezin je je op je eigen levensovertuiging met het oog op je beroepspraktijk. Je verdiept je in andere christelijke tradities. Je ontdekt wat voor jou waardevol is in je leven, je werk en je staan in deze samenleving.
In reflectie op je eigen geschiedenis én nieuwe ervaringen die je tijdens deze minor opdoet worden houding en visie op het toekomstig beroep gevormd. Dat mondt uit in een eigen
‘levensregel’ die je helpt om geïnspireerd te handelen in jouw beroepspraktijk.

Aanvullende informatie

Maak zelf een combinatiepakket van 15 EC of 30 EC!
Maak zelf een combinatie van 2 of 4 minors om 15,0 EC of 30 EC aan vrije punten te kunnen besteden. Klik op: http://www.che.nl/studeren/open-minoren/alle-open-minoren en kijk welke minors rooster technisch te combineren zijn. Let op: Wanneer je kiest voor het volgen van 2, 3 of 4 minors van 7,5 EC, dien je voor elke minor apart een leerovereenkomst aan te vragen. 

Benieuwd naar de ervaring van een minorstudent?
Bekijk onderstaande filmpjes en de website van de CHE: www.che.nl/openminoren

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

 1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
 2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
 • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
 • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
 • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Verslag: 
1. Je beschrijft je motivatie voor- en verwachtingen van deze minor.
2. Je verwerkt de nieuwe ervaringen en de kennis, die je hebt opgedaan in de colleges en ontmoetingen met medestudenten en docenten. 
3. Je beschrijft voorafgaand aan je excursie minimaal drietal thema’s waarin je je wilt verdiepen m. b.t. de gekozen traditie.
4. Je reflecteert op de door jouw gekozen stroming en je betrekt hierbij je excursie : waar verwonder je jezelf over, waarover ben je gaan twijfelen m.b.t. je eigen overtuigingen en wat heeft je nieuwsgierigheid geprikkeld.
5. Je reflecteert op je eigen traditie en formuleert een drietal vragen/kritische noten t.a.v. je eigen traditie van de ervaringen/kennis, die je hebt opgedaan. 
6. Je beschrijft je handelwijze in een kritische beroepssituatie uit je eigen werkveld en legt een relatie met de door jou onderzochte stroming. Concretiseer dit in twee voorbeelden uit jouw beroepspraktijk.
7. Je onderbouwt je verslag met relevante literatuur.

Je verslag mondt uit in: 
Een eigen ‘levensregel’, die richting en vorm geeft aan jouw persoonlijk functioneren in de beroepspraktijk en een presentatie in de laatste week van het blok.

Rooster

De colleges van deze minor wordt in blok 1 ingeroosterd op maandag tussen 13.30 en 19.45 uur en/of op dinsdag tussen 16.10 en 19.45 uur.

Blok 1 loopt van 4-9-2017 t/m 17-11-2017