Kies op maat

Inloggen Menu

Expeditie Benedictus

Bronnen van inspiratie

Ben jij op zoek naar bronnen van inspiratie om je persoonlijk leven en je professionaliteit vorm te geven? De minor ‘Expeditie Benedictus’ nodigt je uit om op reis te gaan. Je verkent de wereld van de kloosterspiritualiteit en hun ‘leefregels’ die je een spiegel voorhouden voor hoe jij in je leven en in je werk wilt staan. Zo vormt deze expeditie een  weg om dichter bij jezelf te komen en misschien wel dichter bij God.

In de ontmoeting met zusters en broeders van verschillende kloostertradities oriënteer je jezelf op wat voor jou echt belangrijk is. Hun levenswijze inspireert om waarden als stilte, eenvoud, regelmaat en verwondering een plek te geven in je (beroeps) leven. Ook ontdek je hun diepe betrokkenheid op de samenleving en hun radicale inzet voor wat kwetsbaar is en zorg nodig heeft. In reflectie op hun levenswijze oriënteer je jezelf op wat voor jou van waarde is en waar je echt voor wilt gaan in je leven en werk.

 

Leerdoelen

Binnen de minor maak je kennis met eeuwenoude Woestijnvaders en -moeders die aan de bakermat stonden van de huidige kloosterorden. Je krijgt les van hedendaagse vertegenwoordigers van verschillende kloostertradities: Benedictijnen, Franciscanen, Jezuïeten, Trappisten, waar mogelijk in hun kloosters. Je gaat er daadwerkelijk op uit!

In de minor Expeditie Benedictus bezin je je op je eigen levensovertuiging met het oog op je beroepspraktijk. Je verdiept je in andere christelijke tradities. Je ontdekt wat voor jou waardevol is in je leven, je werk en je staan in deze samenleving. In reflectie op je eigen geschiedenis én op nieuwe ervaringen die je tijdens deze minor opdoet worden houding en visie op het toekomstig beroep gevormd.

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Een minor voor gelovigen, twijfelaars en zoekers: ieder die wil onderzoeken en zich wil verdiepen in de betekenis van Christelijke geloofstradities en dat wil verbinden aan de eigen levensrichting en beroepspraktijk.

Verdere ingangseisen: 

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

De minor start met een klooster-driedaagse waarin je kennismaakt met die andere levenswijze, met de verschillende leefregels. We bezoeken verschillende kloosters, waar je colleges krijgt van gastdocenten vanuit de eerder genoemde tradities, die hun kennis en ervaring met je delen. Je werkt samen in een studiegroepje met studenten uit verschillende opleidingen. Je maakt kennis met christelijke meditatievormen en verdiept je in literatuur en film.

Je gaat in gesprek met een senior-professional uit je eigen werkgebied en onderzoekt wat haar/zijn bronnen van inspiratie zijn en hoe zij/hij daar in het werk vorm aan geeft.

De minor mondt uit in een week waarin je –bij voorkeur in een tweetal- meeleeft met een christelijke klooster of leefgemeenschap. Je ervaart en onderzoekt hoe zij vanuit hun spiritualiteit betrokken zijn op de nood in de samenleving. Daarmee biedt deze minor je een unieke kans om een geheel andere levenswijze te ervaren! 

Je schrijft een verslag van je expeditie, waarin je jouw motivaties en nieuwe ervaringen beschrijft en uitwerkt. Zo verdiep je je uitgebreid in één van de tradities die aan de orde komen en reflecteer je hierop tegen de achtergrond van je eigen waarden en normen. Je beschrijft de relevantie van de door jou onderzochte traditie voor jouw professionele praktijk en de samenleving.  Dit alles onderbouw je met relevante bronnen.

Je rondt de minor af met een heel persoonlijke leefregel die jou helpt om geïnspireerd te blijven in je leven en in je beroepspraktijk.  Deze leefregel presenteer je in de studiegroep.

Rooster

November - februari

Het rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt