Kies op maat

Inloggen Menu

Europese Cultuur

Deze minor is vol

Als je je wilt verdiepen in de geschiedenis en cultuur van Europa is dat absoluut een aanrader. Passievolle docenten en een goed gestructureerd format. Het zou eigenlijk voor elke student een verplicht onderdeel moeten zijn! (uit de evaluatie 2019) 

Ik wou dat er een studieprogramma/bachelor was zoals deze minor. Zeer leerzaam en verdiepend (uit de evaluatie 2019) 

Europa staat voor diversiteit in religies, talen en opvattingen. In deze minor 'reis’ je van zuid naar noord en van west naar oost op zoek naar de echte Europeanen. Wie zijn ze, waarom zijn ze anders en wat betekent het uiteindelijk om Nederlander te zijn?

Door de confrontatie met de ander in Europa leer je in deze minor je eigen cultuur  kennen, net als je professionele identiteit. Daarbij graaf je een aantal spaden dieper dan de culturele artefacten en eigenaardigheden van andere Europeanen. Je gaat diep in op de culturele geschiedenis van Europa, analyseren talen en religies, je ziet en reflecteert op Europese films en snuift letterlijk de geuren op van middeleeuwse kerken en kathedralen. Immers, om een cultuur te begrijpen heb je kennis nodig van de drie belangrijkste determinanten van een cultuur: geschiedenis, taal en religie.

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor niet door

 

Leerdoelen

Na deze minor:

- heb je kennis van de diversiteit (talen en religies) van de Europese cultuur;

- heb je inzicht in de veranderende cultuur van Europa door de eeuwen heen;

- kun je een analyse maken van je eigen culturele identiteit;

- ben je in staat om je als professional te verhouden tot professionals uit andere culturen.

Aanvullende informatie

Tijdens deze minor ga je op een driedaagse excursie naar Trier, Metz, Verdun en Aken. 

Procedure na inschrijving:

  1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
  2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
  3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
  4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
  5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Alle studenten met een open houding – belangstelling voor de medemens –  zijn van harte welkom. 

Verdere ingangseisen:

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

In deze minor wordt een zeer gevarieerde leeromgeving aangeboden. Elke week kent de volgende componenten:

- hoorcolleges over Europese cultuurgeschiedenis;

- seminar over religies in Europa;

- seminar over talen en etniciteit in Europa;

- film, incl. voor- en nabespreking uit en over de regio van de week.

Daarnaast ga je tweemaal op excursie. Deze excursies staan in het teken van de wortels van de Europese cultuur: de Romeinse erfenis die alom zichtbaar is in de actuele Europese cultuur:

- Eén dagdeel excursie naar het H.R.R. (Utrecht).

- Driedaagse excursie naar Trier, Metz, Verdun en Aken.

De toetsing bestaat uit een portfoliopaper en een mondeling tentamen.

Literatuur

Peter Rietbergen: Europe: A Cultural History (Routledge, 2015)

Rooster

november - februari. 

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.