Kies op maat

Inloggen Menu

De Bijbel: verrassend relevant

Duik eens tien weken lang in de Bijbel! Misschien bestaat je huidige bijbelkennis uit de bekendste boeken en verhalen? Daag jezelf daarom uit om dit boek dan op een nieuwe manier te lezen en de teksten in breder verband te plaatsen. Studenten waarderen deze minor met een 8,8!

Studenten geven hun mening over deze minor

“Een verdiepende manier van kijken.”

“Je leert superveel over de Bijbel.”

“Ik kan het zeker aanbevelen!”

Verrijk jezelf door een nieuwe manier van Bijbellezen 

Door 10 weken in de Bijbel te duiken, leer je de teksten in breder verband van het hele Bijbelboek en de tijd van toen te plaatsen. Verdiep je omgang met de Bijbel en heb daar je leven lang profijt van. 

Met het doorlopen van deze minor, maak je kennis met het Oude en Nieuwe Testament. Hierdoor weet je Bijbelboeken in hun historische en literaire context te plaatsen en te verbinden met je eigen leven. Aan het eind van de minor heb je een totaaloverzicht over de Bijbelboeken en middelen om teksten uit te leggen en toe te passen. De nadruk ligt op de behandeling van de Bijbelboeken, maar in de colleges zoeken we ook de verbinding met actuele situaties in de maatschappij. 

Leerdoelen

Twee ervaren CHE-docenten Bijbelwetenschap van de opleiding Theologie begeleiden je in dit proces. Voor het Oude Testament is dit Cees Stavleu en voor het Nieuwe Testament Marco Rotman. Zij werkten vele jaren als onderzoekers en auteurs aan de Studiebijbel, een 30-delige commentaarserie op de hele Bijbel. Deze begeleiding vindt plaats in de vorm van tutorgroepen, waarin je literatuur bespreekt en begeleiding krijgt voor je eigen tekstonderzoek (exegese). Deze groepen bestaan uit ongeveer 10 studenten en komen 1 uur per week samen. 

Tijdens de hoorcolleges behandelen de docenten het Oude Testament (4 uur per week) en het Nieuwe Testament (4 uur per week). Tijdens deze colleges ontvang je handvatten om de teksten te begrijpen en verbinding te leggen tussen de tekst, jezelf en de wereld waarin we leven. 

Ingangseisen

In deze uitdagende minor, is het van belang dat je van lezen houdt. Deze minor kan niet gevolgd worden door theologiestudenten. 

Verdere ingangseisen:

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Rooster

November-februari

Het rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt. 

Toetsing

Na afronding van de minor ben je in staat tot nieuwe en grondige bestudering van Bijbelteksten. Je bereikt dit doel door het bestuderen van twee inleidingen op de Bijbel (Oude en Nieuwe Testament). Daarbij maak je wekelijks leesverslagen met samenvattingen en door jou geformuleerde vragen. Je levert je leesverslagen in de inleverbibliotheek. Op de door jou geformuleerde vragen gaan de docenten in tijdens de colleges. Tot slot is er een kennistoets van de boeken. 

Ook bestudeer je een tekstgedeelte in groepjes van twee en je verbindt dit met het leven nu. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten van de tutorgroepen begeleiden we je in het maken van de groepsopdrachten. Aan het einde van de module volgen portfoliogesprekken over je leesverslagen en je exegetische werkstuk.  

Aanvullende informatie

In deze uitdagende minor, is het van belang dat je van lezen houdt. De boeken zijn in het Engels, de colleges en toetsing zijn in het Nederlands. De minor is een aardige tijdsinvestering, maar levert een enorm waardevol resultaat op. Het is een investering voor je leven. 

Procedure na inschrijving:

  1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
  2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
  3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
  4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) mail je naar kiesopmaatminors@che.nl;
  5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.