Kies op maat

Inloggen Menu

Komt een kind bij de zuster

Deze minor is vol

Specialisatie tot Kinder- en JGZ-verpleegkundige

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan razendsnel. Technologie en robotica nemen steeds meer taken over, ernstig zieke kinderen verblijven steeds korter op de kinderafdeling en de screening bij zwangere vrouwen gebeurt steeds eerder in de zwangerschap met alle gevolgen en ethische vragen van dien.

Jeugd en gezin zijn ook in de media actueler dan ooit. Dagelijks zijn er nieuwsberichten over opvoedingsvragen, ontspoorde gezinnen en gezinsdrama’s. Wat betekent dit alles voor de intensief klinische zorg aan (premature) kinderen, jeugdigen en diens gezinscontexten? Niet alleen als het gaat om patiëntjes van Nederlandse komaf, maar ook als er een cultuurkloof gaapt. Welke kennis en vaardigheden vraagt dit van een Kinder-, en JGZ-verpleegkundige zoals jij? In deze minor ga je het allemaal ontdekken, zowel in college als in de praktijk.

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor helaas niet door.Leerdoelen

Voor de helft van deze minor (7,5 EC) gaan we aan de slag met gespecialiseerde verpleegtechnische vaardigheden bij baby’s en kinderen en hun ziektebeelden. Klinisch redeneren neemt een grote plek in, zodat je de vraag welke handeling je om welke reden wel of niet doet leert beantwoorden. Ook heeft kinderreanimatie een plek, je kunt zelfs je kinderreanimatie certificaat behalen.

De andere helft van de minor (7,5 EC) zoomt in op ‘Family centered care’, waarbij ontwikkelingspsychologie, de hechtingstheorie, contextuele benadering, opvoedingsondersteuning en multiculturele zorgverlening de revue passeren. Ook belichten we de gezinsdynamiek vanuit het perspectief van een ernstig ziek kind.

Je leert sneller bepaalde gedragingen van het kind te begrijpen en daar optimaal op te participeren kun jij als verpleegkundig professional van betekenis zijn rondom de verzorging en/of behandeling van het (zieke) kind te midden van diens pedagogische ontwikkelingscontext. In die zorgverlening zullen het zieke kind, ouders en/of verzorgers en broertjes en zusjes optimaal betrokken worden.

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Hoewel de minor op verpleegkundigen is gericht, is elke hbo-student welkom om het programma te volgen. Enige voorkennis over kinderziekten, anatomie en fysiologie is noodzakelijk voor de verpleegtechnische helft van de minor. Studenten Verloskunde, Pedagogiek, MWD, SPH en Educatie kunnen prima de hele minor volgen.

Verdere ingangseisen:

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Het verpleegtechnische gedeelte oefenen we voornamelijk in het ‘skills lab’ van de CHE. De cursus kinderreanimatie wordt in het ‘skills lab’ van de CHE gegeven. Uiteraard breng je de opgedane kennis en vaardigheden ook in de praktijk, onder meer door een bijdrage te leveren door het geven van een Gezondheidsvoorlichting aan tieners van de Schakelklas in Amersfoort.  Dit laatste betekent een professionele kennismaking met vluchtelingen, waarbij je inzicht krijgt in de complexiteit van communicatie, cultuur en psychosomatische gezondheidsproblematiek en innovatief leert handelen, bijvoorbeeld als een kind/tiener van vluchtelingen opgenomen wordt op de kinderafdeling of zich meldt op het consultatiebureau/GGD.

Om de minor met goed gevolg af te sluiten moeten twee e-learningmodules met een voldoende worden afgesloten. Daarnaast maak je een beroepsproduct voor de praktijk die werkt met kinderen en ouders en houd je tijdens de minor een logboek bij en schrijf je een eindreflectieverslag.

Rooster

september - februari (MIN-KZ1) en november - februari (MIN-KZ2). 

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.