Kies op maat

Inloggen Menu

Family & Context

Specialisatie in werken met gezinnen

Binnen het sociaal werk is al lang duidelijk dat cliënten altijd onderdeel zijn van een groter verband van mensen. Zeker familierelaties hebben een grote invloed op hun welzijn. Geluk en leed hangen nauw samen met hoe mensen in hun persoonlijke relaties staan. Werken met relaties is een kunst. Binnen de minor leer je de geheimen, de kansen en bijzonderheden van die kunst.

Leer bijvoorbeeld aan te sluiten bij de verborgen krachten die in relaties aanwezig zijn. Stap over de drempel bij gezinnen en leer methoden en technieken, die hen zullen helpen om goed samen te leven in voor hun belangrijke verbindingen. Ontwikkel jouw visie op gezinnen en andere samenlevingsvormen, en leer je handelen onderbouwen.

Deze minor biedt een relationeel perspectief op een individualiserende trend in de samenleving. Een samenleving waar tegelijk een groot beroep gedaan wordt op de  draagkracht van systemen en op onderlinge zorg. ‘Family en Context’ is daarom een uitstekende voorbereiding op jouw werk met gezinnen in de beroepspraktijk. Hier ben je hulpverlener voor geworden!

“Ik vind deze minor erg leerzaam. Er wordt dieper ingegaan op onderwerpen die mij helpen om gezinnen beter te begrijpen en begeleiden. De opbouw van de minor vind ik ook erg prettig; door de twee lesdagen heb ik veel tijd voor voorbereiding van de lessen en ruimte voor praktijkuren/onderzoek. Naast theoretische kennis leer ik mijzelf ook beter kennen en verder ontdek ik hoe mijn familie invloed heeft gehad op de persoon die ik nu ben. Er is ruimte voor eigen invulling en wensen in de lessen, op deze manier sloot de lesstof nog meer aan bij mijn leerwensen.”

Sophie Kuhl, 4e jaars Social Work, CHE-Ede

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor helaas niet door.

 

Leerdoelen

Als student uit het Sociale Domein heb je een brede basisprofessionaliteit vanuit de eerste opleidingsjaren en stage. Deze minor vormt een verdieping op die basiskennis. Het geeft je stevigheid bij hulpverlening waarin complexe vraagstukken een rol spelen. We denken en werken vanuit een relationeel-ethisch kader, het kenmerk van het contextuele denken. Een kader waarbinnen we tal van thema’s en methoden willen aanbieden, zoals:

 • Methodieken en benaderingen: Contextuele benadering, Video-hometraining, Ervaringsgericht werken met gezinnen, Transactionele Analyse, Dialogische benadering, Ouderschapstheorie, partnerrelatietherapie (bijv. EFT) en andere systeemgerichte interventies.
 • Specifieke thema’s rond familie en relaties: seksualiteit, maatschappelijke ontwikkelingen rond systemen, samengestelde gezinnen, multi-problematiek, rouw, gezin en familie als informeel netwerk, diversiteit en migratie.
 • Theoretische fundering, wetenschappelijke onderbouwing en visie op professionaliteit: sociaal constructivisme, ethiek, sociologie, pedagogiek, de normatieve professional en legitimatie van zijn keuzes, bezieling en bezielend werken, ethische dilemma’s en perspectieven.

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Na het downloaden van je leerovereenkomst(en) krijg je zo spoedig mogelijk een mail met daarin of er bij jouw minor(s) nog ruimte is;
 2. Daarna stuur je een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en);
 3. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 4. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 5. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 6. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Alle professionals uit het sociale domein zijn welkom. Voor studenten met het uitstroomprofiel Jeugd, Welzijn & Samenleving en GGZ is deze minor een verrijking waarmee je je beroep naar een hoger plan tilt. Want in al deze profielen is het werken met systemen meer dan actueel. De inhoud van de minor is ook een goede voorbereiding op vervolgonderwijs, zoals de post-hbo of master Contextuele Hulpverlening. Vanuit deze minor zullen ook onderzoekslijnen worden ontwikkeld voor het afstuderen.

Verdere ingangseisen: 

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Tijdens de minor wordt volop geoefend met complexe praktijksituaties. Naast een stevige theoretische basis, verdiep je je methodisch handelen; door training word je vaardig in het werken met systemen. Je ontdekt nieuwe methoden en ondergaat een flinke verdieping ten opzichte van je major. Ook kun je je verder professionaliseren naar aanleiding van ervaringen of leerthema’s uit je stage.

Rooster

september - februari. 

Het exacte rooster zal t.z.t. bekend gemaakt worden.