Kies op maat

Inloggen Menu

Journalistieke (mini-)documentaire maken

Deze minor is vol

Ben jij ook zo geboeid door mooie journalistieke documentaires die gaan over passies en drijfveren van mensen, of over onrecht dat hen is aangedaan? Word jij geraakt door audiovisuele verhalen uit de haarvaten van de samenleving? En zou jij zelf wel zo’n (mini)documentaire willen maken? Dan behoor jij tot de doelgroep van deze minor. Juist met dit soort verhalen raak je je publiek en zet je hen aan het denken. Je leert deze verhalen te maken voor radio, televisie en online-media.

Bij te weinig inschrijvingen gaat deze minor niet door. 

Leerdoelen

Je doorloopt in deze minor het gehele proces van documentaire maken van idee tot eindproduct. Dat betekent dat je journalistieke beroepsvaardigheden leert toepassen op allerlei gebieden. Je houdt je bezig met audiovisuele opname- en montagetechnieken, onderwerp- en personenresearch en redactionele vaardigheden voor verdiepende audiovisuele journalistieke verhalen. Ook storytellingstechnieken, scenarioschrijven voor documentaires en productie, regie en montage van de documentaire komen aan bod.

Na het volgen van deze minor ben je in staat gelaagde, complexe maatschappelijke problemen in een documentaire-format te gieten. Vervolgens leer je hoe je een verhaal daadwerkelijk kunt realiseren (produceren).

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
 2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor studenten uit alle studierichtingen. Affiniteit met het maken van video is een vereiste: je beschikt over de basisvaardigheden met betrekking tot audiovisuele media. Er is een maximumaantal van 25 plaatsen beschikbaar en je neemt deel aan het toelatingsgesprek.

Verdere ingangseisen: 

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Vanaf dag één vormen de studio’s voor jou de natuurlijke onderwijsleeromgeving. Je start met een stevige introductie audiovisuele technieken. Je volgt colleges over redactie, storytelling, scenarioschrijven en regie. En je krijgt coaching bij het produceren en regisseren van je documentaire. Naast deze colleges zijn er consultancy’s en viewings met externe documentairemakers.

Je volgt colleges in de vorm van practica, viewings en consults. Deze vinden plaats op de dinsdagen en de donderdagen. De opbouw van de minor bestaat uit twee fasen: de ontwerpfase en de realisatiefase. In de ontwerpfase gaat het om het proces van idee tot scenario. In de realisatiefase gaat het om het proces van scenario tot presentatie van de volledige documentaire op een filmavond. Beide fasen worden afgesloten met een assessment.

Rooster

September – november

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.