Kies op maat

Inloggen Menu

Professional in de GGZ

Deze minor is vol

Met officieel certificaat GGZ-agoog

Hoe geef je mensen met een psychische aandoening de tools in handen om weer de regie te nemen over hun leven en deel te nemen aan de samenleving? Dat is waar de minor Professionals in de GGZ zich op richt. De behoefte aan ondersteuning en hulp ligt bij cliënten in de geestelijke gezondheidszorg die weer deel willen nemen aan de samenleving namelijk voor een groot deel op sociaal vlak. Want hoe kunnen zij weer inhoud en zin geven aan hun leven en krijgen ze deel aan sociale verbanden in de samenleving om uiteindelijk weer mee te doen?

Sociaal werkers met een specialisatie in de GGZ - de GGZ-agogen - zijn bij uitstek de professionals die mensen met psychiatrische- of verslavingsproblematiek hierin kunnen begeleiden. Als professionals met een gelijkwaardige relatie richting hun cliënten, een optimistische, herstelgerichte attitude en veel aandacht voor het sociale netwerk van de cliënt.

Leerdoelen

Deze minor richt zich op de competenties van de GGZ-agoog, zoals beschreven in het Beroepscompetentieprofiel GGZ-agoog. Belangrijke thema's zijn: psychische aandoeningen en hun (medicamenteuze) behandeling, herstel en rehabilitatie, netwerkontwikkeling, gedragsverandering, werken in een gedwongen kader, outreachend werken en ervaringsdeskundigheid

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
 2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.

Ingangseisen

Deze minor is in de eerste plaats bedoeld voor studenten Social Work. Wil je het certificaat GGZ-agoog behalen, neem dan voor de randvoorwaarden contact op met docent Arie Hordijk aghordijk@che.nl. Andere studenten (bijvoorbeeld: Verpleegkunde en theologie) kunnen deze minor ook volgen. Zij kunnen echter niet worden gecertificeerd als GGZ-agoog.

Verdere ingangseisen: 

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Toetsing

Met een mix van hoor- en werkcolleges, online leeractiviteiten, activiteiten in de praktijk, excursies en colleges van mensen uit het werkveld vormt deze minor de start van het uitstroomprofiel GGZ en een stevige basis voor je jaarstage in de GGZ, de verslavingszorg of aanverwante werkvelden. Wanneer je na de jaarstage afstudeert op een voor de ggz relevant thema kan je tenslotte als gecertificeerde GGZ-agoog de opleiding Social Work verlaten.

Rooster

September - januari

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt