Kies op maat

Inloggen Menu

Professional in de 'nieuwe' GGZ

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is vandaag relevanter dan ooit. Onze mentale gezondheid staat steeds meer onder druk, wat om extra inzet van de GGZ vraagt. Kom je verdiepen in zaken als herstelgericht werken in een gedwongen kader, natuur-inclusieve zorg, en innovatie in de GGZ!

Studenten geven hun mening over deze minor:

“Ik vond het onwijs leerzaam, heb er echt veel aan gehad.”

“Heeft mijn kijk echt verbreed.”

“Voor mij persoonlijk een mooie ervaring erbij.”

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is volop in beweging. De mentale gezondheid staat onder druk en vraagt om meer inzet van de GGZ. Lange wachtlijsten, de toegang tot specialistische hulp en marktwerking zijn inmiddels overbekende knelpunten. En dat in combinatie met een complexer wordende samenleving waarin bestaansonzekerheid, prestatiedruk en medicalisering een sterke groei laten zien. Over de vraag wat er moet gebeuren zijn inmiddels veel rapporten en onderzoeken gepubliceerd. Een eenduidig en bovenal snel antwoord laat vooralsnog op zich wachten. Tegelijkertijd vinden er in de GGZ ook interessante en relevante ontwikkelingen plaats. Zo wordt onder invloed van de Herstel Ondersteunende Zorg (HOZ) meer ruimte gegeven aan persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met psychische- of verslavingsproblemen. Hoop en zicht op perspectief, maar ook het weer meedoen en vervullen van verschillende rollen in het sociale en maatschappelijke domein krijgen steeds meer de overhand. Lokale initiatieven dragen bij aan het hervinden van de persoonlijke balans na ervaringen van psychische ontwrichting. Inzet van ervaringsdeskundigheid door opgeleide ervaringsdeskundigen maar ook zorgprofessionals met ervaringsdeskundigheid krijgen steeds meer voet aan de grond in een omgeving die zich laat omschrijven als 'de nieuwe GGZ’. In de overtuiging dat het anders kan en anders moet bieden we een verdiepende minor aan met onderwerpen die aansluiten op deze nieuwe ontwikkelingen in de GGZ.

Leerdoelen

Je kiest een combinatie van drie thema's (van vier) waar je gedurende het half jaar samen met medestudenten in gaat verdiepen.

Ervaringsdeskundigheid/Zorgmedewerkers met ervaringsdeskundigheid: je onderzoekt op welke manier je je eigen ervaringskennis zou kunnen inzetten in de hulpverlening binnen de ggz.

Werken in een gedwongen kader: je maakt kennis met herstelgericht werken in een gedwongen kader op een manier die een bijdrage levert aan het vergroten van zowel het welzijn van de client als ook de maatschappelijke veiligheid.

Groene GGZ: je gaat de waarde van natuur-inclusieve zorg ontdekken en ervaren. Vanuit deze ervaring ga je leren hoe je dit op verschillende manieren (methodisch) kan toepassen in je werkveld.

Innovatie in de GGZ: je gaat op zoek naar en maakt kennis met technologische ontwikkelingen en innovatieve zorgmodellen die kansen bieden voor een ‘nieuwe’ toekomstbestendige GGZ.

Deze minor is zeer geschikt voor studenten Sociaal Werk met specialisatie
in de GGZ (de GGZ-agogen). Voor hen is het een goede aanvulling op het reeds ontvangen GGZ-onderwijs. Ook voor SW studenten met een ander uitstroomprofiel is deze minor zeer boeiend. Daarnaast is het voor Verpleegkunde studenten en studenten Toegepaste Psychologie en Theologie die geïnteresseerd zijn in de GGZ ook een interessante minor. Bij twijfel het advies om contact op te nemen met de coördinator.

Ingangseisen

Deze minor is interessant voor de volgende groepen studenten.

 1. Social Work-studenten die een ander uitstroomprofiel volgen dan GGZ. Met het volgen van deze minor kunnen zij na hun diplomering in een speciaal post bachelor traject het certificaat ggz-agoog behalen.
 2. Studenten Verpleegkunde die zich willen specialiseren in de ggz. (Zij kunnen geen ggz-agoog worden.)
 3. Studenten Theologie die bijzondere belangstelling hebben voor mensen met psychische problemen. Pastorale hulp aan deze mensen maakt geen onderdeel uit van deze minor. Maar je raakt wel goed op de hoogte van psychische aandoeningen en de mogelijkheden van hulpverlening voor deze mensen.

Verdere ingangseisen: 

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Literatuur

Relevante literatuur wordt beschikbaar gesteld via de elektronische leeromgeving Itslearning. Eventuele verplichte literatuur wordt van tevoren bekend gemaakt.

Rooster

De minor duurt van september tot en met januari. Het streven is om hoor- en werkcolleges op 1 vaste lesdag in de week te organiseren. Buiten deze lesdag om kunnen er op andere dagen excursies en (buitenlandse) werkbezoeken georganiseerd worden.

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Toetsing

De minor wordt getoetst door middel van een beroepsproduct. De opgedane kennis uit de drie thema’s verwerk je in een interventie die je ontwerpt en uitvoert, ter ondersteuning van herstel en geestelijke gezondheid van een individu of groep.

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
 2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) mail je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.