Kies op maat

Inloggen Menu

Ontdek de docent in jou! (15ec)

Ben jij geschikt voor het VO/MBO? 

Ben jij een enthousiaste Pabostudent en nieuwsgierig naar de leef- en belevingswereld van pubers? Kom kijken in het voortgezet onderwijs! Je bent welkom als je het leraarschap op het voortgezet onderwijs of mbo overweegt en/of wil kijken of het iets voor jou is. Ook als je je wil verdiepen in het voortgezet onderwijs ben je bij deze minor aan het goede adres.  

Deze minor is een goede graadmeter om te ontdekken hoe geschikt jij bent voor het speciaal of  voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast biedt de minor een versterking van je positie op de arbeidsmarkt.   

  “Ik vind deze minor zo verrijkend. Leerlingen op mijn werkplek (vmbo-kader) zijn heel open en hebben duidelijk veel zorg nodig. Deze minor is echt een toevoeging op mijn huidige pabo-stages.”

- Studente Educatie 

Leerdoelen

Deze educatieve minor levert je het antwoord op de vraag of het docentschap in het vo/mbo iets voor jou is, plus een advies over de te volgen studieroute naar een benoeming in het voortgezet of middelbaar (beroeps)onderwijs. We zoomen vooral in op je pedagogische en didactische bekwaamheid in het onderwijs aan tieners en jongvolwassenen. 

Vanwege de christelijke identiteit van onze hogeschool, schenkt deze minor expliciet aandacht aan christelijk leraarschap. Wie deze minor volgt, stemt hiermee in. 

De omvang van de minor is 15 EC en vindt plaats in blok 2. De lessen kunnen mogelijk gedeeltelijk samen met de minor Ontdek de docent in jou! (30 EC) en de lerarenopleiding GL worden aangeboden.  

Ingangseisen

e stemt in met de christelijke identiteit van deze minor. Je regelt voorafgaand aan de minor een stageschool. De eisen die aan een stageschool gesteld worden, ontvang je na opgave. We denken graag met je mee. 

Deze minor is alleen bedoeld voor pabostudenten. Ben je geen pabo-student? Dan kun je de minor Ontdek de docent in jou! van 30 ec volgen. 

Verdere ingangseisen: 

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Rooster

November – februari, roosters worden later bekend

Studie-eigenschappen

 • Praktijkdagen: maandag, dinsdag en woensdag
 • Contactdagen op de CHE: donderdag en vrijdag

Toetsing

De minor biedt je een oriëntatie en verdieping op het gebied van pedagogiek en didactiek. Je sluit de minor af met een praktijk- en ontwikkelassessment. Daarnaast zijn er deeltoetsen en –opdrachten. Je hebt de minor behaald als je voldoet aan de minimumeisen zoals vastgesteld in de Onderwijs- en Examenregeling van deze minor.

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
 2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) stuur je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.