Kies op maat

Inloggen Menu

Ontdek de docent in jou! (30 ec)

Ben jij geschikt voor het VO/MBO?

Ben jij enthousiast over jouw vak en nieuwsgierig naar de leef- en belevingswereld van pubers? Het onderwijs wacht op jou! Welke studie je ook doet, je bent welkom als je het leraarschap in beroepsgerichte of algemeen vormende vakken op het voortgezet onderwijs of mbo overweegt en/of wil weten of het iets voor jou is. Studenten die deze minor volgden studeerden bijvoorbeeld Social Work, Wiskunde, Verpleegkunde, Land- en Watermanagement en meer.  

Deze minor is een goede graadmeter om te ontdekken hoe geschikt jij bent voor het voortgezet- of middelbaar (beroeps)onderwijs. Daarnaast biedt de minor een versterking van je positie op de arbeidsmarkt en een gedegen voorbereiding op een kop- of  lerarenopleiding. Na het behalen van de minor kan je tot max. 30 EC vrijstelling aanvragen bij een verwante kopopleiding van de tweedegraads lerarenopleiding of de reguliere lerarenopleiding[1].

“Ik denk erover na om docent te worden nadat ik mijn studie HRM afgerond heb. Door het volgen van deze minor kon ik het in de praktijk meemaken en heb ik ontdekt dat het onderwijs zeker bij mij past! Ik krijg energie van het contact en de band die je opbouwt met leerlingen. Deze minor was zeker een verrijking van mijn jaren hier op de CHE!”- Femke Zijlstra – studente HRM

[1] Mocht je niet de ambitie hebben om bij een verwante kop-opleiding voor 30 EC vrijstelling aan te vragen, dan kun je volstaan met minder lessen. In een persoonlijk gesprek kunnen we kijken naar wat voor jou passend is binnen de kaders van deze Minor. 

Leerdoelen

Deze educatieve minor levert je het antwoord op de vraag of het docentschap in het vo/mbo iets voor jou is, plus een advies over de te volgen studieroute naar een benoeming in het voortgezet of middelbaar (beroeps)onderwijs. We zoomen vooral in op je pedagogische bekwaamheid én je didactische bekwaamheid in het onderwijs aan tieners en jongvolwassenen.
Vanwege de christelijke identiteit van onze hogeschool, schenkt deze minor expliciet aandacht aan christelijk leraarschap. Wie deze minor volgt, stemt hiermee in.
De omvang van de minor is 30 EC, verspreid over blok 1 en 2.  

Ingangseisen

e stemt in met de christelijke identiteit van deze minor. Je regelt voorafgaand aan de minor een stageschool. De eisen die aan een stageschool gesteld worden, ontvang je na opgave. We denken graag met je mee. 

Toegankelijk voor elke hbo-student, met uitzondering van Pabo-studenten en Theologiestudenten. Pabo-studenten kunnen bij deze minor terecht. Theologiestudenten kunnen na hun studie de kopopleiding volgen. 

 Verdere ingangseisen: 

  1. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.
  2. Verder verwachten we van je dat je competentie niveau 2 (post propedeuse) bezit. Dat betekent onderstaand:
  • We gaan er van uit dat je complexiteit kunt analyseren, leertaken kunt ontwerpen en zowel zelfstandig als interdisciplinair kunt samenwerken.
  • We prikkelen je om verschillende invalshoeken te hanteren en in dialoog te gaan met andere disciplines en culturen.
  • Gedurende de hele minor vragen we je ook om kritisch te reflecteren op inhoud, context, proces, eigen persoon, eigen beroep en levensbeschouwing.

Rooster

September - februari

Het exacte rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Studie-eigenschappen 

 • Praktijkdagen: maandag, woensdag en donderdag
 • Contactdagen op de CHE: dinsdag en vrijdag 
 • Minimaal aantal lessen: 75

Toetsing

De minor biedt je een oriëntatie en verdieping op het gebied van pedagogiek en didactiek. Je sluit de minor af met een praktijk- en ontwikkelassessment. Daarnaast zijn er deeltoetsen en –opdrachten. Je hebt de minor behaald als je voldoet aan de minimumeisen zoals vastgesteld in de Onderwijs- en Examenregeling van deze minor. 

Aanvullende informatie

Procedure na inschrijving:

 1. Download je leerovereenkomst(en) stuur daarna een verzoek naar je eigen examencommissie met in de bijlage de door jou ondertekende leerovereenkomst(en).
 2. In afwachting van het besluit van je examencommissie reserveren wij de minorplaats(en);
 3. Je eigen examencommissie geeft akkoord door de leerovereenkomst(en) te ondertekenen en te voorzien van een stempel van je hogeschool;
 4. Deze ondertekende en gestempelde leerovereenkomst(en) mail je naar kiesopmaatminors@che.nl;
 5. Nadat de leerovereenkomst(en) bij kiesopmaatminors@che.nl binnen is/zijn, ontvang je een mail met daarin de stappen die je moet ondernemen om je aanmelding voor de minor(s) definitief te maken.