Kies op maat

Inloggen Menu

Supply Chain Management

 

Supply Chain Management (Ketenmanagement) is het instrument om de primaire processen van bedrijven en instellingen in ketens en netwerken op elkaar af te stemmen.

 

Door een goede samenwerking binnen Supply Chain Management je beter inspelen op de behoefte van de eindklant en kan je concurrentievoordelen creëren op andere ketens. In deze minor SCM ligt de nadruk dan ook op: Samenwerken, Chain Valuestream Management, Finance, Keteninformatie, Circulaire Ketens en Ketenverbetering.

 

Door Samenwerking stemt de keten haar activiteiten af op de behoeften van de eindklanten. Dit vereist een gezamenlijke strategievorming, open informatiedeling en een rechtvaardige winstdeling. Vertrouwen is het kernwoord voor samenwerking.

 

Met Leanmanagement wordt de waardestroom tussen organisaties in kaart gebracht (Chain Value Stream mapping) en gemeten op kosten en doorlooptijd. Door middel van Lean Flow technieken wordt de keten verbeterd en versneld, wat tot kwaliteitsverbetering en tot lagere kosten leidt.

Je wordt opgeleid tot het Lean Six Sigma Green Belt theorie certificaat.

 

Bij het vak Ketenonderzoek- en verbetering wordt een bestaande Supply Chain Management keten naar keuze onderzocht en verbeterd. Er is een sterke verbintenis met het vak Chain Value Stream Mapping.

 

Bij het vak Sociale innovatie leer je hoe een lerende organisatie kan worden gecreëerd waardoor technologische innovaties mogelijk worden gemaakt.

 

Met Keteninformatie & Trends krijg je o.a. meer inzicht in de toepassing van blockchain en/of big data binnen supply chain management.  Gaming is een belangrijk onderdeel om te ervaren hoe ketens werken. We spelen enkele Keten-Games.

De minor is als volgt ingericht:

MI.LM.SCM.2021

Vakken periode 1    EC                Vakken periode 2     EC

Ketenonderzoek       4                 Ketenverbetering     4

Ketensamenwerking 3                  Sociale Innovatie    2

Chain Value Stream

Mapping                  3                  Circulaire Ketens    2

Keteninformatie &

trends                     3                 Praktijkonderzoek

                                                 (IT) trends             2

Supply Chain Finance 2                Lean Six Sigma      3

                                                 Ketenspel               2

    Totaal                   15                                          15

Aanvullende informatie

Het niveau van de minor is gevorderd

Toetsing

tentamen en project