Kies op maat

Inloggen Menu

Supply Chain Management

Ketenmanagement is het instrument om de primaire processen van bedrijven en instellingen in ketens en netwerken op elkaar af te stemmen.

Door ketensamenwerking kan je beter inspelen op de behoefte van de eindklant en kan je concurrentievoordelen creëren op andere ketens.

In deze minor SCM ligt de nadruk dan ook op: Samenwerken, Valuestream management en Ketenverbetering.

Door Samenwerking stemt de keten haar activiteiten af op de behoeften van de eindklanten. Dit vereist een gezamenlijke strategievorming, open informatiedeling en een rechtvaardige winstdeling. Vertrouwen is het kernwoord voor samenwerking.

Met Leanmanagement wordt de waardestroom tussen organisaties in kaart gebracht (Value Stream mapping) en gemeten op kosten en doorlooptijd. Door middel van Lean Flow technieken wordt de keten verbeterd en versneld, wat tot kwaliteitsverbetering en tot lagere kosten leidt.

Je wordt opgeleid tot het Lean Green Belt certificaat.

Met Ketenverbetering wordt een bestaande keten naar keuze onderzocht en verbeterd. Dit betekent dat de samenwerking in de gekozen keten onderzocht wordt en dat  de ketenwaardestroom in kaart gebracht wordt en geanalyseerd wordt op verbeteringen.

Met Agile-Scrum projectmanagement leer je hoe een ketenprojectteam snel resultaten kan boeken.

Gaming is een belangrijk onderdeel om te ervaren hoe ketens werken. We spelen enkele Keten-Games.

 

De minor is als volgt ingericht (cursief is Engelstalig): 

EC (15) Periode 1

2    Ketensamenwerking1

3    Lean Value Stream mapping                                   

2    Keteninformatie                                                   

2    Organization Psychology                                         

2   Agile Scrum Projectmngt.                                       

4   Ketenonderzoek

EC (15) Periode 2                                                           

2   Ketensamenwerking2                                          

3   Lean Six Sigma                                                   

2   Ketenfinanciering                                                  

2   Ketenspel 1                                                          

2   Chain Capita Selecta                                             

4   Ketenverbetering    

 

   Minorbeheerder:

Marco Breijer       cm.breijer@windesheim.nl

Niveau:Gevorderd

Ec’s:30

Instapeisen:Geen

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over instapeisen en de procedure op sharenet.windesheim.nl en zoek op ‘minors’ of kijk in Educator.

 

 

 

Aanvullende informatie

Het niveau van de minor is gevorderd

Toetsing

tentamen en project